Tài liệu

Gợi ý học tập môn Tin học mô đun 3 THPT

Gợi ý giải bài tập Tin học mô đun 3 THPT sẽ giúp quý thầy cô nắm được cách thức học tập và làm đầy đủ các bài tập trong phần ôn luyện mô đun 3. Mời quý thầy cô tham khảo.

Gợi ý học tập môn Tin học lớp 3 THPT được giáo viên gửi san sớt không tính phí đến các bạn đồng nghiệp với nội dung chuẩn nhất. Nội dung đáp án chỉ mang thuộc tính tham khảo, các bạn chỉ nên đọc để lấy ý nghĩ cho bài thi, thích hợp với kiến ​​thức và môi trường dạy và học của bản thân.

Đáp án học phần 3 môn Tin học THPT

 • Tổng quan về lịch trình tăng trưởng năng lực
 • Xác định lịch trình tăng trưởng năng lực chung
 • Câu hỏi tương tác module tin học 3 thpt
 • Định hướng bình chọn kết quả giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ quát toàn cục 5 2018
 • Định hướng bình chọn kết quả giáo dục dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục quốc dân 5 2018
 • Đặc điểm của rà soát, bình chọn trong dạy học môn Tin học theo hướng tăng trưởng nhân phẩm và năng lực học trò
 • Những biểu thị về năng lực Tin học của học trò cấp THPT
 • Câu hỏi tương tác module tin học 3 thpt

Tổng quan về lịch trình tăng trưởng năng lực

Đường tăng trưởng năng lực là miêu tả các chừng độ tăng trưởng không giống nhau của từng năng lực nhưng học trò cần hoặc đã đạt được. Không có sẵn lịch trình tăng trưởng năng lực nhưng thầy cô giáo cần vạch ra lúc tiến hành bình chọn năng lực học trò. Đường tăng trưởng năng lực được phê duyệt từ 2 giác độ:

– Đường tăng trưởng năng lực là tài liệu tham khảo để bình chọn sự tăng trưởng năng lực của tư nhân học trò. Trong trường hợp này, thầy cô giáo sử dụng đường tăng trưởng năng lực làm chuẩn để bình chọn sự tăng trưởng năng lực của học trò. Với đường tăng trưởng năng lực này, thầy cô giáo cần căn cứ vào các nhân tố cấu thành của từng năng lực (chung hoặc riêng) trong chương trình giáo dục phổ quát 2018 để lập dàn ý với cách mô tả như 1 mũi tên 2 chiều với ẩn ý: tăng trưởng năng lực có thể bổ sung cho cả 2 bên.

– Đường tăng trưởng năng lực là kết quả của công đoạn tăng trưởng năng lực của mỗi tư nhân học trò. Căn cứ vào đường tăng trưởng năng lực (làm tài liệu tham khảo), thầy cô giáo xác định lịch trình tăng trưởng năng lực cho từng tư nhân học trò để khẳng định địa điểm của học trò trong lịch trình tăng trưởng năng lực đấy.

Xác định lịch trình tăng trưởng năng lực chung

Để xác định lịch trình tăng trưởng năng lực chung, thầy cô giáo cần căn cứ vào từng thành phần của từng năng lực và đề nghị buộc phải của từng thành phần năng lực trong chương trình giáo dục phổ quát 5 2018 để vạch ra. Sau đấy, thầy cô giáo cần phải có lập các mức năng lực đạt được với các chỉ tiêu chi tiết để tích lũy chứng cớ xác định thành tựu của học trò trong lịch trình tăng trưởng năng lực để xác nhận và có ảnh hưởng điều tiết. điều chỉnh hoặc xúc tiến.

Chẳng hạn, khắc phục vấn đề là 1 trong những năng lực chung cần tạo nên cho học trò theo đề nghị của chương trình giáo dục phổ quát 5 2018. Để xác định trục đường tăng trưởng năng lực khắc phục vấn đề, thầy cô giáo cần phải có lập các chừng độ với các chỉ tiêu chi tiết để tích lũy chứng cớ về năng lực khắc phục vấn đề của học trò theo các chừng độ, xem bảng sau:

Câu hỏi tương tác module tin học 3 thpt

Câu 1: Thầy cô hãy nêu những biểu thị của các chừng độ đạt được của năng lực “Gicửa ải quyết vấn đề và thông minh” lúc dạy nội dung về thuật toán hoặc lập trình.

