Biểu mẫu

Mẫu số 08a-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công phần 1

Tải xuống Bản in

Mẫu số 08a-ĐK / TSC: Báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 1 là gì? Nội dung của mẫu báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải là gì? Mời độc giả bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Mẫu báo cáo tóm lược trạng thái sử dụng của cải công phần 1

  • 1. Khái niệm Mẫu số 08a-ĐK / TSC: Báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 1 là gì?
  • 2. Mẫu số 08a-ĐK / TSC: Báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 1

1. Khái niệm Mẫu số 08a-ĐK / TSC: Báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 1 là gì?

Mẫu số 08a-ĐK / TSC: Báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 1 là mẫu báo cáo được lập để báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 1. Mẫu báo cáo nêu rõ các nội dung. báo cáo, thông tin về trạng thái sử dụng của cải công …

2. Mẫu số 08a-ĐK / TSC: Báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 1

Tên bài: ………………………….

Loại đơn vị: ……………………

Mã đơn vị: ……………………

Mẫu số 08a-ĐK / TSC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019 / TT-BQP ngày 29 tháng 01 5 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

BÁO CÁO TÓM TẮT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Báo cáo ngày: …… / …… / ……….

Phần 1: Tóm lược chung

Đơn vị tính: Số lượng là: Mảnh, khuôn viên trường; Diện tích là: m2.

TÀI SẢN

Số lượng

Diện tích

Trạng thái sử dụng

Đơn vị ước lượng

Hoạt động nghề nghiệp

Các mục tiêu sử dụng khác

Không có kinh doanh

Việc kinh doanh

Cho thuê

Liên doanh

Sử dụng hỗn hợp

Trước tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

1- Khuôn viên đất

2- Nhà

3- Oto

4- Của nả cố định khác

toàn thể

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, họ tên)

…………, tháng ngày 5 ……….
CÁC ĐẦU ĐƠN VỊ
(KYhọ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

– Cột 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Ghi trạng thái sử dụng theo diện tích (m2) đối với của cải là nhà đất; Ghi trạng thái sử dụng theo số lượng (chiếc) đối với của cải là oto và của cải cố định khác.

– Đối với của cải là nhà ở: Trường hợp có thể tách riêng phần diện tích sử dụng của từng mục tiêu thì ghi diện tích tương ứng theo từng mục tiêu sử dụng; Nếu chẳng thể tách riêng, ghi “sử dụng hỗn hợp”.

– Đối với của cải là oto và của cải cố định khác: Trường hợp của cải sử dụng vào nhiều mục tiêu không giống nhau thì ghi “sử dụng chung”.

Mẫu số 08a-ĐK / TSC: Báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 1

Mẫu số 08a-ĐK / TSC: Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công phần 1

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong phần bề ngoài Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu số 08a-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 1

#Mẫu #số #08aĐKTSC #Báo #cáo #tổng #hợp #hiện #trạng #sử #dụng #tài #sản #công #phần

Mẫu số 08a-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 1 Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu số 08a-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 1 là gì? Mẫu bản báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải gồm những nội dung nào? Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể bài viết dưới đây để thông suốt hơn nhé.Mẫu báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 11. Khái niệm mẫu số 08a-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 1 là gì?2. Mẫu số 08a-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 11. Khái niệm mẫu số 08a-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 1 là gì?Mẫu số 08a-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 1 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 1. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin trạng thái sử dụng của cải công…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu số 08a-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 1Tên đơn vị: ………………………….Loại hình đơn vị: ……………………Mã đơn vị:……………………………Mẫu số 08a-ĐK/TSC(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BQP ngày 29/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)BÁO CÁO TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNGNgày báo cáo: …… /…… / ……….Phần 1: Tổng hợp chungĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2.TÀI SẢNSố lượngDiện tíchHiện trạng sử dụngĐơn vị dự toánHoạt động sự nghiệpSử dụng khácKhông kinh doanhKinh doanhCho thuêLiên doanh, liên kếtSử dụng hỗn hợp123456789101- Đất khuôn viên2- Nhà3- Xe ô tô4- Của nả cố định khácTổng cộng(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})NGƯỜI LẬP BÁO CÁO(Ký, họ tên)…………, ngày….. tháng….. 5 ……….THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, họ tên và đóng dấu)Ghi chú:- Cột 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Ghi trạng thái sử dụng theo diện tích (m2) đối với của cải là đất, nhà; ghi trạng thái sử dụng theo số lượng (cái) đối với của cải là xe oto, của cải cố định khác.- Đối với của cải là nhà: Trường hợp có thể tách biệt được phần diện tích sử dụng của từng mục tiêu thì ghi tương ứng diện tích đối với từng mục tiêu sử dụng; nếu ko tách được thì ghi vào “sử dụng hỗn hợp”.- Đối với của cải là xe oto, của cải cố định khác: Trường hợp của cải được sử dụng vào nhiều mục tiêu không giống nhau thì ghi vào “sử dụng hỗn hợp”.Mẫu số 08a-ĐK/TSC: Báo cáo tổng hợp trạng thái sử dụng của cải công phần 1(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button