Phổ biến pháp luật

Những đối tượng được miễn, giảm học phí mới nhất

Nhân vật được miễn, giảm học phí 5 2021

  • Nhân vật được miễn học phí
  • Nhân vật được giảm học phí, cung ứng học phí

Gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81 5 2021 về chế độ thu, điều hành học phí và cung ứng chi tiêu học tập trong lĩnh vực giáo dục và huấn luyện. Theo ấy, ban hành kèm theo Nghị định này là những quy định mới nhất về nhân vật được miễn, giảm học phí.

  • Hà Nội tổ chức lễ khai trường chung toàn TP.
  • Chỉ dẫn tiến hành nhiệm vụ giáo dục trung học 5 học 2021-2022

Sau đây là cụ thể các nhân vật được miễn, giảm học phí và các nhân vật được giảm học phí, cung ứng học phí theo quy định tại Nghị định 81 5 2021, mời các bạn cùng theo dõi:

Nhân vật được miễn học phí

Các nhân vật đủ điều kiện bao gồm:

– Nhân vật quy định tại Pháp lệnh giảm giá người có công với cách mệnh nếu đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

– Trẻ em mẫu giáo và học trò, sinh viên khuyết tật.

Trẻ em học mẫu giáo và học trò dưới 16 tuổi ko có nguồn nuôi dưỡng và người từ 16 tuổi tới 22 tuổi đang học phổ biến, có trình độ văn hóa 1 trở lên được lợi trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định. quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Nghị định 20/2021 / NĐ-CP. Người học trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, ko nơi nương tựa theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp.

– Trẻ em học mẫu giáo và học trò phổ biến, học trò học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ biến cùng cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà ngoại (trường hợp ở với ông bà ngoại) thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

– Trẻ em mẫu giáo 5 tuổi ở thôn, bản đặc trưng gian nan, xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc trưng gian nan vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cấp có thẩm quyền.

– Trẻ em mẫu giáo 5 tuổi ko thuộc nhân vật quy định tại khoản 5 Điều này được miễn học phí từ 5 học 2024-2025 (bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 5 2024).

– Học trò măng non, học trò phổ biến, học trò học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ biến là con đẻ hoặc con nuôi hợp lí của hạ sĩ quan, đấu sĩ tại ngũ quy định tại khoản 1 Điều này. 2 Điều 6 Nghị định 27/2016 / NĐ-CP.

– Học trò THCS ở thôn, bản đặc trưng gian nan, xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc trưng gian nan vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cấp có thẩm quyền. miễn học phí từ 5 học 2022 – 2023 (vận dụng từ ngày 1 tháng 9 5 2022).

– Học trò trung học cơ sở ko thuộc nhân vật quy định tại khoản 8 Điều này được miễn học phí từ 5 học 2025 – 2026 (vận dụng từ ngày 01 tháng 9 5 2025).

– Học trò, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học trò được cử đi học nghề nội trú với thời kì huấn luyện từ 3 tháng trở lên) theo quy định của Chính phủ về cơ chế cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học. giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

– Học trò các trường phổ biến dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học.

– Học trò, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số nhưng cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà ngoại (trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

– Sinh viên chuyên ngành Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 1 trong các chuyên ngành Lao, Phong, Thần kinh, Giám định Pháp y, Pháp y Thần kinh và Bệnh học tại các cơ sở huấn luyện nhân công y tế công lập theo đặt hàng của Nhà nước.

– Học trò, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người thuộc nhân vật quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 57/2017 / NĐ-CP.

– Người học thuộc nhân vật của chương trình, dự án được miễn học phí theo quy định của Chính phủ.

– Người tốt nghiệp THCS tiếp diễn học trung cấp.

– Người học trình độ trung cấp, cao đẳng đối với những ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

– Người học các cấp, nghề đặc trưng phục vụ đề nghị tăng trưởng kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp. Các đơn vị quản lý, nghề đặc trưng do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Nhân vật được giảm học phí, cung ứng học phí

Các nhân vật được giảm 70% học phí bao gồm:

+ Học trò, sinh viên theo học các bộ môn nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đặc trưng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập và dân lập có huấn luyện về văn hóa, nghệ thuật, bao gồm: Nhạc công tuồng, ca Huế, đờn ca a ma tơ Nam Bộ, diễn viên sàn diễn, nghệ thuật biểu diễn dân gian, nghệ thuật Ca trù , Nghệ thuật Bài Chòi, trình diễn nhạc cụ dân tộc;

+ Học trò, sinh viên học chuyên ngành nhã nhạc, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; 1 số nghề giáo dục nghề nghiệp vất vả, độc hại, gian nguy theo Danh mục nghề vất vả, độc hại, gian nguy do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định;

+ Trẻ em học mẫu giáo và học trò, sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn, xã đặc trưng gian nan vùng III dân tộc và miền núi, xã đặc trưng gian nan bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Các nhân vật được giảm 50% học phí bao gồm:

+ Trẻ em học mẫu giáo và học trò, sinh viên là con cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân nhưng cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được lợi trợ cấp thường xuyên;

+ Trẻ em học mẫu giáo và học trò phổ biến, học trò học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ biến có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà ngoại (trường hợp ở với ông bà ngoại) thuộc hộ cận nghèo theo quy Quy định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Nhân vật được cung ứng học phí: Học trò tiểu học ở các cơ sở giáo dục dân lập trên khu vực chưa đủ trường công lập được Nhà nước cung ứng học phí.

