Biểu mẫu

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Tải xuống Bản in

(6): Ghi địa chỉ của từng phân hiệu / vị trí huấn luyện;

(8): Quyền hạn và chức phận của người ký.

Mẫu giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong phần bề ngoài Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

#Mẫu #giấy #chứng #nhận #đăng #ký #hoạt #động #giáo #dục #nghề #nghiệp

Mẫu giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})hoatieu.vn xin gửi đến độc giả bài viết mẫu giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp để độc giả cùng tham khảo và có thể thông suốt hơn về mẫu giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp nhé.Mẫu giấy chứng thực về việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp1. Khái niệm mẫu giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp là gì?2. Mẫu giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp1. Khái niệm mẫu giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp là gì?Mẫu giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp là mẫu giấy chứng thực được lập ra để chứng thực về việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung chứng thực, nội dung đăng ký hoạt động giáo dục…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệpTÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY (2)——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: ……/GCNĐKHĐ-…(3)……………., ngày …… tháng …. 5 20…..GIẤY CHỨNG NHẬNĐăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp…………………………..(4)…………………………chứng thực:1. Tên cơ sở đăng ký (ghi bằng chữ in hoa): ……………………….……………Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): …………………………….…..Thuộc: …………………………………..……………………………………………Địa chỉ hội sở chính: …………………………………………………………………Dế yêu: ………………………….……Fax: ……………………………………..Website: …………………………………Email: ……………………………………Địa chỉ phân hiệu/vị trí huấn luyện khác (nếu có): ………………………………Quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng thực đăng ký đầu cơ hoặc giấy chứng thực đăng ký công ty số: ………………………………………….Ngày, tháng, 5 cấp, cơ quan cấp: …………………………………………….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp- Tại hội sở chính:TTTên ngành/nghề đào tạoMã ngành/ nghề (5)Quy mô tuyển sinh/nămTrình độ huấn luyện…- Tại phân hiệu/vị trí huấn luyện khác (nếu có): ……………(6)………………………TTTên ngành/nghề đào tạoMã ngành/ nghề (7)Quy mô tuyển sinh/nămTrình độ huấn luyện…3. Giđấy chứng thực này có hiệu lực diễn ra từ ngày ký./.……….(8)…………….(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)Chỉ dẫn:(1): Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với giấy chứng thực do Tổng cục Dạy nghề cấp) hoặc Ủy ban quần chúng tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương (đối với giấy chứng thực do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp);(2): Tổng cục Dạy nghề hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;(3): Tên viết tắt của cơ quan cấp giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;(4): Tên đầy đủ của cơ quan cấp giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;(5), (7): Mã ngành/nghề vận dụng đối với các đơn vị quản lý/nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(6): Ghi địa chỉ của từng phân hiệu/vị trí huấn luyện;(8): Quyền hạn, chức phận của người ký.Mẫu giấy chứng thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệpMời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button