Mẫu cam kết không đề nghị hoàn thuế [Mới nhất 2022]

Mẫu số: 27/QTr-ĐKT

CÔNG TY………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số: ………………. …….., ngày….tháng ….năm 202..

VĂN BẢN CAM KẾT Không hoàn lại số tiền nộp thừa vào NSNN khi chấm dứt hiệu lực MST

Kính gửi: Chi cục Thuế Quận …………..

Tên công ty: ……………….

Mã số thuế: ………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………..

Địa chỉ kinh doanh: …………………………..

Tổng số tiền đã nộp thừa vào NSNN đến trước thời điểm cơ quan thuế thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế là: ………………………

Trong đó:

Tiền thuế:……………………………..

Tiền chậm nộp: …………………………………………………………

Tiền phạt: ………………………………………………………………………

Người nộp thuế xin cam kết không có nhu cầu hoàn trả tiền nộp thừa nêu trên để hoàn thành nghĩa vụ thuế khi thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

…………………..

5. Cách điền cam kết không hoàn thuế

Mẫu cam kết không hoàn thuế là mẫu bản cam kết về việc không hoàn thuế gửi đến Cơ quan thuế khi Công ty, doanh nghiệp tiến hành giải thể hoạt động:

Mẫu cam kết không hoàn thuế có hai nội dung chính là:

 • Thông tin doanh nghiệp: Các thông tin đăng ký chính xác về doanh nghiệp
 • Nội dung cam kết: Cam kết không hoàn thuế khi giải thể doanh nghiệp.

6. Giải thể doanh nghiệp 2022 như thế nào?

Hướng dẫn làm thủ tục giải thể đối với doanh nghiệp (TNHH, CP, DNTN) hướng dẫn bạn làm theo trình tự dưới đây:

6.1. Đối với cơ quan thuế

 • Làm công văn xin đóng mã số thuế.
 • Biên bản họp hội đồng quản trị (Công ty Cổ Phần), Hội đồng thành viên (Công ty TNHH) về việc giải thể DN.
 • Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Xác nhận của hải quan về việc không nợ đọng thuế
 • Xác nhận bảo hiểm về việc hoàn thành nghĩa vụ bảo hiểm
 • Công văn cam kết không hoàn thuế.
 • Giấy giới thiệu.
 • Đăng ký kinh doanh (bản photo công chứng).
 • Tờ khai thuế GTGT, TNCN, BCTC đến thời điểm giải thể.
 • Báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu BC26/AC kèm theo phụ lục 3.12
 • Hồ sơ hủy hóa đơn, bao gồm: Biên bản họp, quyết định, bảng kiểm kê, thông báo hủy hóa đơn (TB03/AC), BC sử dụng hóa đơn BC26/AC và phụ lục 3.12.
 • Làm thủ tục quyết toán thuế, giải trình sổ sách kế toán đến thời điểm giải thể.
 • Nộp tiền thuế, tiền phạt (nếu có)

6.2. Đối với sở kế hoạch

Sau khi quyết toán xong, cơ quan thuế sẽ cấp cho DN quyết định về việc không nợ đọng thuế. DN mang quyết định này làm việc tiếp với sở kế hoạch.

 • Biên bản họp Hội đồng quản trị (Công ty Cổ Phần), hội đồng thành viên (Công ty TNHH ) về việc giải thể DN.
 • Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp
 • Thông báo về việc giải thể, theo mẫu.
 • Biên bản thanh lý tài sản và công nợ.
 • Danh sách chủ nợ.
 • Danh sách người lao động.
 • Cam kết đóng tài khoản ngân hàng.
 • Xác nhận của cơ quan công an về việc trả dấu (nếu có)

6.3. Đối với công an thành phố (Chỉ áp dụng với DN sử dụng con dấu do Công an cấp)

 • Công văn về việc hoàn trả con dấu