Mẫu đơn xin vào Đảng dành cho giáo viên các cấp chi tiết nhất

Trên thực tế thì không phải bất kỳ đối tượng người sử dụng nào cũng xuất hiện đủ nhập cuộc cũng như năng lực để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Những người dân được đảng tin tưởng và kết nạp vào đội ngũ phải là người không chỉ có đầy đủ cả trí lực mà còn phải có lối sống đạo đức tốt, những phẩm chất tốt đẹp của người cộng sản. Chính vì vậy mà đơn xin vào Đảng thường được viết khi những con người xuất sắc ưu tú nhất đã phải trải qua một lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng. vậy mẫu đơn xin vào đảng cho giáo viên các cấp là gì? Trình tự thủ tục để xin vào Đảng như thế nào? Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về viết đơn xin vào Đảng và trình tự thủ tục xin vào đảng giành cho giáo viên.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Mẫu đơn xin vào Đảng danh cho giáo viên các cấp chi tiết nhất”}” data-sheets-userformat=”{“2″:4284,”5”:{“1”:[{“1″:2,”2″:0,”5”:[null,2,0]},{“1″:0,”2″:0,”3”:3},{“1″:1,”2″:0,”4″:1}]},”6”:{“1”:[{“1″:2,”2″:0,”5”:[null,2,0]},{“1″:0,”2″:0,”3”:3},{“1″:1,”2″:0,”4″:1}]},”7”:{“1”:[{“1″:2,”2″:0,”5”:[null,2,0]},{“1″:0,”2″:0,”3”:3},{“1″:1,”2″:0,”4″:1}]},”8”:{“1”:[{“1″:2,”2″:0,”5”:[null,2,0]},{“1″:0,”2″:0,”3”:3},{“1″:1,”2″:0,”4″:1}]},”10″:2,”15″:”arial, sans, sans-serif”}”>1. Mẫu đơn xin vào Đảng dành cho giáo viên các cấp là gì?

Mẫu đơn xin vào Đảng dành cho giáo viên là biểu mẫu văn bản rất cần thiết và mang ý nghĩa vô cùng quan trọng khi đối chiếu với giáo viên đang chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. So với những giáo viên đã học xong các lớp cảm tình Đảng và được xét đủ nhập cuộc để xin vào hàng ngũ của đảng thì sẽ chuẩn bị sẵn sàng mẫu đơn này. Những mẫu đơn xin vào Đảng của đảng viên được sử dụng để thể hiện nguyện vọng, niềm tin tuyệt khi đối chiếu với đảng cũng như mong muốn được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mẫu đơn xin vào Đảng dành cho giáo viên thể hiện nguyện vọng của giáo viên khi muốn kết nạp Đảng gửi tới cơ quan, ban ngành có thẩn quyền.

2. Đơn xin vào Đảng dành cho giáo viên các cấp chi tiết nhất:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi bộ …

Tôi tên: …

Nơi sinh: …

Quê quán: …

Dân tộc: … – Tôn giáo: …

Trình độ học vấn: …

Nơi ở hiện nay: …

Nghề nghiệp: …

Đơn vị công tác: ….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …

Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…, tại Được xét là cảm tình Đảng ngày…..tháng…năm… .tại chi bộ

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ hoặc của tổ chức Đoàn, Công đoàn(nếu có) tôi đã nhận thức

– Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân việt Nam, làm đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, mục đích của Đảng là xây dựng nước việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

– Đảng lấy chủ nghĩa mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động đề ra cương lĩnh chính trị đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân,

– Đảng là một tổ chức chặt chẻ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản, yêu thương đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền dân chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng, Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ của nhân dân thế giới.