Chỉ dẫn:

Có 5 cấp độ đạt được “Gicửa ải quyết vấn đề và thông minh” lúc dạy nội dung về thuật toán hoặc lập trình

Định hướng bình chọn kết quả giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ quát toàn cục 5 2018

Chương trình giáo dục phổ quát toàn cục 5 2018 thể hiện định hướng bình chọn kết quả giáo dục theo 1 số trọng tâm sau:

Tiêu chí của bình chọn kết quả giáo dục là cung ứng thông tin chuẩn xác, kịp thời, có trị giá về chừng độ phục vụ đề nghị của chương trình và sự văn minh của học trò để định hướng hoạt động học tập, điều chỉnh hoạt động dạy học, điều hành và tăng trưởng chương trình, bảo đảm sự văn minh của từng học trò. và tăng lên chất lượng giáo dục.

Cơ sở bình chọn là những đề nghị cần đạt về nhân phẩm, năng lực được quy định trong chương trình toàn cục, chương trình môn học và hoạt động giáo dục.

Phạm vi bình chọn bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục buộc phải, các môn học và chủ đề học tập tự chọn và các môn học tự chọn.

Nhân vật của bình chọn là thành phầm và công đoạn học tập, đoàn luyện của học trò.

Kết quả giáo dục được bình chọn dưới dạng định tính và định lượng phê chuẩn bình chọn thường xuyên và định kỳ tại các cơ sở giáo dục, bình chọn trên diện rộng ở cấp tổ quốc và địa phương, bình chọn định kỳ. giá quốc tế. Cộng với kết quả các môn học và hoạt động giáo dục buộc phải, các môn học tự chọn và các chuyên đề học tập, kết quả các môn học tự chọn được dùng để bình chọn kết quả học tập chung của học trò trong từng 5 học. và trong suốt công đoạn học.

Việc bình chọn thường xuyên do thầy cô giáo đảm trách bộ môn tổ chức, liên kết bình chọn của thầy cô giáo, thầy u học trò, bản thân học trò được bình chọn và các học trò khác.

Bình chọn định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức nhằm dùng cho công việc điều hành hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng ở cơ sở giáo dục và xây dựng chương trình.

Việc bình chọn trên diện rộng cấp tổ quốc và cấp địa phương do tổ chức khảo thí cấp tổ quốc hoặc cấp tỉnh tổ chức nhằm dùng cho công việc điều hành hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng giáo dục và tập huấn. bình chọn chất lượng kết quả giáo dục tại các cơ sở giáo dục, dùng cho xây dựng chương trình và tăng lên chất lượng giáo dục.

Phương pháp bình chọn bảo đảm độ tin tưởng, khách quan, thích hợp với từng thế hệ, từng cấp học, ko gây sức ép cho học trò, giảm chi tiêu cho ngân sách nhà nước, gia đình học trò và xã hội.

Nghiên cứu từng bước phần mềm thành tích của khoa học đo lường, bình chọn trong giáo dục và kinh nghiệm quốc tế để tăng lên chất lượng bình chọn kết quả giáo dục, xếp loại học trò tại các cơ sở giáo dục và sử dụng kết quả. kết quả bình chọn trên diện rộng như 1 dụng cụ để kiểm soát chất lượng bình chọn trong các cơ sở giáo dục.

Định hướng bình chọn kết quả giáo dục dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục quốc dân 5 2018

Chương trình Tin học (2018) đã đưa ra 1 số định hướng chung về bình chọn kết quả giáo dục môn Tin học như sau:

 • Bình chọn thường xuyên (Assessment) hay bình chọn định kỳ (Assessment) đều bám sát 5 nhân tố cấu thành năng lực tính toán và mạch nội dung ĐL, CNTT-TT, CS và cũng dựa trên những biểu thị của 5 nhân phẩm chính. và 3 năng lực chung được xác định trong chương trình toàn cục.
 • Với các chủ đề tập hợp vào CNTT-TT, điều quan trọng là bình chọn bản lĩnh áp dụng kiến ​​thức và kĩ năng để làm ra thành phầm. Với các chủ đề tập hợp vào CS, tập hợp bình chọn bản lĩnh thông minh và tư duy hệ thống. Với mạch nội dung ĐL, cần liên kết bình chọn cách xử lý cảnh huống chi tiết của học trò với bình chọn phê chuẩn quan sát thái độ, tình cảm, hành vi của học trò trong môi trường số. Giáo viên cần lập giấy má học tập dưới dạng cơ sở dữ liệu dễ ợt để lưu trữ và cập nhật kết quả bình chọn đồng chí của từng học trò trong toàn thể công đoạn học tập của 5 học và cấp học.
 • Kết luận bình chọn của thầy cô giáo về bản lĩnh tin học của từng học trò dựa trên cơ sở tổng hợp kết quả bình chọn và kết quả bình chọn.

