Biểu mẫu

Mẫu biên bản kiểm tra ATM

Tải xuống Bản in

Mẫu biên bản rà soát ATM

Mẫu biên bản rà soát ATM là mẫu biên bản được lập để đánh dấu việc rà soát ATM. Mẫu được ban hành theo Thông tư 44/2018 / TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Mời độc giả xem cụ thể và tải về tại đây.

  • Mẫu công bố về việc khai triển, chỉnh sửa vị trí và thời kì kết thúc hoạt động ATM thiết bị cầm tay
  • Mẫu công bố về việc lắp đặt, chỉnh sửa vị trí, thời kì kết thúc hoạt động ATM

Biên bản rà soát ATM

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
…………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

………….Ngầy …… tháng …… 5 …..

PHÚT KIỂM TRA ATM

1. Tổ chức cung cấp dịch vụ trả tiền / chi nhánh tổ chức cung cấp dịch vụ trả tiền trực tiếp điều hành máy ATM:

Tên tổ chức / chi nhánh: ……………………………………………………

Tên, địa chỉ của người đại diện: ………………. ……………… .. Chức vụ: …………………….

2. Thông tin về máy ATM:

Tên hoặc số ATM: …………………………………………………….

Nhà chế tác: ………………………………………………………………………….

Vị trí đặt máy ATM: ……………………………………………………………………………………………….

3. Họ và tên người chấm thi: ………… .. Chức vụ: ……………………. …….…

4. Nội dung rà soát: bình chọn chừng độ phục vụ các đề nghị đối với ATM.

5. Kết quả rà soát:

TT

nội dung rà soát

Phản ứng

Không phản hồi

Ghi chú

Trước nhất

Thiết bị máy ảnh

2

Trang bị thiết bị chống sao chép, đánh cắp thông tin thẻ

3

Nguồn điện (thiết bị có nguồn phòng ngừa, máy phát điện phòng ngừa …)

4

Các hướng dẫn và chỉ dẫn cần phải có cho người mua

5

Thời gian cấp vốn, tình trạng quỹ

6

Nội dung khác

6. Kết luận:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC / CHI NHÁNH QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ATM
(Ký, ghi rõ họ tên)

KIỂM TOÁN
(K)quan điểmHọ và tên)

Mẫu báo cáo rà soát ATM

Mời các độc giả thêm tại phân mục ttín dụng nhà băng trong phần vẻ ngoài Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu biên bản rà soát ATM

#Mẫu #biên #bản #kiểm #tra #ATM

Mẫu biên bản rà soát ATMBiên bản rà soát ATM Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu biên bản biên chép rà soát ATMMẫu biên bản rà soát ATM là mẫu biên bản được lập ra để biên chép về việc rà soát ATM. Mẫu được ban hành theo Thông tư 44/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.Mẫu công bố khai triển, chỉnh sửa vị trí, thời kì kết thúc hoạt động ATM lưu độngMẫu công bố lắp đặt, chỉnh sửa vị trí, thời kì kết thúc hoạt động ATMBiên bản rà soát ATMNGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM………——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————………., ngày …… tháng …… 5 …..BIÊN BẢN KIỂM TRA ATM1. Tổ chức cung cấp dịch vụ trả tiền/chi nhánh của tổ chức cung cấp dịch vụ trả tiền trực tiếp điều hành ATM:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tên tổ chức/chi nhánh: …………………………………………………………………Họ và tên người đại diện:……………….……………….. Chức vụ:………………….2. Thông tin về ATM:Tên gọi hoặc số hiệu ATM: ……………………………………………………………Hãng sản xuất: ………………………………………………………………………….Vị trí đặt ATM: …………………………………………………………….………3. Họ và tên người rà soát:……………………….. Chức vụ: ……………….…….…4. Nội dung rà soát: bình chọn chừng độ phục vụ các đề nghị đối với ATM.5. Kết quả rà soát:TTNội dung kiểm traĐáp ứngKhông phục vụGhi chú1Trang bị camera2Trang bị thiết bị chống sao chép, ăn trộm thông tin thẻ3Nguồn điện (trang bị lưu điện, máy phát điện phòng ngừa…)4Các hướng dẫn, chỉ dẫn cần phải có đối với khách hàng5Thời gian tiếp quỹ, tình trạng quỹ6Nội dung khác(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})6. Quan điểm kết luận:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CHI NHÁNH TRỰC TIẾP QUẢN LÝ ATM(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI KIỂM TRA(Ký, ghi rõ họ tên)Mẫu biên bản rà soát ATM(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục tín dụng nhà băng trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button