Nay tôi tự nguyện viết đơn này kính gửi chi bộ Trường … và Đảng ủy Xã … xét cho tôi được kết nạp và Đảng Cộng sản Việt Nam khi đứng vào hàng ngũ của Đảng tôi xin hứa:

– Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, Nghị Quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

– Luôn không ngừng học tập để nâng cao trình độ cũng như năng lực công tác và phẩm chất đạo đức cách mạng, có trách nhiệm trong việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực có sự liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân tích cực trong việc tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện lối sống lành mạnh, giản dị, phát huy cao việc tự phê bình và phê bình, thực hện sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ.

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

………, ngày…tháng…năm…

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Kí và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết mẫu đơn xin vào Đảng dành cho giáo viên các cấp chi tiết nhất:

Những đơn xin kết nạp vào hàng ngũ của Đảng là mẫu đơn mang ý nghĩa và vinh dự rất lớn lao, chính vì vậy khi viết đơn bạn cần phải phải tuân thủ theo như đúng những quy định chung khi viết đơn. Trong các mẫu đơn xin vào đảng thường có bốn phần nội dung như sau: phần kính gửi, phần giới thiệu, phần trình bày vắn tắt về bản thân, phần nhận thức của mình đề các điều lệ của đảng, cuối cùng là lời hứa hẹn và cam kết của mình nếu được kết nạp vào hàng ngũ của đảng. Ở chỗ này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết đơn với từng phần nội dung một cách rõ ràng và đầy đủ nhất.

– Phần kính gửi: Ở trong phần nội dung đầu tiên này sẽ gồm có hai vấn đề đấy là phần đảng ủy và chi ủy. Nắm vững hơn thì chi ủy đấy là nơi đã giới thiệu và bổ nhiệm bạn vào trong hàng ngũ của đảng cộng sản. Và này cũng sẽ là nơi để bạn sinh hoạt đảng thường kỳ trong mỗi tháng, nói cách khác chi ủy đấy là nhánh nhỏ nhất hay tổ chức thấp nhất trong máy bộ tổ chức mạng lưới hệ thống hoạt động của đảng cộng sản. Ở cấp cao hơn nữa đấy là cơ sở Đảng ủy, chi ủy sẽ là nơi được Đảng ủy trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động. Và trong một Đảng ủy sẽ sở hữu được rất nhiều những chi ủy nhỏ khác nhau được phân loại ở nhiều khu vực.

– Phần giới thiệu sơ lược về quá trình hoạt động và rèn luyện của mình: Ở nội dung của phần tiếp theo này thì các bạn sẽ cần phải giới thiệu về họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, quê quán, nơi đang sinh sống và làm việc, trình độ học vấn, dân tộc bản địa, tôn giáo, đơn vị đang thao tác làm việc, chức vụ đang đảm nhiệm trong cơ quan ban ngành đoàn thể, đã tham gia đoàn hay là chưa, đã tham gia học lớp cảm tình đảng hay chưa… Và một nội dung rất quan trọng và không được thiếu đó là đã được chi bộ xét cảm tình đảng vào thời gian nào. Tất cả những nội dung trên cần phải được trình bày rõ ràng, đầy đủ và mang tính chính xác chất lượng cao.

– Nhận thức của mình về điều lệ của Đảng cộng sản Việt Nam: So với nội dung ở phần này thì bạn cần phải phải khẳng định được tổ chức đảng là gì, là tổ chức ra làm sao. Cùng với đó thì phải nêu được nền tảng của Đảng cộng sản Việt Nam? Ngoài ra thì bạn cũng phải nêu đầy đủ những nội dung như mục tiêu hoạt động, vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đảng viên và của tổ chức đảng khi đối chiếu với đời sống nhân dân lao động. Với những nội dung vô cùng quan trọng như vậy mà đây là phần mang tính cốt lõi và chủ yếu khi đối chiếu với mẫu đơn xin vào Đảng. Để gây được ấn tượng tốt thì bạn nên có chuẩn bị sẵn sàng về phần nội dung viết, sao thật ngắn gọn, xúc tích, ấn tượng nhưng vẫn cần phải đầy đủ.