Bình chọn cần xem xét những điểm sau

– Bình chọn năng lực công nghệ thông tin trên diện rộng phải dựa trên y khoa cổ kính đối với các chuyên đề buộc phải; Tránh xây dựng 1 dụng cụ bình chọn dựa trên nội dung của 1 chủ đề chi tiết nhưng bạn chọn lọc.

– Cần tạo thời cơ cho học trò bình chọn chất lượng thành phầm bằng cách khuyến khích học trò giới thiệu phổ thông thành phầm số của mình tới bằng hữu, thầy cô và người nhà để thu được nhiều quan điểm ​​đóng góp.

– Để bình chọn chuẩn xác và khách quan hơn, thầy cô giáo tích lũy thêm thông tin bằng cách tổ chức trình chiếu các thành phầm số do học trò làm, khuyến khích học trò tự do thảo luận, bàn luận với nhau hoặc với thầy cô giáo.

Đặc điểm của rà soát, bình chọn trong dạy học môn Tin học theo hướng tăng trưởng nhân phẩm và năng lực học trò

Các công dụng chung

Ở cấp THPT, rà soát bình chọn môn Tin học phải dựa trên cơ sở

trên các nguyên lý sau:

(1) Phối hợp rà soát bình chọn với rà soát bình chọn, phối hợp nhận xét, xếp loại để học trò tự điều chỉnh học tập nhằm đạt kết quả học tập tốt hơn. Tôn trọng nhận định và nhận xét. Kết quả bình chọn phải giúp học trò so sánh được thành công của bản thân với đề nghị về năng lực.

(2) Khiến cho học trò nhận thấy sự công bình trong bình chọn, chuẩn bị bàn luận và giảng giải cho học trò về kết quả bình chọn. Đề nghị và khuyến khích học trò tự bình chọn và bình chọn ngang hàng.

(3) Sử dụng tổng hợp các cách thức bình chọn nhiều chủng loại và định kỳ như bình chọn thành phầm, bình chọn dự án, bình chọn qua giấy má học tập, bình chọn qua quan sát hoạt động học, qua bài tập, bình chọn bằng giải đáp câu hỏi hoặc hội thoại.

(4) Bình chọn cao những ý nghĩ thông minh về thành phầm, nhất là những ý nghĩ thiết thực cho học tập và sinh hoạt. Bình chọn cao bản lĩnh hăng hái học tập, mày mò của học trò để tăng lên kiến ​​thức và kĩ năng môn học. Khuyến khích họ san sớt những ý nghĩ hoặc kiến ​​thức mới với bằng hữu của họ.

Những biểu thị về năng lực Tin học của học trò cấp THPT

Chương trình Tin học ở cấp THPT trình bày sự phân hóa thâm thúy hơn trong định hướng nghề nghiệp. Vì thế, chương trình có những điểm chung chung về năng lực Tin học buộc phải đối với tất cả học trò và có những đề nghị bổ sung riêng tương ứng với những học trò chọn hướng Tin học phần mềm hoặc Khoa học máy tính.

Câu hỏi tương tác module tin học 3 thpt

1 số điểm dị biệt giữa bình chọn tiếp cận nội dung (tri thức, kĩ năng) và bình chọn tiếp cận năng lực

Bình chọn cách tiếp cận nội dung

Các bài rà soát trên giấy được tiến hành vào cuối chủ đề, chương, học kỳ, v.v.

Nhấn mạnh sự cạnh tranh

Quan tâm tới chỉ tiêu rốt cuộc của việc giảng dạy

vào điểm số

vào kiến ​​thức học thuật

Việc bình chọn do cán bộ điều hành và thầy cô giáo tiến hành là chủ chốt, còn việc tự bình chọn của học trò thì ko hoặc ko được xác nhận.

Bình chọn đạo đức học trò tập hợp vào việc chấp hành nội quy nhà trường, tham dự các phong trào thi đua, v.v.

Bình chọn theo cách tiếp cận năng lực.

Nhiều bài rà soát không giống nhau (trên giấy, thực hành, thành phầm dự án, tư nhân, nhóm …) trong suốt công đoạn học.

Nhấn mạnh vào sự hiệp tác

Quan tâm tới cách thức học tập và đoàn luyện của học trò

vào công đoạn tạo ra thành phầm, để ý tới ý nghĩ thông minh, để ý tới các cụ thể của thành phầm để nhận xét

vào năng lực thực hành và thông minh

Giáo viên và học trò chủ động trong bình chọn, khuyến khích học trò tự bình chọn, bình chọn chéo.

Bình chọn toàn diện nhân phẩm học trò, chú trọng năng lực tư nhân, khuyến khích học trò biểu thị phong cách, năng lực

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho thầy cô giáo.

