Biểu mẫu

Mẫu thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ

Tải xuống Bản in

Mẫu công bố chào bán cổ phiếu riêng biệt

Mẫu công bố phát hành riêng biệt là mẫu công bố được tiến hành để công bố về việc chào bán cổ phiếu riêng biệt. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019 / TT-BKHĐT. Mời độc giả xem cụ thể và tải về tại đây.

  • Mẫu công bố cho thuê công ty cá nhân
  • Mẫu công bố bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký công ty và đơn vị trực thuộc

Thông báo phát hành cổ phiếu riêng biệt

TÊN CÔNG TY
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: …………..

……, Ngà…… tháng…… 5……

THÔNG BÁO
Về việc phát hành cổ phiếu riêng biệt

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thị thành …………

Tên công ty (viết hoa):

Mã số công ty / Mã số thuế:

Số Giđấy chứng thực đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu chưa có mã số công ty / mã số thuế):

Ngày và nơi cấp:

Thông báo về việc chào bán cổ phiếu riêng biệt như sau:

1. Tổng số cổ phần được quyền chào bán:… .. cổ phần

2. Loại cổ phần được quyền chào bán và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại:

– Đăng lại: …. Số lượng: …

– Đăng lại: …. Số lượng: …

3. Thời gian và vẻ ngoài chào bán cổ phiếu:

– Thời điểm chào bán cổ phiếu: tính từ lúc ngày…. có thể …

– Bề ngoài chào bán cổ phần: … ……………………………

Doanh nghiệp cam kết tiến hành đúng quy định tại Điều 26 Luật Đầu cơ 2014 trước lúc đăng ký chỉnh sửa nội dung Giđấy chứng thực đăng ký công ty trong trường hợp có nhà đầu cơ nước ngoài tham dự sắm cổ phần.

Doanh nghiệp và cổ đông cam kết tiến hành đúng quy định về đầu cơ vốn nhà nước vào công ty trong trường hợp công ty có cổ đông góp vốn nhà nước.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu bổn phận trước luật pháp về tính hợp lí, xác thực và thật thà của nội dung Thông báo này.

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ
KINH DOANH
(Ký và ghi rõ họ tên)Trước nhất

Trước nhất Người đại diện theo luật pháp của doanh nghiệp trực tiếp ký vào phần này.

Thông báo phát hành cổ phiếu riêng biệt

Thông báo phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong phần vẻ ngoài Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu công bố chào bán cổ phần riêng biệt

#Mẫu #thông #báo #chào #bán #cổ #phần #riêng #lẻ

Mẫu công bố chào bán cổ phần riêng biệtThông báo chào bán cổ phần riêng biệt Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bản công bố về việc chào bán cổ phần riêng lẻMẫu công bố chào bán cổ phần riêng biệt là mẫu bản công bố được lập ra để công bố về việc chào bán cổ phần riêng biệt. Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.Mẫu công bố cho thuê công ty tư nhânMẫu công bố bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký công ty, đơn vị trực thuộcThông báo chào bán cổ phần riêng lẻTÊN DOANH NGHIỆP——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: …………..… …, ngày… … tháng… … 5 … …THÔNG BÁOVề việc chào bán cổ phần riêng lẻKính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thị thành ………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tên công ty (ghi bằng chữ in hoa):Mã số công ty/Mã số thuế:Số Giđấy chứng thực đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu ko có mã số công ty/mã số thuế):Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng biệt như sau:1. Tổng số cổ phần dự kiến chào bán: ….. cổ phần2. Các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại:- Cổ phần: …. Số lượng: …- Cổ phần: …. Số lượng: …3. Thời điểm, vẻ ngoài chào bán cổ phần:- Thời điểm chào bán cổ phần: từ ngày …. tháng … 5 …- Bề ngoài chào bán cổ phần: …………………………………………………..Doanh nghiệp cam kết tiến hành đúng theo quy định tại Điều 26 Luật Đầu cơ 5 2014 trước lúc đăng ký chỉnh sửa nội dung Giđấy chứng thực đăng ký công ty trong trường hợp có nhà đầu cơ nước ngoài tham dự sắm cổ phần.Doanh nghiệp, cổ đông cam kết tiến hành đúng quy định về đầu cơ vốn nhà nước vào công ty trong trường hợp công ty có cổ đông góp vốn thuộc vốn nhà nước.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu bổn phận trước luật pháp về tính hợp lí, xác thực và thật thà của nội dung Thông báo này.NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP(Ký, ghi họ tên)11 Người đại diện theo luật pháp của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.Mẫu công bố chào bán cổ phần riêng biệt(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button