Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng và hướng dẫn viết giấy chi tiết nhất

Sổ phụ ngân hàng là sổ được dùng vào mục đích liệt kê các nghiệp vụ tài chính như: nợ, các loại tài chính phát sinh trong tài khoản kế toán của doanh nghiệp để gửi tới chủ sở hữu tài khoản. … Số tiền rút từ tài khoản. Các lần thanh toán cá nhân khác nhau. Muốn lấy sổ phụ ngân hàng cần có Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng. Vậy Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng là gì? và làm Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

1. Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng là gì?

– Sổ phụ ngân hàng là sổ liệt kê chi tiết các nghiệp vụ phát sinh nợ, phát sinh có trong tài khoản 112 của doanh nghiệp. Là chứng từ quan trọng nhằm mục đích theo dõi, đối chiếu các nghiệp vụ thực tế phát sinh giữa công ty với với ngân hàng trong ngày/ tháng/ quý.

= Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng là mẫu giấy được cá nhân lập với các thông tin liệt kê các nghiệp vụ tài chính như: nợ, các loại tài chính phát sinh trong tài khoản kế toán của doanh nghiệp để gửi tới chủ sở hữu tài khoản. … Số tiền rút từ tài khoản…để cơ quan co thẩm quyền xem xét

Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng với các mục đích khác nhau về sổ liệt kê chi tiết các nghiệp vụ phát sinh nợ, phát sinh có trong tài khoản 112 của doanh nghiệp. Là chứng từ quan trọng nhằm mục đích theo dõi, đối chiếu các nghiệp vụ thực tế phát sinh giữa công ty với với ngân hàng trong ngày/ tháng/ quý.

2. Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng:

TÊN CƠ QUAN

Số: …………../GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: (ghi tên Ngân hàng) ……

Giới thiệu ông, bà: (ghi tên người đi lấy) ………….

Chức vụ: (chức vụ người đi lấy) ………

Được cử đến: (ghi tên Ngân hàng) ……..

Về việc: (lấy sổ phụ Ngân hàng, giấy báo nợ, giấy báo có) ………..

từ ngày ….. tháng ….. năm ……….. đến ngày ….. tháng ….. năm ………..

Mong ngân hàng giúp đỡ ông, bà …….. hoàn thành nhiệm vụ

Giấy giới thiệu

Có giá trị hết ngày

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

3. Hướng dẫn làm Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng:

Có thể vì những lý do khác nhau mà chủ tài khoản muốn xin sổ phụ của ngân hàng, ở phần này sẽ hướng dẫn cách soạn mẫu giấy giới thiệu đến ngân hàng xin sổ phụ.

– Ở phía trên góc trái văn bản sẽ là thông tin về tên cơ quan, số giấy giới thiệu;

– Phía trên góc phải văn bản là quốc hiệu tiêu ngữ và thông tin về ngày tháng năm viết giấy giới thiệu;

– Tên của giấy giới thiệu viết in hoa có dấu và trình bày ở giữa trang giấy cụ thể là: GIẤY GIỚI THIỆU

– Phần kính gửi: cụ thể là kính gửi ngân hàng…..cần ghi cụ thể tên của ngân hàng;

– Giới thiệu ông/bà…ghi tên đầy đủ của người được giới thiệu đến ngân hàng lấy sổ phụ;

– Chức vụ: ghi rõ chức vụ của người được cử đi lấy sổ phụ;

– Được cử đến…ghi tên ngân hàng đến xin sổ phụ;

– Ghi lý do đến ngân hàng để xin sổ phụ từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng…năm

– Ghi thời hạn của giấy giới thiệu sau đó thủ trưởng cơ quan ký và ghi rõ họ tên.

4. Thông tin pháp lý liên quan:

4.1. Sổ phụ ngân hàng:

Sổ phụ ngân hàng là sổ được dùng vào mục đích liệt kê các nghiệp vụ tài chính như: nợ, các loại tài chính phát sinh trong tài khoản kế toán của doanh nghiệp để gửi tới chủ sở hữu tài khoản. Bản liệt kê này được sử dụng với mục đích chính là theo dõi, đối chiếu các nghiệp vụ kết toán phát sinh giữa doanh nghiệp với ngân hàng trong một khoảng thời gian cụ thể. Thông thường khoảng thời gian này sẽ kéo dài trong tháng, quý hoặc trong năm.

Những ngân hàng có sổ phụ thường sẽ đưa tài liệu này cho khác hàng của mình 1 lần trong tháng để các doanh nghiệp có thể kiểm kê, đối chiếu lại các giao dịch trong tháng. Những thông tin được cung cấp trong các sổ phụ ngân hàng hiện nay bao gồm:

+ Số dư tiền mặt trong tài khoản ban đầu.

+ Tổng tiền từng giao dịch, tiền mặt đã gửi.

+ Số tiền rút từ tài khoản.

+ Các lần thanh toán cá nhân khác nhau.

+ Số tiền lãi kiếm được.

+ Phí dịch vụ, tiền phạt với tài khoản.

+ Số dư tiền mặt trong tài khoản.

4.2. đặc điểm của sổ phụ ngân hàng:

– Thường sổ phụ sẽ được cung cấp bất cứ khi nào khách hàng cần, tuy nhiên thời gian ghi chép trên sổ sẽ chỉ ghi đến trước thời điểm lấy 1 ngày. Bởi phải sau thời gian phát sinh giao dịch ít nhất 1 ngày mới có thể in sổ phụ.

