Top 5 bài phân tích khổ 1 bài Nói với con siêu hay

Nói với con là một trong những bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Y Phương. Nói với con chính là lời nhắn nhủ chân thành của người cha dành cho con về tình cảm gia đình, tình cảm quê hương nguồn cội.

1. Dàn ý phân tích Nói với con đoạn 1

a) Mở bài

  • Giới thiệu đôi nét về tác giả, tác phẩm:
    • Y Phương là một nhà thơ đặc trưng cho người dân tộc, thơ ông là tiếng nói được phát từ sâu th