Biểu mẫu

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh thông tin phiếu tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế

Tải xuống Bản in

Đơn điều chỉnh thông tin tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế được quy định như thế nào? Đơn đề xuất điều chỉnh thông tin gồm những nội dung gì? Mời độc giả bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Đơn đề xuất sửa đổi thông tin tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

  • 1. Khái niệm mẫu đơn đề xuất điều chỉnh thông tin trên Phiếu tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế là gì?
  • 2. Đơn đề xuất điều chỉnh thông tin tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

1. Khái niệm mẫu đơn đề xuất điều chỉnh thông tin trên Phiếu tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế là gì?

Đơn đề xuất điều chỉnh thông tin tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế là đơn đề xuất điều chỉnh thông tin trong Phiếu tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. thuộc kinh tế. Mẫu nêu rõ nội dung đề xuất, thông tin điều chỉnh …

2. Đơn đề xuất điều chỉnh thông tin tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

…… 1 ……, ngày … tháng … 5 20 …

VĂN BẢN ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
Thông tin tiếp thu giấy tờ ban bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Lần điều chỉnh: …………….

Kính gửi: Sở Y tế

1. Giđấy tiếp thu giấy tờ ban bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế đã được cấp số: …………….. Ngày cấp: …. ….. …………………

2. Thông tin đã đăng ký:

Tên cơ sở xuất bản: …………………………………….. ………………………………………. ………………. ………….

Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . ………………………….. ……..

Số dế yêu liên hệ: …………………………………….. .. …………………………. ………

Người chịu bổn phận chuyên môn của cơ sở sản xuất: … …………………………..

Các sửa đổi được yêu cầu:

3. Nội dung điều chỉnh: ……………………………………. …………………………………………. ………………….

4. Lý do điều chỉnh: …………………………………….. ………………………………………. ………………….

5. Thông tin cần cập nhật:

Tên cơ sở xuất bản: …………………………………….. ………………………………………. ………………….

Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . ………………………….. ……..

Số dế yêu liên hệ: …………………………………….. .. …………………………. ………

Người chịu bổn phận chuyên môn của cơ sở sản xuất: … …………………………..

Cơ sở cam kết:

Chấp hành tốt các quy định của luật pháp Việt Nam;

Chịu bổn phận trước luật pháp về tính chuẩn xác của nội dung đơn điều chỉnh.

Tôi rât cảm kich!

Người đại diện theo luật pháp của cơ sở
(Chữ ký, họ tên, chức danh)
Công nhận bằng con dấu hoặc chữ ký điện tử

1 Tên vị trí.

Đơn đề xuất điều chỉnh thông tin tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong phần bề ngoài Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu đơn đề xuất điều chỉnh thông tin phiếu tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế

#Mẫu #đơn #đề #nghị #điều #chỉnh #thông #tin #phiếu #tiếp #nhận #hồ #sơ #đủ #điều #kiện #sản #xuất #thiết #bị #tế

Mẫu đơn đề xuất điều chỉnh thông tin phiếu tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn đề xuất điều chỉnh thông tin phiếu tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế là gì? Mẫu đơn đề xuất điều chỉnh thông tin gồm những nội dung nào? Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể bài viết dưới đây để thông suốt hơn nhé.Mẫu đơn đề xuất về việc điều chỉnh thông tin phiếu tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế1. Khái niệm mẫu đơn đề xuất điều chỉnh thông tin phiếu tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế là gì?2. Mẫu đơn đề xuất điều chỉnh thông tin phiếu tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế1. Khái niệm mẫu đơn đề xuất điều chỉnh thông tin phiếu tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế là gì?Mẫu đơn đề xuất điều chỉnh thông tin phiếu tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế là mẫu đơn được lập ra để đề xuất về việc điều chỉnh thông tin phiếu tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế. Mẫu nêu rõ nội dung đề xuất, thông tin điều chỉnh…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu đơn đề xuất điều chỉnh thông tin phiếu tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tếCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————……1……, ngày … tháng … 5 20…VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNHThông tin trong phiếu tiếp thu giấy tờ ban bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tếĐiều chỉnh lần: …………….Kính gửi: Sở Y tế1. Phiếu tiếp thu giấy tờ ban bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế đã được cấp số: ………………. Ngày cấp: ……………………….2. Thông tin đã đăng ký:Tên cơ sở ban bố: …………………………………………………………………………………………….Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….Số dế yêu liên hệ: ………………………………………………………………………………………….Người gánh vác chuyên môn của cơ sở sản xuất: ………………………………………………….Yêu cầu được điều chỉnh:3. Nội dung xin điều chỉnh: …………………………………………………………………………………4. Lý do xin điều chỉnh: ……………………………………………………………………………………..5. Thông tin cần cập nhật:Tên cơ sở ban bố: ……………………………………………………………………………………………Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….Số dế yêu liên hệ: ………………………………………………………………………………………….Người gánh vác chuyên môn của cơ sở sản xuất: …………………………………………………..Cơ sở xin cam kết:Chấp hành nghiêm túc các quy định của luật pháp Việt Nam;Chịu bổn phận trước luật pháp về tính chuẩn xác của nội dung giấy tờ đề xuất điều chỉnh này.Tôi xin trân trọng cảm ơn!Người đại diện hợp lí của cơ sở(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)Công nhận bằng dấu hoặc chữ ký số1 Địa danh.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu đơn đề xuất điều chỉnh thông tin phiếu tiếp thu giấy tờ đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tếMời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button