TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y KHOA TASSCARE

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y KHOA TASSCARE

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y KHOA TASSCARE

Bác sĩ Vương (BV An Bình)

Bác sĩ Phạm Ngọc Vương (BV An Bình): "Phòng khám tại nhà của tôi đã có thời gian 3 năm gửi mẫu bệnh xét nghiệm tại TASSCARE và nhận thấy tính Chính Xác luôn được đề cao trong phong cách làm việc tại Trung Tâm Xét Nghiệm TASSCARE. Bên cạnh đó, tôi cũng được biết TASSCARE đã mở rộng quy mô để phục vụ các khách hàng cá nhân. Nhân dịp đầu năm mới, chúc TASSCARE càng ngày càng phát đạt để mang đến nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội".

X Close

Bạn vui lòng để lại thông tin

6