Biểu mẫu

Mẫu số 37/PTHA: Thông báo cưỡng chế thi hành án

Tải xuống Bản in

Mẫu số 37 / PTHA: Thông báo cưỡng chế là gì? Mẫu công bố bao gồm những gì? Mời độc giả bài viết dưới đây để mày mò thêm.

Mẫu công bố cưỡng chế thi hành án

  • 1. Khái niệm Mẫu số 37 / PTHA: Thông báo cưỡng chế là gì?
  • 2. Mẫu số 37 / PTHA: Thông báo cưỡng chế thi hành án
  • 3. Mẫu số 12 / THA: Thông báo về việc thi hành án

1. Khái niệm Mẫu số 37 / PTHA: Thông báo cưỡng chế là gì?

Mẫu số 37 / PTHA: Thông báo về việc thi hành án là mẫu công bố được lập để công bố về việc cưỡng chế thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung công bố, thông tin cưỡng chế … Mẫu được ban hành theo số 96/2016 / TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 37 / PTHA: Thông báo cưỡng chế thi hành án

Mẫu số 37 / PTHA

BTL QK … (BTTM, QCHQ)
VĂN PHÒNG THẨM ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: ……….. / TB-PTHA

…………., ngày ……. 5 ……

THÔNG BÁO

Về việc thi hành các bản án

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số ………… .ngày …… tháng ……………… của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án …………………….

Chi cục Thi hành án …………………… .. sẽ thực hiện cưỡng chế đối với …………………… địa chỉ: ……………………. ………….

Bằng công cụ: …………………………………………… … ………………………..

Thời gian cưỡng chế: …………. giờ …… ngày …… tháng …… ……

Vị trí cưỡng chế: ………………………………………. ……………………………………………… ……………

Lời đề xuất …………………………………………. có mặt đúng thời kì, vị trí nêu trên để tiến hành việc cưỡng chế theo quy định của luật pháp.

Người nhận:
– Luật sư;
– UBND các xã;
– VKSQS …… .;
– Lưu: VT; HS, THA; ….

BAILIFFS

3. Mẫu số 12 / THA: Thông báo về việc thi hành án

Mẫu số: 12 / TRIX

Quân khu … (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: / TB-CARD

……, ngày ….. thángng …….. 5 ……

THÔNG BÁO
Thi hành bản án

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số ……… ngày …… tháng …… 5 …… của Cơ quan thi hành án ……….. ……………………………

Cơ quan thi hành……………………………………… … . sẽ tiến hành các giải pháp cưỡng chế đối với …………….. địa chỉ: ……………… ………………

Bằng công cụ: …………………………………………… ……………………………. …………….. ….

Thời gian cưỡng chế: ..giờ …….. ngày ……….. tháng ……. 5 ……… ….

Nơi tiến hành: ………………………………………. ……………………………………………… ……………

Đề nghị …………………………… có mặt đúng thời kì, vị trí nêu trên để tiến hành việc cưỡng chế theo các quy định của luật pháp.

Người nhận:
– Luật sư;
– UBND các xã;
– VKSQS ……;

BAILIFFS

Mẫu số 12 / THA: Thông báo về việc thi hành án

Mẫu số 12 / THA: Thông báo về việc thi hành án

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong phần vẻ ngoài Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu số 37/PTHA: Thông báo cưỡng chế thi hành án

#Mẫu #số #37PTHA #Thông #báo #cưỡng #chế #thi #hành #án

Mẫu số 37/PTHA: Thông báo cưỡng chế thi hành án Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu số 37/PTHA: Thông báo cưỡng chế thi hành án là gì? Mẫu công bố gồm những nội dung nào? Mời độc giả cùng tham khảo bài viết dưới đây để thông suốt hơn nhé.Mẫu công bố cưỡng chế thi hành án1. Khái niệm mẫu số 37/PTHA: Thông báo cưỡng chế thi hành án là gì?2. Mẫu số 37/PTHA: Thông báo cưỡng chế thi hành án3. Mẫu số 12/THA: Thông báo cưỡng chế thi hành án1. Khái niệm mẫu số 37/PTHA: Thông báo cưỡng chế thi hành án là gì?Mẫu số 37/PTHA: Thông báo cưỡng chế thi hành án là mẫu bản công bố được lập ra để công bố về việc cưỡng chế thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung công bố, thông tin cưỡng chế… Mẫu được ban hành theo 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.2. Mẫu số 37/PTHA: Thông báo cưỡng chế thi hành án(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu số 37/PTHABTL QK…(BTTM, QCHQ)PHÒNG THI HÀNH ÁN——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: ………../TB-PTHA…………., ngày ….. tháng ……. 5 ……THÔNG BÁOVề việc cưỡng chế thi hành ánCăn cứ Quyết định về việc cưỡng chế thi hành án số……………….ngày….. tháng ….. 5 …… của Chấp hành viên Phòng Thi hành án ………………………………………..Phòng Thi hành án …………………………….. sẽ thực hiện cưỡng chế đối với …………………… địa chỉ: ………………………………………………..Bằng giải pháp: …………………………………………………………………………………Thời gian cưỡng chế: ……………. giờ …… ngày …… tháng ….. 5 ……Vị trí cưỡng chế: ………………………………………………………………………….Đề nghị …………………………………………. có mặt đúng thời kì, vị trí nêu trên để tiến hành việc cưỡng chế theo quy định của luật pháp./.Nơi nhận:- Các đương sự;- UBND cấp xã;- VKSQS……..;- Lưu: VT; HS, THA; ….CHẤP HÀNH VIÊN(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Mẫu số 12/THA: Thông báo cưỡng chế thi hành ánMẫu số: 12/THAQUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)CƠ QUAN THI HÀNH ÁN——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: /TB-THA……, ngày….. tháng……. 5……THÔNG BÁOCưỡng chế thi hành ánCăn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số:……… ngày…… tháng…… 5……. của cơ quan Thi hành án………………………………………………………………………………….Cơ quan Thi hành án…………………………………………. sẽ thực hiện cưỡng chế đối với…………………….. địa chỉ:……………………………………………………………………………..Bằng giải pháp:……………………………………………………………………………………….Thời gian cưỡng chế:……………… giờ……. ngày………. tháng……….. 5………….Vị trí cưỡng chế:…………………………………………………………………………………Đề nghị…………………………………… có mặt đúng thời kì, vị trí nêu trên để tiến hành việc cưỡng chế theo quy định của luật pháp./.Nơi nhận:- Các đương sự;- UBND cấp xã;- VKSQS……;CHẤP HÀNH VIÊN(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu số 12/THA: Thông báo cưỡng chế thi hành ánMời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button