Nghị định 81/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 15/10/2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của hatienvenicevillas.com.vn.

Xem chi tiết bài viết

Những nhân vật được miễn, giảm học phí mới nhất

#Những #đối #tượng #được #miễn #giảm #học #phí #mới #nhất

Những nhân vật được miễn, giảm học phí mới nhất (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Nhân vật được miễn giảm học phí 2021Đối tượng được miễn học phíĐối tượng được giảm học phí và cung ứng tiền đóng học phíMới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81 5 2021 về chế độ thu, điều hành học phí và cung ứng chi tiêu học tập trong lĩnh vực giáo dục huấn luyện. Theo ấy ban hành cộng với Nghị định này là các quy định mới nhất về các nhân vật được miễn giảm học phí.Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng chung cho toàn Thành phốHướng dẫn tiến hành nhiệm vụ giáo dục trung học 5 học 2021-2022Sau đây là cụ thể các đối thượng được miễn đóng học phí và các nhân vật được giảm học phí và cung ứng tiền đóng học phí theo quy định tại Nghị định 81 5 2021, mời các bạn cùng theo dõi:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Nhân vật được miễn học phíĐối tượng được miễn học phí gồm:- Các nhân vật theo quy định tại Pháp lệnh Giảm giá người có công với cách mệnh nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.- Trẻ em học mẫu giáo và học trò, sinh viên khuyết tật.-Trẻ em học mẫu giáo và học trò dưới 16 tuổi ko có nguồn nuôi dưỡng và người từ 16 tuổi tới 22 tuổi đang học phổ biến, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thuộc nhân vật hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, ko nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.- Trẻ em học mẫu giáo và học trò phổ biến, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ biến có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Trẻ em măng non 05 tuổi ở thôn/bản đặc trưng gian nan, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc trưng gian nan vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.- Trẻ em măng non 05 tuổi ko thuộc nhân vật quy định tại khoản 5 Điều này được miễn học phí từ 5 học 2024 – 2025 (được lợi từ ngày 01 tháng 9 5 2024).- Trẻ em măng non và học trò phổ biến, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ biến là con đẻ, con nuôi hợp lí của hạ sĩ quan, đấu sĩ tại ngũ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 27/2016/NĐ-CP.- Học trò trung học cơ sở ở thôn/bản đặc trưng gian nan, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc trưng gian nan vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được miễn học phí từ 5 học 2022 – 2023 (được lợi từ ngày 01 tháng 9 5 2022).- Học trò trung học cơ sở ko thuộc nhân vật quy định tại khoản 8 Điều này được miễn học phí từ 5 học 2025 – 2026 (được lợi từ ngày 01 tháng 9 5 2025).- Học trò, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học trò cử tuyển học nghề nội trú với thời kì huấn luyện từ 3 tháng trở lên) theo quy định của Chính phủ về cơ chế cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Học trò trường phổ biến dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học.- Học trò, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.- Sinh viên học chuyên ngành Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.- Học trò, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh vật học 1 trong các chuyên ngành Lao, Phong, Thần kinh, Giám định pháp Y, Pháp y thần kinh và Gicửa ải phẫu bệnh tại các cơ sở huấn luyện nhân công y tế công lập theo mục tiêu đặt hàng của Nhà nước.- Học trò, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 57/2017/NĐ-CP.- Người học thuộc các nhân vật của các chương trình, đề án được miễn học phí theo quy định của Chính phủ.- Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.- Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các cấp, nghề khó tuyển sinh nhưng mà xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.- Người học các cấp, nghề chuyên môn đặc trưng phục vụ đề nghị tăng trưởng kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Các đơn vị quản lý, nghề chuyên môn đặc trưng do Thủ tướng Chính phủ quy định.Nhân vật được giảm học phí và cung ứng tiền đóng học phí- Các nhân vật được giảm 70% học phí gồm:+ Học trò, sinh viên học các cấp nghệ thuật truyền thống và đặc trưng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, dân lập có huấn luyện về văn hóa – nghệ thuật bao gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca a ma tơ Nam Bộ, diễn viên sàn diễn kịch hát, nghệ thuật trình diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, trình diễn nhạc cụ truyền thống;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+ Học trò, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; 1 số nghề học vất vả, độc hại, gian nguy đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học vất vả, độc hại, gian nguy do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định;+ Trẻ em học mẫu giáo và học trò, sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài nhân vật dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc trưng gian nan, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc trưng gian nan vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.- Các nhân vật được giảm 50% học phí gồm:+ Trẻ em học mẫu giáo và học trò, sinh viên là con cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động nhưng cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được lợi trợ cấp thường xuyên;+ Trẻ em học mẫu giáo và học trò phổ biến, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ biến có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.+ Nhân vật được cung ứng tiền đóng học phí: Học trò tiểu học trong cơ sở giáo dục dân lập ở địa bàn ko đủ trường công lập được Nhà nước cung ứng tiền đóng học phí.Nghị định 81/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có ích khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của hatienvenicevillas.com.vn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button