Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (2C-BNV/2008) mới nhất

1. Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức mới nhất:

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

ảnh màu

 1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): …..

 2. Tên gọi khác: …..

 3. Sinh ngày: … tháng … năm …, Giới tính (nam, nữ): …..

 4. Nơi sinh: Xã …, Huyện …, Tỉnh …

 5. Quê quán: Xã …, Huyện …, Tỉnh …

 6. Dân tộc: ……

 7. Tôn giáo: ……

 8. Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: ……
  (Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

 9. Nơi ở hiện nay: ……
  (Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

 10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: ……

 11. Ngày tuyển dụng: …/…/……, Cơ quan tuyển dụng: ……

 12. Chức vụ (chức danh) hiện tại: ……
  (Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

 13. Công việc chính được giao: ……

 14. Ngạch công chức (viên chức): ……., Mã ngạch: ……
  Bậc lương: ……, Hệ số: ……, Ngày hưởng: …/…/20…,
  Phụ cấp chức vụ: ……, Phụ cấp khác: ……
  15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): ……
  15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: ……
  (TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)
  15.3- Lý luận chính trị: ……
  15.4- Quản lý nhà nước: ……
  (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,…)
  15.5- Ngoại ngữ: ……, 15.6-Tin học: ……
  (Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D……) (Trình độ A, B, C,……)

 15. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …/…/……, Ngày chính thức: …/…/…

 16. Ngày tham gia tổ chức chính trị – xã hội: ……
  (Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,….. và làm việc gì trong tổ chức đó)

 17. Ngày nhập ngũ: …/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:

 18. Danh hiệu được phong tặng cao nhất ……..
  (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, …)

 19. Sở trường công tác: ……

 20. Khen thưởng: ……., 22) Kỷ luật: ……
  (Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

 21. Tình trạng sức khoẻ: ……., Chiều cao: …, Cân nặng: ….kg, Nhóm máu: ……

 22. Là thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách: ……
  (Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

 23. Số chứng minh nhân dân: …….Ngày cấp: …/…/……

 24. Số sổ BHXH: ……

 25. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học
  Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng Từ tháng, năm – đến tháng, năm Hình thức đào tạo Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì …/……-…/…… …/……-…/…… …/……-…/…… …/……-…/…… …/……-…/…… …/……-…/…… …/……-…/…… …/……-…/……
  Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng …/ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư …….

 26. Tóm tắt quá trình công tác
  Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,……

 27. Đặc điểm lịch sử bản thân:

 • Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ….)………
 • Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ………?):………
 • Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ……..)?………
 1. Quan hệ gia đình
  a. Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột
  Mối quan hệ Họ và tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội ……..
  b. Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột
  Mối quan hệ Họ và tên Năm sinh Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội ……..

 2. Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức
  Tháng/năm Mã ngạch/bậc Hệ số lương

 3. Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức ……….
  ….Ngày… tháng… năm……

Người khai
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật.
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý
và sử dụng CBCC
(Ký tên, đóng dấu)

2. Ý nghĩa sơ yếu lý lịch của cán bộ công chức:

 • Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Để trở thành công chức, công dân Việt Nam phải được tuyển dụng hoặc được cơ quan cấp trên bổ nhiệm. Việc tuyển dụng công chức hiện nay được thực hiện thông qua 2 hình thức thi tuyển và xét tuyển. Có thể thấy, để có thể trở thành một cán bộ, công chức, cá nhân phải trải qua những giai đoạn, điều kiện nhất định. Muốn được bổ nhiệm, đối tượng đó phải thỏa mãn những yêu cầu về ngạch công chức viên.

 • Cán bộ công chức là các cá nhân hoạt động, làm việc trong các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội. Họ là những công dân tham gia trực tiếp vào việc quản lý Nhà nước. Hiểu một cách đơn giản, cán bộ công là những cá nhân làm việc, hoạt động trong Nhà nước. Do đó, sơ yếu lý lịch của những đối tượng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

 • Thứ nhất, sơ yếu lý lịch giúp cơ quan Nhà nước, cán bộ có thẩm quyền xem xét, lựa chọn những đối tượng đủ điều kiện theo quy định chung của luật vào ngạch công chức. Nếu không có sơ yếu lý lịch, cán bộ Nhà nước sẽ không rà soát, xem xét được tình hình của từng cá nhân. Điều này dẫn đến tình trạng hệ thống cán bộ, công chức thiếu chất lượng, ảnh hưởng đến công tác vận hành bộ máy Nhà nước sau này.

 • Thứ hai, công chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quản lý Nhà nước ở nước ta. Do đó, các đối tượng này không được tìm hiểu, kiểm tra kỹ càng về lý lịch, sẽ ảnh hưởng cho cả hệ thống quản lý Nhà nước. Thực chất, nhiệm vụ của cán bộ công chức là hoạt động trong bộ máy Nhà nước, phục vụ người dân và các công tác chung của cộng đồng. Vì vậy, nếu cán bộ công chức đó có lai lịch không rõ ràng thì sẽ ảnh hưởng cho mục đích, nhiệm vụ chung của ngành nghề này.

 • Thứ ba, cán bộ công chức là các đối tượng hoạt động trong công tác quản lý Nhà nước, xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước vững mạnh. Do đó, không kiểm tra lai lịch, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ không quản lý được các đối tượng này, cũng như không thể đưa ra những biện pháp xử lý sai phạm kịp thời trong các trường hợp cần thiết.

 • Sơ yếu lý lịch là loại giấy tờ quan trọng, thể hiện rõ thông tin về tiểu sử, nội dung hoạt động của cán bộ công chức. Nó phục vụ cho công tác quản lý, điều chỉnh cán bộ công chức của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hiện nay, có rất nhiều trường hợp cán bộ công chức có lý lịch không trong sạch. Quá trình hoạt động của họ có nhiều thiếu sót, lỗ hổng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác hoạt động quản lý chung của bộ máy Nhà nước. Không chỉ vậy, trong quá trình làm việc, cán bộ công chức không làm tròn chức năng, nhiệm vụ của mình, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của đại bộ phận người dân, khiến công tác vận hành, quản lý Nhà nước không đạt được mục đích ban đầu mà Nhà nước đề ra.

 • Sơ yếu lý lịch được xem là một trong những phương thức cụ thể, khách quan nhất trong việc quản lý cán bộ công chức- những đối tượng hoạt động, làm việc trực tiếp trong bộ máy Nhà nước. Qua công tác kiểm tra sơ yếu lý lịch của cán bộ công chức, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ nắm bắt được thông tin cơ bản nhất của các đối tượng có thể sẽ trực tiếp hoạt động trong Nhà nước. Cùng với đó, Cán bộ công chức có lý lịch minh bạch mới phần nào đảm bảo một đội ngũ ổn định, khách quan cho quá trình quản lý Nhà nước cũng như thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của bộ máy Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, hoàn thành hồ sơ sơ yếu lý lịch là nhiệm vụ mang tính chất bắt buộc mà các cán bộ công chức phải thực hiện. Quản lý cán bộ công chức càng chặt chẽ thì kết quả chung trong sự phát triển đất nước càng cao.