Mẫu đơn xin cấp lại thẻ đảng viên do mất chi tiết và mới nhất

Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị lãnh đạo, định hình cương lĩnh, đường lối và chính sách phát triển kinh tế, xã hội của đất nước chúng ta. Mỗi thành viên Đảng đều mang trọng trách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi được nhập vào hàng ngũ Đảng viên, mỗi cá nhân sẽ được cấp thẻ đảng viên, thành phần quan trọng trong các hoạt động của mỗi đảng viên. Nếu thẻ đảng viên bị mất, cá nhân cần làm đơn xin cấp lại thẻ đảng viên.

1. Đơn xin cấp lại thẻ đảng viên do mất là gì?

Đơn xin cấp lại thẻ đảng viên do mất là văn bản cá nhân của một Đảng viên gửi đến cơ quan có thẩm quyền nhằm đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất hoặc bị thất lạc.

2. Mục đích của đơn xin cấp lại thẻ đảng viên

Đơn xin cấp lại thẻ đảng viên thể hiện nguyện vọng của Đảng viên muốn được cấp lại thẻ đảng viên và đề nghị cấp lại thẻ đảng viên.

3. Mẫu đơn xin cấp lại thẻ đảng viên

———-
….., ngày…..tháng…..năm…

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐẢNG VIÊN

Kính gửi:

 • Đảng ủy …………
 • Chi ủy chi bộ ………

Tên tôi là: ………
Ngày sinh: ……… Giới tính: ……. Dân tộc: …..
Nơi sinh: ……..
Trú quán: ……
Đơn vị công tác: …….
Ngày vào Đảng: ……
Ngày chính thức: …….
Nơi vào Đảng: ……..
Số thẻ Đảng viên: ……

Tôi làm đơn này xin được cấp lại thẻ Đảng viên vì lý do: …….

Kính mong Đảng ủy…………… và chi ủy chi bộ…………… xem xét và cấp lại thẻ Đảng viên cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn viết đơn xin cấp lại thẻ đảng viên

 • Đơn cần ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm viết đơn.
 • Ở phần kính gửi, ghi rõ tên Đảng ủy và Chi ủy chi bộ mà đảng viên đang sinh hoạt.
 • Phần họ tên cần ghi đầy đủ theo Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
 • Phần ngày sinh ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh theo Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân/Hộ chiếu.
 • Giới tính: ghi giới tính của Đảng viên, nếu là nam thì ghi “Nam”, nếu là nữ thì ghi “Nữ”.
 • Dân tộc: ghi dân tộc theo Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân/Hộ chiếu. Ví dụ: Dân tộc: Thái.
 • Nơi sinh: ghi theo Giấy khai sinh, ghi rõ thôn/bản/tổ dân phố; xã/phường, huyện/quận, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/Thành phố.
 • Trú quán: ghi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, ghi rõ thôn/bản/tổ dân phố; xã/phường, huyện/quận, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/Thành phố.
 • Đơn vị công tác: ghi nơi mà Đảng viên đang làm việc.
 • Ngày vào Đảng, ngày chính thức, nơi vào Đảng, số thẻ Đảng viên ghi theo sổ Đảng viên theo ngày được làm Đảng viên dự bị, ngày được vào Đảng chính thức, Đơn vị tổ chức kết nạp Đảng.
 • Tiếp theo là nêu lý do xin cấp lại thẻ, do rơi, bị trộm,… nên thẻ Đảng viên bị mất.

5. Thẻ Đảng viên được cấp khi nào?

Theo Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”, thẻ đảng viên được cấp cho đảng viên chính thức, chi bộ tổ chức cấp thẻ cho đảng viên trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất, sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.
Đảng viên nhận thẻ đảng viên phải tuân thủ các quy định về sử dụng và bảo quản thẻ. Khi thẻ bị mất hoặc hỏng, đảng viên phải báo cáo ngay với cấp ủy để xét cấp lại hoặc đổi thẻ đảng viên.
Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng xem xét, ra quyết định phát thẻ đảng viên và quản lý sổ phát thẻ đảng viên; đảng viên thuộc Đảng bộ Ngoài nước do Đảng ủy Ngoài nước xem xét, ra quyết định.
Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo và kiểm tra việc phát thẻ đảng viên.
Ban Tổ chức Trung ương giúp Trung ương hướng dẫn, kiểm tra việc phát, quản lý thẻ đảng viên trong toàn Đảng.
Đảng viên sử dụng thẻ đảng viên để biểu quyết trong sinh hoạt đảng, trong đại hội đảng các cấp (trừ các trường hợp biểu quyết bằng phiếu kín).

Hướng dẫn số 09/ HĐ-BTCTW ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên có hướng dẫn chi tiết hơn về thẻ Đảng viên như sau:

Số thẻ đảng viên: Mỗi đảng viên được cấp một số thẻ gồm 8 chữ số, chia thành 2 nhóm, ngăn cách bằng dấu chấm (.). Nhóm 1 là 2 chữ số số hiệu của đảng bộ trực thuộc Trung ương, nhóm 2 gồm 6 chữ số nằm trong khoảng từ 000.001 đến 999.999 theo Quy định số 01-QĐ/TCTW, ngày 26-02-2002 của Ban Tổ chức Trung ương “Quy định ký hiệu, số hiệu và cụm số của các đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương”. Ví dụ: Đảng viên A của tỉnh Hà Nam được cấp số thẻ đảng viên 30.000010 (hai chữ số đầu 30 là số hiệu của Đảng bộ tỉnh Hà Nam, sáu chữ số tiếp theo là dãy số nằm trong cụm số từ 000001 đến 999.999 được ghi trong Quy định số 01-QĐ/TCTW của Ban Tổ chức Trung ương).
Ban tổ chức của cấp ủy trực thuộc Trung ương sử dụng chức năng thẻ đảng viên trong phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên để duyệt, cấp số thẻ đảng viên vào danh sách phát thẻ đảng viên của huyện ủy và tương đương theo nguyên tắc liên tục, từ nhỏ đến lớn theo thời gian nhận danh sách phát thẻ đảng viên, không chia cụm số thẻ đảng viên cho các huyện ủy và tương đương; hàng năm tổng hợp danh sách phát thẻ của đảng bộ trong máy tính, truyền theo mạng lên Ban Tổ chức Trung ương quản lý.
Sau khi chi bộ ra nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; chi ủy gửi hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức, danh sách đề nghị phát thẻ và 2 ảnh chân dung (cỡ 2 x 3 cm) của đảng viên lên đảng ủy cơ sở; đảng ủy cơ sở xét, gửi hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức và danh sách (theo mẫu 1 -TĐV) đề nghị cấp ủy có thẩm quyền; ban tổ chức cấp ủy có thẩm quyền tập hợp, lập danh sách đề nghị (theo mẫu 1A-TĐV) báo cáo ban thường vụ cấp ủy; ban thường vụ xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức cùng với việc xét, quyết định phát thẻ đảng viên.
Ban tổ chức huyện ủy và tương đương làm thẻ đảng viên theo trình tự sau:

 • Sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu đảng viên để lập danh sách cấp mới thẻ đảng viên đã được ban thường vụ duyệt. Nếu không có kết nối mạng tới máy chủ cấp tỉnh thì kết xuất dữ liệu ra file, gửi lên ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương. Ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương xét, cấp số thẻ đảng viên theo nội dung tại điểm 2.2.a nêu trên vào danh sách phát thẻ đảng viên. Nếu không có kết nối mạng tới máy chủ cấp huyện thì kết xuất dữ liệu ra file, gửi về ban tổ chức huyện ủy và tương đương để cập nhật dữ liệu đã được phê duyệt.
 • Căn cứ danh sách phát thẻ đảng viên đã được ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương phê duyệt, sử dụng phần mềm Quản lý dữ liệu đảng viên để in các yếu tố của đảng viên vào thẻ đảng viên; dán ảnh (cỡ 2×3 cm) vào thẻ.
 • Mang thẻ đảng viên đến ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương đóng dấu nổi thu nhỏ của tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương vào góc phải của ảnh đảng viên (vành ngoài của con dấu tính từ dưới cằm trở xuống trong ảnh đảng viên).
 • Ép nhựa bảo vệ (chú ý “dấu bảo vệ” in sẵn trong tấm nhựa phải đặt trùng với vị trí ảnh của đảng viên trong thẻ đảng viên).
 • Đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ vào ô tương ứng với kỳ kiểm tra kỹ thuật thẻ (từ tháng 3-2016 đến 3-2021 là ô số 3).
 • Căn cứ thẻ đảng viên và danh sách phát thẻ đảng viên, vào sổ phát thẻ đảng viên (mẫu 8-TĐV); giao thẻ đảng viên cho cấp ủy cơ sở (mẫu 9-TĐV), người nhận thẻ ký vào sổ.
 • Trường hợp thẻ đảng viên bị làm sai, làm hỏng: Mang thẻ đảng viên làm sai, làm hỏng và ảnh đảng viên về ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương để kiểm tra, làm lại thẻ.
 • Ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương dùng thẻ đảng viên không số in (màu đen) số thẻ đảng viên; nhập và in các yếu tố của đảng viên trên thẻ; dán ảnh, đóng dấu nổi và giao thẻ cho huyện ủy và tương đương để hoàn thiện thẻ, giao cho chi bộ để trao thẻ cho đảng viên.

6. Thủ tục xin cấp lại thẻ Đảng viên

Theo Hướng dẫn số 09/ HĐ-BTCTW ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ban Tổ chức Trung tương Hướng dẫn Nghiệp vụ công tác Đảng viên, để xin cấp lại thẻ đảng viên bị mất hoặc đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng, chi bộ căn cứ vào lý do bị mất hoặc hỏng thẻ trong bản kiểm điểm của đảng viên để xét và thu 2 ảnh chân dung (cỡ 2 x 3 cm) gửi cùng danh sách đề nghị đảng ủy cơ sở; đảng ủy cơ sở xét, gửi danh sách (theo mẫu 2-TĐV và 3-TĐV) đề nghị cấp ủy có thẩm quyền; ban tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền tập hợp lập danh sách (theo mẫu 2A-TĐV và 3A-TĐV) báo cáo ban thường vụ cấp ủy xét, ra quyết định cấp lại thẻ đảng viên bị mất hoặc đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng (theo mẫu 4-TĐV).
Sau khi có quyết định của cấp ủy, ban tổ chức của cấp ủy hoàn thiện danh sách cấp lại thẻ đảng viên bị mất và đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng trong phần mềm Quản lý dữ liệu đảng viên. Nếu không có kết nối mạng tới máy chủ cấp tỉnh, kết xuất dữ liệu ra file và gửi lên ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương; gửi ảnh của đảng viên lên ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương; ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương dùng phần mềm Quản lý dữ liệu đảng viên để duyệt, in thẻ đảng viên, dán ảnh, đóng dấu nổi và giao thẻ cho huyện ủy và tương đương hoàn thiện thẻ, giao cho chi bộ để trao thẻ cho đảng viên.