Perfect365

The best FREE virtual makeup app, period. It’s like having a glam squad in your pocket!

★ More than 100 million users and counting

★ As seen in The Today Show, ABC News, Allure and Seventeen

Try new looks on the fly with the world’s most popular, easiest-to-use virtual makeup app. With new styles created weekly by our expert artist partners and in-house Beauty Squad, we’re the go-to place for selfie, makeup and fashion enthusiasts around the world. Want to try a bold new lip or funky hair color? Get the latest Red Carpet beauty looks? Peek backstage into Fashion Week? It’s all just one tap away.

Key features

★ More than 20 makeup and beauty tools so you can customize your personal style – shadows, liners, lipsticks, and more!

★ More than 200 pre-set Hotstyles – one-tap looks!

★ Unlimited custom color options with the Pro Color Palette – design your own look with unique color combos.

★ Video tutorials from your favorite YouTube artists, so you can recreate the virtual looks IRL!

★ Beauty and fashion product recommendations

★ Daily makeup and fashion tips

★ Subtle touchup features for a no-makeup glow

★ Most accurate makeup placement possible with cutting-edge face detection!

★ Save and share your looks via Facebook, Twitter and Instagram

The makers behind the makeup magic

Perfect365, Inc. is the global leader in mobile imaging intelligence technology. Built on over twenty years of research and development, we use our world-class Intelligent Imaging™ to enable visual ‘thinking’ capabilities in more than 1.5 billion of today’s most popular smartphones.

Website: perfect365.com

Instagram: @perfect365_official

Facebook: www.facebook.com/perfect365

Twitter: @perfect365

Ứng dụng miễn phí trang điểm ảo tốt nhất, thời gian. Nó giống như có một đội hình glam trong túi của bạn!

★ Hơn 100 triệu người sử dụng và đếm

★ Như đã thấy trong chương trình The Today Show, ABC News, Allure và Seventeen

Hãy thử nhìn mới một cách nhanh chóng với, ứng dụng trang điểm trên thế giới phổ biến nhất dễ nhất sử dụng ảo. Với phong cách mới tạo ra hàng tuần do các đối tác nghệ sĩ chuyên gia của chúng tôi và trong nhà Beauty Squad, chúng tôi đi đến đặt cho chụp ảnh tự sướng, trang điểm và thời trang những người đam mê trên toàn thế giới. Muốn thử một môi mới đậm hoặc màu tóc sôi nổi? Lấy vẻ đẹp mới nhất Red Carpet? Peek hậu trường vào tuần lễ thời trang? Đó là tất cả chỉ với một lần nhấn.

Các tính năng chính

★ Hơn 20 trang điểm và làm đẹp các công cụ để bạn có thể tùy chỉnh phong cách cá nhân của bạn – bóng, lót, son môi, và nhiều hơn nữa!

★ Hơn 200 cài đặt trước Hotstyles – một-tap trông!

★ tùy chọn không giới hạn màu sắc tùy chỉnh với các Pro Color Palette – thiết kế cái nhìn của riêng bạn với combo màu sắc độc đáo.

★ video hướng dẫn từ các nghệ sĩ YouTube ưa thích của bạn, vì vậy bạn có thể tái tạo lại vẻ ảo IRL!

★ Beauty and sản phẩm thời trang khuyến nghị

★ trang điểm hàng ngày và thời trang lời khuyên

★ tính năng TouchUp tinh tế cho một ánh sáng rực rỡ không trang điểm

★ chính xác Hầu hết các vị trí trang điểm có thể với tiên tiến nhận diện khuôn mặt!

★ Lưu và chia sẻ hình của bạn thông qua Facebook, Twitter và Instagram

Các nhà sản xuất đằng sau sự kỳ diệu trang điểm

Perfect365, Inc là nhà lãnh đạo toàn cầu trong công nghệ hình ảnh thông minh điện thoại di động. Được xây dựng trên hơn hai mươi năm nghiên cứu và phát triển, chúng tôi sử dụng đẳng cấp thế giới thông minh Imaging ™ của chúng tôi để cho phép hình ảnh ‘suy nghĩ’ khả năng trong vòng hơn 1,5 tỷ điện thoại thông minh phổ biến nhất hiện nay.

Website: perfect365.com

Instagram: @ perfect365_official

Facebook: www.facebook.com/perfect365

Twitter: @ perfect365