Biểu mẫu

Mẫu biên bản đánh giá đăng kiểm viên

Tải xuống Bản in

Mẫu biên bản bình chọn đăng ký viên

Mẫu biên bản bình chọn cán bộ dò la là mẫu biên bản được lập để đánh dấu những bình chọn của cán bộ đăng kiểm. Mẫu nêu rõ nội dung bình chọn, thông tin về đơn vị đăng ký … Mẫu được ban hành theo Nghị định 139/2018 / NĐ-CP của Chính phủ. Mời độc giả xem cụ thể và tải về tại đây.

  • Mẫu biên bản rà soát, thẩm định của đơn vị đăng kiểm xe cơ giới
  • Mẫu báo cáo cung ứng lợi nhuận của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Mẫu báo cáo bình chọn nhà đăng ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐĂNG KÝ

Bình chọn trước tiên:

Bình chọn lại:

Bữa nay, ngày … tháng … 5 …, khi ………… Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà): ………………………………….. ……………..

2. Ông (bà): ………………………………….. ……………..

3. Ông (bà): ………………………………….. ……………..

Tiến hành bình chọn Ông (Bà)

I. Kết quả bình chọn lý thuyết

Được

Không đạt

1) Văn bản pháp lý

2) Lý thuyết kinh doanh

II. Kết quả bình chọn thực hành

Được

Không đạt

1) Kiểm tra công đoạn 1 và lập giấy má xe

2) Kiểm tra Giai đoạn 2

3) Kiểm tra Giai đoạn 3

4) Kiểm tra Giai đoạn 4

5) Kiểm tra Giai đoạn 5

6) Phân tích, bình chọn và chẩn đoán

III. Lý do thất bại (nếu có, vui lòng ghi rõ lỗi)

……………………………. …………….

IV. Đề nghị tu sửa

……………………………. …………….

Biên bản đã được phê duyệt và lập thành 03 bản có trị giá giống hệt, 01 bản lưu tại cơ quan đăng kiểm (hoặc tổ chức thành lập đăng kiểm), 01 bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, 01 bản do cơ quan đăng kiểm lập. người nộp đơn xin cấp chứng chỉ của tổ chức đăng ký tên miền.
Nhà đăng ký / Tổ chức thành lập đăng ký

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Nhà đăng ký(K)quan điểm

Họ và tên)
Người bình chọn(K)quan điểm

Họ và tên)

Ghi chú:

Mẫu báo cáo bình chọn nhà đăng ký

Mẫu báo cáo bình chọn công việc đăng kiểm Mời độc giả tham khảo phần giao thông chuyển vận trong phần biểu mẫu.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu biên bản bình chọn đăng kiểm viên

#Mẫu #biên #bản #đánh #giá #đăng #kiểm #viên

Mẫu biên bản bình chọn đăng kiểm viênBiên bản bình chọn đăng kiểm viên Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu biên bản về việc bình chọn đăng kiểm viênMẫu biên bản bình chọn đăng kiểm viên là mẫu biên bản được lập ra để biên chép về việc bình chọn đăng kiểm viên. Mẫu nêu rõ nội dung bình chọn, thông tin về đăng kiểm viên… Mẫu được ban hành theo Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.Mẫu biên bản rà soát, bình chọn đơn vị đăng kiểm xe cơ giớiMẫu báo cáo cung ứng lợi nhuận của Cục Đăng kiểm Việt NamMẫu biên bản bình chọn đăng kiểm viênCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐĂNG KIỂM VIÊNĐánh giá lần đầu:□Bình chọn lại:□Bữa nay, ngày … tháng … 5 …, tại …………..Chúng tôi gồm:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Ông (bà): …………………………………………………………………….2. Ông (bà): …………………………………………………………………….3. Ông (bà): …………………………………………………………………….Đã thực hiện bình chọn nghiệp vụ kiểm định của Ông (Bà)I. Kết quả bình chọn lý thuyếtĐạtKhông đạt1) Văn bản pháp lý□□2) Lý thuyết nghiệp vụ□□II. Kết quả bình chọn thực hànhĐạtKhông đạt1) Kiểm tra Giai đoạn 1 và lập Giấy tờ dụng cụ□□2) Kiểm tra Giai đoạn 2□□3) Kiểm tra Giai đoạn 3□□4) Kiểm tra Giai đoạn 4□□5) Kiểm tra Giai đoạn 5□□6) Phân tích, bình chọn và chẩn đoán(*)□□III. Lý do ko đạt (nếu có cần ghi rõ các lỗi)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})……………………………………………………………………………………….IV. Đề nghị giải quyết……………………………………………………………………………………….Biên bản đã được phê duyệt và lập thành 03 bản có trị giá giống hệt, 1 bản lưu tại đơn vị đăng kiểm (hoặc tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm), 1 bản gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam, 1 bản do người yêu cầu cấp giấy chứng thực đăng kiểm viên giữ.Đơn vị đăng kiểm/ Tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Đăng kiểm viên(Ký, ghi rõ họ tên)Bình chọn viên(Ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú:(*)Chỉ vận dụng đối với hạng đăng kiểm viên xe cơ giới bậc caoMẫu biên bản bình chọn đăng kiểm viên(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giao thông chuyển vận trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button