Mẫu đơn xin rút hồ sơ học sinh, rút học bạ cho mọi cấp học

1. Đơn xin rút hồ sơ học sinh, xin rút học bạ là gì?

Mẫu đơn xin rút học bạ được biết đến là một mẫu văn bản hay là mẫu đơn được lập ra để xin được rút học bạ. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin rút hồ sơ học sinh, xin rút học bạ … Bởi vì có sự ra đời của mẫu đơn này là do trong quá trình học sinh học tại trường, sau khi kết thúc các cấp học như bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thì học sinh sẽ được nhà trường trả học bạ để thực hiện các thủ tục và làm hồ sơ chuyển cấp học.

Ngoài lý do mà tác giả vừa nêu ra ở trên thì trên thực tế vì nhiều lý do khác nhau mà học sinh, sinh viên sẽ phải thực hiện thủ tục rút học bạ tại trường như là muốn chuyển trường, rút học bạ để đi du học,… Theo như quy định của trường về việc chuyển trường và không thuộc các trường hợp bị cấm chuyển trường thì khi học sinh, sinh viên muốn chuyển trường trước tiên cần phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Rút học bạ là một thủ tục rất cần thiết đối với những học sinh, sinh viên muốn chuyển trường. Do đó, học sinh, sinh viên cần phải viết đơn gửi ban giám hiệu nhà trường để được xem xét giải quyết khi học sinh, sinh viên đó có ý định muốn rút học bạ.

2. Đơn xin rút hồ sơ học sinh, rút học bạ để làm gì?

Mẫu đơn xin rút hồ sơ học sinh, xin rút học bạ cho mọi cấp học được các cá nhân là phụ huynh học sinh, học sinh, sinh viên lập ra để gửi tới ban giám hiệu nhà trường với mục đích xin rút hồ sơ học sinh, xin rút học bạ để phục vụ cho nhu cầu chuyển trường của học sinh, sinh viên đó. Hoặc là vì một lý do nào đó mà học sinh sinh viên này thực hiện việc rút hồ sơ học sinh, xin rút học bạ theo như quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, theo như quy định thì trong quá trình đang theo học, học sinh và phụ huynh vẫn có thể làm đơn xin rút học bạ sớm mà không cần phải chờ đến khi hết cấp học trong một số trường hợp như:

– Xin thôi học;

– Xin chuyển trường;

– Rút học bạ để làm hồ sơ đi du học…

Đơn xin rút học bạ sẽ được gửi cho Ban Giám hiệu nhà trường để xem xét và giải quyết.

3. Đơn xin rút học bạ dành cho học sinh Tiểu học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

Kính gửi: Ban Giám hiệu Truờng ….

Tôi tên là: … Là (cha, mẹ): …

của học sinh: ….

Sinh ngày: …. Tại: ….

Lớp: ….Năm học: ….

Chỗ ở hiện nay: ….

Nay tôi làm đơn này kính mong Ban giám hiệu cho phép tôi được rút hồ sơ cho em

Lý do: ….

…. Ngày….tháng … năm ….

Duyệt của Ban giám hiệu Phụ huynh ký tên

Hiệu trưởng (Ghi rõ họ tên)

4. Đơn xin rút học bạ dành cho học sinh cấp THCS, THPT:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT HỌC BẠ

Kính gửi: Hiệu trưởng trường ….

Tôi tên: ….

Là cha (mẹ) học sinh: ….

Lớp: …. Năm học: ….

Ngày sinh: ….

Địa chỉ thường trú: ….

Nay tôi làm đơn này xin cho cháu rút học bạ tại trường

Lý do: ….

Kính mong Hiệu trưởng trường …. xem xét.

Trân thành cảm ơn!

……, ngày ……tháng……năm ….

Người làm đơn

5. Đơn xin rút hồ sơ dành cho sinh viên:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

Kính gửi: ….

Phòng Công tác sinh viên ….

Trường Đại học : ….

Họ và tên: …. Mã số sinh viên: ….

Ngày sinh: ….Lớp: …. Email: …..

Hộ khẩu thường trú; ….

Nơi ở hiện nay: ….

Nay em làm đơn này để xin rút hồ sơ với lý do …..

Mong Quý phòng và Nhà trường tạo điều kiện giải quyết đơn.

Em xin trân trọng cảm ơn!

