Biểu mẫu

Mẫu bảng kê theo dõi nhập khẩu hàng hóa thuộc hợp đồng mua bán hàng hóa có điều khoản giảm giá

Tải xuống Bản in

Bảng kê theo dõi nhập hàng mẫu theo hiệp đồng sắm bán có chiết khấu là gì? Mẫu danh sách bao gồm những gì? Mời độc giả xem cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu bảng kê theo dõi hàng hóa du nhập theo hiệp đồng sắm bán hàng hóa có điều khoản chiết khấu

  • 1. Khái niệm Bảng kê giám sát du nhập mẫu hàng hóa theo hiệp đồng sắm bán có điều khoản chiết khấu là gì?
  • 2. Mẫu bảng kê giám sát hàng hóa du nhập theo hiệp đồng sắm bán hàng hóa có điều khoản chiết khấu.

1. Khái niệm Bảng kê giám sát du nhập mẫu hàng hóa theo hiệp đồng sắm bán có điều khoản chiết khấu là gì?

Mẫu bảng kê theo dõi du nhập hàng hóa theo hiệp đồng sắm bán hàng hóa có điều khoản chiết khấu là mẫu bảng kê khai báo theo dõi du nhập hàng hóa theo hiệp đồng sắm bán hàng hóa có điều khoản giảm trừ. tầm giá. Mẫu nêu rõ nội dung khai báo, thông tin du nhập …

2. Mẫu bảng kê giám sát hàng hóa du nhập theo hiệp đồng sắm bán hàng hóa có điều khoản chiết khấu.

TÊN NỮ MẠNH MẼ CHẤT LƯỢNG, SIÊU BỀN BỈ.
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: ….. / TB-CQBHVB

…………, Ntháng ngày 5 …..

DANH MỤC THEO DÕI THỰC TẾ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA CÓ ĐIỀU KHOẢN GIẢM GIÁ

1) Người khai thương chính:

– Tên doanh nghiệp:

– Mã số thuế:

– Địa chỉ nhà

2) Hiệp đồng sắm bán hàng hóa:

– Con số:

– Ngày:

– Tổng số lượng hàng hóa:

– Đơn giá chưa bao gồm chiết khấu (đô la Mỹ):

– Đơn giá trừ chiết khấu (đô la Mỹ):

– Tổng trị giá chưa bao gồm chiết khấu (đô la Mỹ):

– Tổng trị giá trừ chiết khấu (đô la Mỹ):

– Tỷ suất chiết khấu… tỷ suất chiết khấu …….

Loại ưu đãi:

STT

Tờ khai

Tên thành phầm

Đơn vị

Số lượng

Tổng trị giá

Số, tháng ngày

Chi cục thương chính

Chưa có chiết khấu

Khoản chiết khấu đã được khấu trừ

toàn thể

NGƯỜI KHAI GIẢNG
(K)quan điểmđóng dHở?u, chỉ định địa điểm Dịch vụ Họ và tên)

Mẫu bảng kê theo dõi hàng hóa du nhập theo hiệp đồng sắm bán có điều khoản chiết khấu

Mẫu bảng kê theo dõi hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán có điều khoản chiết khấu

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong phần vẻ ngoài Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu bảng kê theo dõi du nhập hàng hóa thuộc hiệp đồng sắm bán hàng hóa có điều khoản ưu đãi

#Mẫu #bảng #kê #theo #dõi #nhập #khẩu #hàng #hóa #thuộc #hợp #đồng #sắm #bán #hàng #hóa #có #điều #khoản #giảm #giá

Mẫu bảng kê theo dõi du nhập hàng hóa thuộc hiệp đồng sắm bán hàng hóa có điều khoản ưu đãi Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bảng kê theo dõi du nhập hàng hóa thuộc hiệp đồng sắm bán hàng hóa có điều khoản ưu đãi là gì? Mẫu bảng kê gồm những nội dung nào? Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.Mẫu bảng kê việc theo dõi du nhập hàng hóa thuộc hiệp đồng sắm bán hàng hóa có điều khoản giảm giá1. Khái niệm mẫu bảng kê theo dõi du nhập hàng hóa thuộc hiệp đồng sắm bán hàng hóa có điều khoản ưu đãi là gì?2. Mẫu bảng kê theo dõi du nhập hàng hóa thuộc hiệp đồng sắm bán hàng hóa có điều khoản giảm giá1. Khái niệm mẫu bảng kê theo dõi du nhập hàng hóa thuộc hiệp đồng sắm bán hàng hóa có điều khoản ưu đãi là gì?Mẫu bảng kê theo dõi du nhập hàng hóa thuộc hiệp đồng sắm bán hàng hóa có điều khoản ưu đãi là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về việc theo dõi du nhập hàng hóa thuộc hiệp đồng sắm bán hàng hóa có điều khoản ưu đãi. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai, thông tin du nhập hàng hóa…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu bảng kê theo dõi du nhập hàng hóa thuộc hiệp đồng sắm bán hàng hóa có điều khoản giảm giáTÊN CQ, TC CẤP TRÊNTÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC——-CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: …../TB-CQBHVB…………, ngày … tháng … 5 …..BẢNG KÊ THEO DÕI THỰC TẾ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA CÓ ĐIỀU KHOẢN GIẢM GIÁ1) Người khai thương chính:- Tên Doanh nghiệp:- Mã số thuế:- Địa chỉ2) Hiệp đồng sắm bán hàng hóa:- Số:- Ngày:- Tổng lượng hàng hóa:- Đơn giá chưa trừ khoản ưu đãi (đô la Mỹ):- Đơn giá đã trừ khoản ưu đãi (đô la Mỹ):- Tổng giá trị chưa trừ khoản ưu đãi (đô la Mỹ):- Tổng giá trị đã trừ khoản ưu đãi (đô la Mỹ):- Tỉ lệ ưu đãi … mức ưu đãi …….- Loại ưu đãi:STTTờ khaiTên hàngĐVTLượngTổng trị giáSố, ngàyChi cục Thương chínhChưa trừ khoản giảm giáĐã trừ khoản giảm giáTổng cộngNGƯỜI KHAI HẢI QUAN(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức phận họ tên)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bảng kê theo dõi du nhập hàng hóa thuộc hiệp đồng sắm bán hàng hóa có điều khoản giảm giáMời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button