 • Ngân hàng câu hỏi Mô đun 3 Tin học THPT

Xem chi tiết bài viết

Gợi ý học tập môn Tin học mô đun 3 THPT

#Gợi #học #tập #môn #Tin #học #mô #đun #THPT

Gợi ý học tập môn Tin học mô đun 3 THPTĐáp án tự luận module 3 môn Tin học THPT (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Gợi ý học tập môn Tin học mô đun 3 THPT sẽ giúp thầy cô giáo nắm được các cách thức học tập và kết thúc bài tập trong huấn luyện mô đun 3. Mời các thầy cô tham khảo.Gợi ý học tập môn Tin học module 3 THPT được thầy cô gửi tới san sớt không tính phí cùng đồng nghiệp những nội dung chung nhất. Nội dung giải đáp mang thuộc tính tham khảo, các bạn chỉ nên đọc để lấy ý nghĩ làm bài, thích hợp với tri thức, môi trường dạy và học tư nhân.Đáp án Mô đun 3 môn Tin học THPTKhái quát về đường tăng trưởng năng lựcXác định đường tăng trưởng năng lực chungCâu hỏi tương tác module 3 tin học thptĐịnh hướng bình chọn kết quả giáo dục trong Chương trình Giáo dục phổ quát 2018Định hướng bình chọn kết quả giáo dục trong dạy học môn Tin học theo Chương trình GDPT 2018Đặc điểm của rà soát, bình chọn trong dạy học môn Tin học theo hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực học tròBiểu hiện của năng lực Tin học của học trò ở cấp THPTCâu hỏi tương tác modul 3 tin học thptKhái quát về đường tăng trưởng năng lựcĐường tăng trưởng năng lực là sự miêu tả các chừng độ tăng trưởng không giống nhau của mỗi năng lực nhưng HS cần hoặc đã đạt được. Đường tăng trưởng năng lực ko có sẵn, nhưng GV cần phải phác họa lúc tiến hành đánhgiá năng lực HS. Đường tăng trưởng năng lực được phê duyệt dưới 2 giác độ:– Đường tăng trưởng năng lực là tham chiếu để bình chọn sự tăng trưởng năng lực tư nhân HS. Trong trường hợp này, GV sử dụng đường tăng trưởng năng lực như 1 quy chuẩn để bình chọn sự tăng trưởng năng lực HS. Với đường tăng trưởng năng lực này, GV cần căn cứ vào các thành tố của mỗi năng lực (chung hoặc đặc biệt) trong chương trình giáo dục phổ quát 2018 để phác họa nó với sự miêu tả là mũi tên 2 chiều với ẩn ý, tùy vào nhân vật nhận thức nhưng sự tăng trưởng năng lực có thể bổ sung ở cả 2 phía.– Đường tăng trưởng năng lực là kết quả tăng trưởng năng lực của mỗi tư nhân HS. Căn cứ vào đường tăng trưởng năng lực (là tham chiếu), GV xác định đường tăng trưởng năng lực cho mỗi tư nhân HS để từ đấy khẳng định địa điểm của HS đang ở đâu trong đường tăng trưởng năng lực đấy.Xác định đường tăng trưởng năng lực chungĐể xác định đường tăng trưởng năng lực chung, thầy cô giáo cần căn cứ vào mỗi thành tố của từng năng lực và đề nghị cần đạt của mỗi thành tố năng lực trong chương trình giáo dục phổ quát 2018 để phác hoạ nó. Sau đấy, thầy cô giáo cần phải có lập các chừng độ đạt được của năng lực với những chỉ tiêu chi tiết để tích lũy minh chứng xác định điểm đạt được của học trò trong đường tăng trưởng năng lực để ghi nhận và có những ảnh hưởng điều chỉnh hoặc xúc tiến.Tỉ dụ, khắc phục vấn đề là 1 trong những năng lực chung cần tạo nên cho học trò theo đề nghị cần đạt của chương trình giáo dục phổ quát 2018. Để xác định đường tăng trưởng năng lực khắc phục vấn đề, thầy cô giáo cần phải có lập các chừng độ với những chỉ tiêu chi tiết để căn cứ vào đấy tích lũy các minh chứng về năng lực khắc phục vấn đề theo các chừng độ của HS, xem bảng sau đây:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu hỏi tương tác module 3 tin học thptCâu 1: Thầy, cô hãy miêu tả biểu thị của các mức đạt được của năng lực “Gicửa ải quyết vấn đề và thông minh” lúc dạy học nội dung về thuật toán hoặc lập trình.Chỉ dẫn:Có 5 chừng độ mức đạt được của năng lực “Gicửa ải quyết vấn đề và thông minh” lúc dạy học nội dung về thuật toán hoặc lập trìnhĐịnh