…, ngày…, tháng…, năm …

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Hướng dẫn viết đơn xin rút hồ sơ học sinh, xin rút học bạ:

Ở mục đầy sẽ hướng dẫn chi tiết về những nội dung cần có trong mẫu đơn xin rút học bạ và một số vấn đề cần lưu ý khi viết đơn này.

Khi viết mẫu đơn xin rút học bạ thì cần phải có đầy đủ các thông tin dưới đây:

– Phía trên góc trái của văn bản ghi đầy đủ tên của trường;

– Phía trên góc phải ghi thông tin quốc hiệu tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

– Tên của đơn được trình bày bằng chữ in hoa và ở giữa của trang giấy cụ thể như sau: ĐƠN XIN RÚT HỌC BẠ

– Phần kính gửi: Ở phần này sẽ là kính gửi ban giám hiệu nhà trường, kính gửi các bộ phần liên quan ví dụ như phòng đào tạo, phòng công tác sinh viên,…

– Họ và tên của người viết đơn, ngày tháng năm sinh, địa chỉ có thể ghi địa chỉ tạm trú hoặc là địa chỉ thường trú;

– Hiện tại đang học lớp….; năm học…..; tại trường….

– Lý do viết đơn xin rút học bạ: ở nội dung này người viết đơn cần phải ghi cụ thể lý do viết đơn.

Ví dụ: Em viết đơn xin rút học bạ để thực hiện thủ tục chuyển trường, mong thầy cô và ban giám hiệu xem xét và tạo điều kiện giải quyết đơn.

Trong trường hợp phụ huynh viết đơn xin rút học bạ cho con cũng cần phải trình bày rõ lý do. Ví dụ: Tôi tên là Nguyễn Văn A phụ huynh của học sinh Nguyễn Văn C sinh ngày..tháng…năm… hiện đang học lớp 10A năm học 2022-2023 tại trường THPT …. quận…….Hà Nội.

Lý do viết đơn: Tôi viết đơn này xin rút học bạ cho cháu để chuyển sang trường….do tôi chuyển công tác về quận…nên cháu đi học xa gặp nhiều khó khăn trong việc đi học từ nhà đến trường.

Rất mong sự chấp thuận của quý nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn!

Em xin chân thành cảm ơn!

Sau đó người viết đơn sẽ ký và ghi rõ họ tên sau đó gửi đơn đến ban giám hiệu nhà trường để được xem xét giải quyết.

Khi viết đơn xin rút học bạ cần lưu ý một số vấn đề như sau:

– Đơn phải được trình bày theo đúng thể thức của văn bản, có đầy đủ quốc hiệu tiêu ngữ và tên đơn;

– Trong phần lý do viết đơn thì cần phải nêu cụ thể, chi tiết và rõ ràng về lý do viết đơn xin rút học bạ;

– Đơn cần trình bày sạch sẽ, không tẩy xóa;

– Ngoài ra trong đơn cần phải có chữ ký xác nhận của ban giám hiệu nhà trường về việc xin rút học bạ thì học sinh, sinh viên mới có thể thực hiện thủ tục rút học bạ tại trường theo quy định.

7. Thủ tục để rút học bạ tại trường:

Muốn rút học bạ tại trường thì cần phải thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Viết đơn xin rút học bạ

Đối với những học sinh, sinh viên muốn rút học bạ vì những lý do khác nhau thì cần phải viết đơn xin rút học bạ theo quy định. Trong đơn cần trình bày rõ lý do xin rút học bạ.

Người viết đơn có thể trực tiếp là sinh viên có nhu cầu và nguyện vọng chuyển trường hoặc là phụ huynh đối với những học sinh ở bậc tiểu học, bậc trung học cơ sở và bậc trung học phổ thông.

Tuy nhiên trước khi viết đơn xin rút học bạ thì cần phải hoàn tất việc đóng học phí và các khoản phí theo quy định của nhà trường.

Bước 2: Gửi đơn xin rút học bạ đến ban giám hiệu nhà trường

Sau khi viết đơn thì học sinh, sinh viên sẽ nộp đơn xin rút học bạ cho ban giám hiệu nhà trường để được xem xét giải quyết.

Bước 3: Xem xét, giải quyết đơn

Tùy thuộc vào quy định của nhà trường thì sau khi nhận được đơn ban giám hiệu nhà trường sẽ xem xét giải quyết, trường hợp đồng ý thì sẽ ký vào đơn, nếu không đồng ý thì sẽ nêu rõ lý do bằng văn bản.