Biểu mẫu

Mẫu phiếu chuyển người bệnh

Tải xuống

Phiếu chuyển bệnh nhân

Mẫu biên bản chuyển người bệnh là biểu mẫu được lập để ghi nhận việc chuyển người bệnh tới cơ sở y tế khác. Mẫu nêu rõ thông tin về cơ sở chuyển viện, bệnh nhân chuyển viện, lý do chuyển viện … Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu giấy công bố phòng xét nghiệm gạn lọc HIV

Mẫu tờ khai công cụ xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm

Mẫu tờ khai của viên chức xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệm

Nội dung căn bản của mẫu biên bản chuyển bệnh nhân như sau:

THU TIỀN CHUYỂN BỆNH NHÂN

Đăng ký điều trị

Thân mến: ……………………………..

Tên cơ sở chuyển đi: …………………………………………………… .. ……..

Dế yêu: …………………… ..Fax: ………………………… .email: …………………… ..

Tên bệnh nhân: …………………… .. …… Tuổi: ……………………. Giới tính:………………

Địa chỉ: ………. ………

Kết quả xét nghiệm: (lúc đầu để chẩn đoán)

Xét nghiệm đờm: Ngày ……. / …… / ………… Kết quả: ………… Số XN …………………….

Chụp X-quang: Ngày ……. / …… / ………… .Kết quả: ……………………. ………… ..

Các bài rà soát khác: …………………… .Kết quả: ……………………. ……

Chẩn đoán:……………………. AFB: …………………… ..

Lý do chuyển viện: Theo dõi, chẩn đoán xác định … Đăng ký điều hành điều trị …….

………., tháng ngày 5…

Người chuyển nhượng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phiếu chuyển bệnh nhân

Phiếu chuyển bệnh nhân

Xem chi tiết bài viết

Mẫu phiếu chuyển người bệnh

#Mẫu #phiếu #chuyển #người #bệnh

Mẫu phiếu chuyển người bệnhPhiếu chuyển người bệnh Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu phiếu biên chép chuyển người bệnhMẫu phiếu biên chép chuyển người bệnh là mẫu phiếu được lập ra để biên chép về việc chuyển người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh khác. Mẫu nêu rõ thông tin cơ sở chuyển đi, người bệnh được chuyển, lý do chuyển… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.Mẫu văn bản ban bố phòng xét nghiệm gạn lọc HIVMẫu bản kê khai trang thiết bị xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệmMẫu bản kê khai nhân sự xét nghiệm HIV của cơ sở xét nghiệmNội dung căn bản của mẫu phiếu biên chép chuyển người bệnh như sau:PHIẾU CHUYỂN NGƯỜI BỆNHĐể đăng ký điều trịKính gửi: ……………………………..Tên cơ sở chuyển đi:………………………………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Dế yêu:……………………………Fax:……………….…………………email:……………..Họ tên người bệnh:………………………….…….……Tuổi:……………. Giới:………………Địa chỉ:……………………………………………………………….. Dế yêu:……………….Kết quả xét nghiệm: (lúc đầu để chẩn đoán)Xét nghiệm đờm: Ngày……./……/……… Kết quả:………… Số XN………………..……Chụp Xquang: Ngày……./……/……….Kết quả:………………………………..…………..Xét nghiệm khác:……………………………….Kết quả:……………………………..……Chẩn đoán:…………………………….. AFB: ………………………………………………Lý do chuyển: Để theo dõi, chẩn đoán xác định … Để đăng ký điều hành điều trị ……………….., ngày…tháng…5…Người chuyển(ký, ghi rõ họ tên)Mẫu phiếu biên chép chuyển người bệnh(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button