– Lời hứa hẹn của mình nếu được kết nạp Đảng: Ngay sau thời điểm nêu ra những nhận thức đúng đắn về tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam thì bạn cần phải phải nêu được lời hứa hẹn cũng như những cam kết của mình sau thời điểm được gật đầu đồng ý và tham gia vào đội ngũ của Đảng. Tuy nhiên những lời hứa hẹn và lời cam kết được viết cần phải mang tính chất chân thật và trung thành với chủ tuyệt đối. Tránh sử dụng những ngôn từ hay lời hứa hẹn sáo rỗng, rất khó có thể có thể thực hiện được và chỉ là văn nói. Bạn cần phải phải thể hiện rõ quyết tâm về việc không ngừng nghỉ thay đổi và phát triển bản thân khi tham gia vào hàng ngũ Đảng để giúp tổ chức ngày càng vững mạnh và đáng tin cậy trong tâm người dân.

Sau khoản thời gian viết đầy đủ những nội dung cần thiết trên thì bạn chỉ có ký tên nữa là xong rồi.

4. Các thủ tục pháp lý để xem xét kết nạp đảng viên:

Khi xin vào Đảng thì bạn cần phải phải thực hiện đầy đủ những thủ tục pháp lý như sau:

– Tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình và nhận thức về Đảng

Đầu tiên, nếu như bạn muốn xin kết nạp vào hàng ngũ của Đảng thì bạn cần phải tham gia vào lớp bồi dưỡng cảm tình đảng. Sau đó phải đạt được giấy chứng nhận hoàn thành do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp tương đương cấp. So với những nơi không có trung tâm bồi dưỡng chính trị thì bạn sẽ tiến hành cấp ủy có thẩm quyền kết nạp Đảng viên cấp giấy chứng nhận.

– Nộp đơn xin vào Đảng

Sau khoản thời gian có giấy chứng nhận về việc tham gia bồi dưỡng chính trị thì người xin vào Đảng sẽ phải tự làm đơn xin vào đảng. Trong mẫu đơn cần trình bày được trao thức của mình về mục đích, lý tưởng hoạt động của Đảng cùng với động cơ và lý do xin vào hàng ngũ của đảng.

– Kê khai lý lịch của người xin vào Đảng

Người xin vào đảng cần kê khai lý lịch một cách đầy đủ và chính xác nhất. Các nội dung cần rõ ràng, trung thực theo quy định và người làm kê khai phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung đã khai. Nếu có nội dung nào không hiểu thì nên cần hỏi chi bộ để được giải thích. Các sách vở và giấy tờ lý lịch sẽ tiến hành các cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra và tóm lại trước lúc ký nhận và đóng dấu khi đối chiếu với phần nội dung.

5. Cơ sở pháp lý:

Việc viết đơn xin kết nạp vào Đảng cần dựa trên những cơ sở pháp lý như sau:

– Thứ nhất, Địa thế căn cứ vào Điều 4 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Thứ hai, địa thế căn cứ vào quy định số 45-QĐ/TW, được cho ra đời vào trong ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành TW Đảng về “Quy định thi hành Điều lệ đảng”.

– Tiếp theo, địa thế căn cứ vào nội dung của Khoản 3 trong Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW được cho ra đời ngày 05/01/2012 của Ban Chấp hành TW Đảng về việc “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”.

Cuối cùng, địa thế căn cứ vào nội dung của hướng dẫn số 12-HD/BTCTW được cho ra đời vào trong ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức TW Đảng về nội dung “Một số vấn đề cụ thể nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong mạng lưới hệ thống tổ chức đảng”.

Cần phải tuân thủ chính xác và đầy đủ tất cả những cơ sở pháp lý và điều lệ trên đây là công dân mới có thể được xét vào hàng ngũ của Đảng. Sau khoản thời gian đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ những nội dung trên thì chúng ta có thể viết đơn để xin kết nạp vào đảng rồi.