– Sổ phụ có thể là những tờ rời hoặc được in bằng cuốn tùy thuộc vào ngân hàng

– Các công ty, doanh nghiệp thường xin cấp sổ phụ hàng tháng để tiện theo dõi các hoạt động ra – vào của đồng tiền trong tài khoản và có các chứng từ để đối chiếu giữa phát sinh thực tế với các nghiệp vụ hạch toán của kế toán.

– Tùy từng ngân hàng mà sổ phụ có thể in thành cuốn hoặc gồm nhiều các tờ rời. Tuy nhiên vì thời gian in sổ phụ cũng mất nhiều thời gian của khách hàng và nhân viên tại quầy giao dịch nên hiện nay một số ngân hàng cung cấp dịch vụ in sổ phụ nhanh gọn thông qua hình thức ngân hàng điện tử. Sổ phụ trực tuyến này vẫn đảm bảo tính pháp lý trong lĩnh vực kiểm toán khi được xác thực bằng chữ ký số của ngân hàng.

4.3. Các loại sổ phụ ngân hàng phổ biến:

Mỗi ngân hàng hiện sẽ có những loại sổ phụ khác nhau để khách hàng có thể nắm bắt được. Thông thường sẽ có những loại sổ phụ chính như sau:

+ Sổ phụ ngân hàng bằng tờ rời:

Khi các doanh nghiệp thực hiện yêu cầu giao dịch bất kỳ nào và có yêu cầu được cấp sổ phụ ngân hàng. Các ngân hàng sẽ in sổ phụ bằng hình thức tờ rời theo từng ngày. Lúc này doanh nghiệp có thể lấy tài liệu vào bất cứ khoản thời gian nào. Nhưng sẽ phải tối thiểu là sau một ngày đề nghị.

Trong sổ phụ bằng tờ rời, các ngân hàng sẽ đề cập chủ yếu tới những thông tin cụ thể như các khoản ghi nợ, ghi có, cùng với đó là những chứng từ giao dịch tiền của tài khoản. Ngoài ra, sẽ có thêm những phiếu hạch toán có để đề cập rõ với khách hàng số phí phải trả, cùng với đó là thuế giá trị gia tăng để kê khai chính xác thuế đầu vào của tài khoản khi giao dịch.

+ Sổ phụ ngân hàng bằng cuốn

Với sổ phụ cuốn, khi khách hàng có những phát sinh khác nhau trong quá trình giao dịch. Ngân hàng cần phải ghi lại những nghiệp vụ cụ thể để khi doanh nghiệp có thắc mắc cũng như đến thời hạn gửi sổ phụ thì ngân hàng sẽ in sổ cho doanh nghiệp.

Với việc sử dụng sổ phụ bằng cuốn, ngân hàng sẽ thu các khoản phí giao dịch khác nhau khi có giao dịch từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, các khoản phí này thường không có phiếu hạch toán kèm theo nên sẽ khó kê khai thuế. Do đó, doanh nghiệp nếu không phát sinh nhiều giao dịch với ngân hàng thì có thể lấy sổ phụ theo quyển một lần vào cuối năm.

4.4. Lợi ích của sổ phụ ngân hàng với các hoạt động kế toán doanh nghiệp:

– Với các sổ phụ, hoạt động kế toán doanh nghiệp sẽ có được những lợi ích khác nhau như:

+ Chủ tài khoản có thể kiểm tra được sự khác biệt của các lần giao dịch. CÙng với đó là việc có thể thông báo được những bất thường càng sớm càng tốt với các ngân hàng để ngân hàng có thể giải thích các vấn đề có liên quan.

+ Sổ phụ là công cụ rất tốt để giúp chủ tài khoản doanh nghiệp có thể theo dõi tiền trong tài khoản của doanh nghiệp. Từ đó, giúp cho doanh nghiệp có thể kiểm soát được tài chính, đưa ra những kế hoạch mới để giảm thiểu các giao dịch không cần thiết.

+ Nếu như có một bất thường nào đó trong quá trình giao dịch, bạn có thể dựa vào sổ phụ để báo cáo kịp thời cho các ngân hàng nhằm đòi hỏi quyền lợi cho riêng mình.

4.5 Giấy tờ cần thiết khi lấy sổ phụ ngân hàng:

– Nếu khi cần lấy sổ phụ ngân hàng để hoàn thiện sổ sách thu chi của đơn vị thì tùy vào ngân hàng khách hàng sẽ phải chuẩn bị những giấy tờ cần thiết theo yêu cầu. Tuy nhiên, các giấy tờ mà ngân hàng cần thường là giấy giới thiệu của đơn vị.

– Trên giấy giới thiệu phải có chữ ký của người chủ tài khoản. Người được giới thiệu tới ngân hàng thực hiện xin cấp sổ phụ phải mang theo giấy chứng minh thư nhân dân hoặc là các giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước. Trong một số trường hợp tài khoản là công ty ngân hàng còn có thể yêu cầu cung cấp thêm mã số thuế của doanh nghiệp.

Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng và hướng dẫn viết giấy chi tiết nhất và cá thông tin pháp lý hữu ích về sổ phụ ngân hàng dựa trên các quy định của pháp luật.