Biểu mẫu

Mẫu bản tóm tắt quá trình công tác đề nghị xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tài chính

Tải xuống Bản in

Mẫu tóm lược công đoạn công việc để xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nguồn vốn là mẫu nào? Mẫu tóm lược lịch sử công tác bao gồm những gì? Mời độc giả bài viết dưới đây để mày mò thêm.

Mẫu tóm lược công đoạn làm việc để xin huy chương vì sự nghiệp nguồn vốn

  • 1. Khái niệm mẫu về bản tóm lược công đoạn công việc được xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nguồn vốn?
  • 2. Mẫu tóm lược công đoạn công việc để xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nguồn vốn.

1. Khái niệm mẫu về bản tóm lược công đoạn công việc được xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nguồn vốn?

Mẫu tóm lược công đoạn công việc của đơn yêu cầu cấp kỷ niệm chương sự nghiệp nguồn vốn là mẫu tóm lược được tạo ra nhằm tóm lược công đoạn công việc của yêu cầu cấp kỷ niệm chương vì sự nghiệp nguồn vốn. Mẫu nêu rõ nội dung tóm lược … Mẫu được ban hành theo quy định tại Thông tư 17/2019 / TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư.

2. Mẫu tóm lược công đoạn công việc để xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nguồn vốn.

ĐƠN VỊ SIÊU CẤP.
ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

………, ngày… 5 20…

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Yêu cầu tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Vốn đầu tư Việt Nam”

I. Sơ lược về bản thân:

– Họ và tên: ………… Nam, nữ:

– Ngày, tháng, 5 sinh: ……………………… Dân tộc:

– Quê nhà:

– Chức vụ (hiện nay, trước lúc nghỉ hưu):

– Đơn vị công việc (hiện nay, trước lúc nghỉ hưu):

– Chỗ ở bữa nay:

II. Quá trình làm việc:

Thời gian

(từ tháng … / … tới tháng … / …)

Chức vụ, chức danh, đơn vị công việc

Thời gian làm việc trong ngành nguồn vốn được xét tặng KNC

(không tính thời kì bị xử lý kỷ luật nếu có)

Tổng cộng:

xxxx

III. Khen thưởng: (Ghi rõ vẻ ngoài và 5 khen thưởng cao nhất)

IV. Kỷ luật: (Ghi rõ vẻ ngoài, 5 học)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
(Ký tên và đóng dấu)

KHAI BÁO ĐÃ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu tóm lược công đoạn công việc để xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nguồn vốn

Mẫu tóm tắt quá trình công tác để xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tài chính

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong phần vẻ ngoài Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu bản tóm lược công đoạn công việc yêu cầu xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nguồn vốn

#Mẫu #bản #tóm #tắt #quá #trình #công #tác #đề #nghị #xét #tặng #kỷ #niệm #chương #vì #sự #nghiệp #tài #chính

Mẫu bản tóm lược công đoạn công việc yêu cầu xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nguồn vốn Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu bản tóm lược công đoạn công việc yêu cầu xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nguồn vốn là gì? Mẫu bản tóm lược công đoạn công việc gồm những nội dung nào? Mời độc giả cùng tham khảo bài viết dưới đây để thông suốt hơn nhé.Mẫu bản tóm lược về công đoạn công việc yêu cầu xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tài chính1. Khái niệm mẫu bản tóm lược công đoạn công việc yêu cầu xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nguồn vốn là gì?2. Mẫu bản tóm lược công đoạn công việc yêu cầu xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tài chính1. Khái niệm mẫu bản tóm lược công đoạn công việc yêu cầu xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nguồn vốn là gì?Mẫu bản tóm lược công đoạn công việc yêu cầu xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nguồn vốn là mẫu bản tóm lược được lập ra để tóm lược về công đoạn công việc yêu cầu xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nguồn vốn. Mẫu nêu rõ nội dung bản tóm lược… Mẫu được ban hành theo Thông tư 17/2019/TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu bản tóm lược công đoạn công việc yêu cầu xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tài chínhĐƠN VỊ CẤP TRÊNĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————………, ngày… tháng… 5 20…BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCĐề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Vốn đầu tư Việt Nam”I. Sơ lược bản thân:- Họ và tên:……………………… Nam, nữ:- Ngày, tháng, 5 sinh: ……………………… Dân tộc:- Quê quán:- Chức vụ (hiện tại, trước lúc nghỉ hưu):- Đơn vị công việc (hiện tại, trước lúc nghỉ hưu):- Nơi ở hiện tại:II. Quá trình công việc:Thời gian(từ tháng…/… tới tháng…/…)Chức vụ, chức danh, đơn vị công việcThời gian công việc trong ngành nguồn vốn được tính để xét tặng KNC(đã trừ thời kì bị kỷ luật nếu có)Tổng cộng:xxxx(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})III. Khen thưởng: (Ghi rõ vẻ ngoài, 5 nào đối với hình thức khen thưởng cao nhất)IV. Kỷ luật: (Ghi rõ vẻ ngoài, 5 nào)XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP(Ký tên, đóng dấu)NGƯỜI KHAI KÝ TÊN(Ký, ghi rõ họ tên)Mẫu bản tóm lược công đoạn công việc yêu cầu xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nguồn vốn(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button