Biểu mẫu

Tờ trình đề nghị khen thưởng ngành nông nghiệp

Tải xuống

Đơn đề xuất khen thưởng chi bộ

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu đơn xin khen thưởng ngành nông nghiệp trong bài viết này. Việc đề xuất khen thưởng là cơ sở để xét tặng các danh hiệu, danh hiệu đề xuất cho tổ chức và tư nhân.

Mẫu báo cáo tổng kết phong trào thi đua

Mẫu báo cáo tổng kết công việc thi đua, khen thưởng

Giđó đăng ký thi đua nông nghiệp

Nội dung đơn đề xuất khen thưởng ngành nông nghiệp

ĐƠN VỊ SIÊU CẤP.
ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: ………… / TTr-… ..

(Trang web) ngày tháng…. 5….

BÁO CÁO

Yêu cầu khen thưởng

Thân mến:………………………………………………………………

Trình diễn Luật thi đua khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 91/2017 / NĐ-CP ngày 31 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số…. / 2018 / TT-BNNPTNT ngày .. tháng…. 5 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ dẫn công việc thi đua, khen thưởng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thủ trưởng đơn vị, (Tên bài) kính trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét khen thưởng. (hoặc đưa ra 1 phần thưởng) cho các nhóm và tư nhân sau (có danh sách đính kèm):

I. Đề xuất Bộ trưởng khen thưởng:

  • Cộng đồng Lao động hoàn hảo cho … cộng đồng.
  • Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho … cộng đồng.
  • Chiến sĩ thi đua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho … tư nhân.
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho … cộng đồng và … tư nhân.

II. Đề xuất Bộnợchương trình thưởng:

  • Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho… .. tư nhân.
  • Cờ thi đua của Chính phủ cho … cộng đồng.
  • Huy chương các hạng …. cho … cộng đồng và … tư nhân.
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho …. cộng đồng và … tư nhân.

…..

(Thứ tự bọn trẻnợng đơn vị đề nghị) kính trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét khen thưởng. (hoặc đưa ra lời khen)nợng)./.

HIỆU TRƯỞNG ĐỎChàoKÍCH THƯỚC N
(K)quan điểm tên đóng dấu)

Dùng chu: GỠ BỎChúa ơi Mục Trước nhất mục Tôi DOh vHở?đơn vị tôi là bộ HÀNG TRIỆUrượutrực tiếpng quyền nhận thư khentrực tiếpng?

Giấy tờ khen thưởng ngành nông nghiệp

Xem chi tiết bài viết

Tờ trình đề xuất khen thưởng ngành nông nghiệp

#Tờ #trình #đề #nghị #khen #thưởng #ngành #nông #nghiệp

Tờ trình đề xuất khen thưởng ngành nông nghiệpMẫu tờ trình đề xuất khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu tờ trình đề xuất khen thưởng chi bộhoatieu.vn mời các bạn tham khảo Tờ trình đề xuất khen thưởng ngành nông nghiệp trong bài viết này. Tờ trình đề xuất khen thưởng đưa ra căn cứ để xét ban tặng và danh hiệu đề xuất cho tổ chức cũng như tư nhân.Mẫu báo cáo tổng kết phong trào thi đuaMẫu báo cáo tổng kết công việc thi đua khen thưởngCông văn đăng ký thi đua ngành nông nghiệpNội dung của tờ trình đề xuất khen thưởng ngành nông nghiệpĐƠN VỊ CẤP TRÊNĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: ………/TTr-…..(Địa danh) ngày… tháng…. 5…. TỜ TRÌNHV/v Đề xuất khen thưởngKính gửi:………………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng;Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 3 31/7/2017 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành 1 số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số …./2018/TT-BNNPTNT ngày …. tháng …. 5 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ dẫn công việc thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Thủ trưởng đơn vị, (Tên đơn vị) kính trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét khen thưởng (hoặc đề xuất khen thưởng) cho các cộng đồng và tư nhân sau (có danh sách kèm theo):I. Đề xuất Bộ trưởng khen thưởng:Cộng đồng Lao động hoàn hảo cho…..cộng đồng.Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho … cộng đồng.Chiến sỹ thi đua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho … tư nhân.Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho … tập thểvà…tư nhân.II. Đề xuất Bộ trưởng trình khen thưởng:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho …..tư nhân.Cờ thi đua của Chính phủ cho….. cộng đồng.Huân chương hạng….cho….cộng đồng và…tư nhân.Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho….cộng đồng và….. tư nhân.…..(Thủ trưởng đơn vị đề xuất) kính trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê chuẩn, khen thưởng (hoặc đề xuất khen thưởng)./.THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký tên đóng dấu)Chi chú: Bỏ Khoản 1 mục I đối với đơn vị được Bộ Trưởng giao cho khen thưởng? Tờ trình đề xuất khen thưởng ngành nông nghiệp(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button