hướng bình chọn kết quả giáo dục trong Chương trình Giáo dục phổ quát 2018Chương trình giáo dục phổ quát 2018 thể hiện về định hướng bình chọn kết quả giáo dục theo 1 số điểm chính như sau:Tiêu chí bình chọn kết quả giáo dục là cung ứng thông tin chuẩn xác, kịp thời, có trị giá về chừng độ phục vụ đề nghị cần đạt của chương trình và sự văn minh của HS để chỉ dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí và tăng trưởng chương trình, đảm bảo sự văn minh của từng HS và tăng lên chất lượng giáo dục.Căn cứ bình chọn là các đề nghị cần đạt về nhân phẩm và năng lực được qui định trong chương trình toàn cục và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục.Phạm vi bình chọn bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục buộc phải, môn học và chuyên đề học tập chọn lọc và môn học tự chọn.Nhân vật bình chọn là thành phầm và công đoạn học tập, đoàn luyện của HS.Kết quả giáo dục được bình chọn bằng các bề ngoài định tính và định lượng phê chuẩn bình chọn thường xuyên, định kì ở cơ sở giáo dục, các kì bình chọn trên diện rộng ở cấp tổ quốc, cấp địa phương và các kì bình chọn quốc tế. Cộng với kết quả các môn học và hoạt động giáo dục buộc phải, các môn học và chuyên đề học tập chọn lọc, kết quả các môn học tự chọn được sử dụng cho bình chọn kết quả học tập chung của HS trong từng 5 học và trong cả công đoạn học tập.Việc bình chọn thường xuyên do GV đảm trách môn học tổ chức, liên kết bình chọn của GV, của thầy u HS, của bản thân HS được bình chọn và của các HS khác.Việc bình chọn định kì do cơ sở giáo dục tổ chức để dùng cho công việc quản lí các hoạt động dạy học, đảm bảo chất lượng ở cơ sở giáo dục và dùng cho tăng trưởng chương trình.Việc bình chọn trên diện rộng ở cấp tổ quốc, cấp địa phương do tổ chức khảo thí cấp tổ quốc hoặc cấp tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương tổ chức để dùng cho công việc quản lí các hoạt động dạy học, đảm bảo chất lượng bình chọn kết quả giáo dục ở cơ sở giáo dục, dùng cho tăng trưởng chương trình và tăng lên chất lượng giáo dục.Phương thức bình chọn đảm bảo độ tin tưởng, khách quan, thích hợp với từng thế hệ, từng cấp học, ko gây sức ép lên HS, giảm thiểu tốn kém cho ngân sách nhà nước, gia đình HS và xã hội.Nghiên cứu từng bước vận dụng các thành tích của khoa học đo lường, bình chọn trong giáo dục và kinh nghiệm quốc tế vào việc tăng lên chất lượng bình chọn kết quả giáo dục, xếp loại HS ở cơ sở giáo dục và sử dụng kết quả bình chọn trên diện rộng làm dụng cụ kiểm soát chất lượng bình chọn ở cơ sở giáo dục.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Định hướng bình chọn kết quả giáo dục trong dạy học môn Tin học theo Chương trình GDPT 2018Chương trình môn Tin học (2018) đã nêu 1 số định hướng chung về bình chọn kết quả giáo dục trong môn Tin học như sau:Bình chọn thường xuyên (ĐGTX) hay bình chọn định kì (ĐGĐK) đều bám sát 5 thành phần của năng lực tin học và các mạch nội dung DL, ICT, CS, cùng lúc cũng dựa vào các biểu thị 5 nhân phẩm chủ chốt và 3 năng lực chung được xác định trong chương trình toàn cục.Với các chủ đề có trọng điểm là ICT, cần coi trọng bình chọn bản lĩnh áp dụng tri thức kỹ năng làm ra thành phầm. Với các chủ đề có trọng điểm là CS, chú trọng bình chọn năng lực thông minh và tư duy có tính hệ thống. Với mạch nội dung DL, phải phối hợp bình chọn cách HS xử lí cảnh huống chi tiết với bình chọn phê chuẩn quan sát thái độ, tình cảm, hành vi xử sự của HS trong môi trường số. GV cần lập giấy má học tập dưới dạng cơ sở dữ liệu dễ ợt để lưu trữ, cập nhật kết quả ĐGTX đối với mỗi HS trong cả công đoạn học tập của 5 học, cấp học.Kết luận bình chọn của GV về năng lực tin học của mỗi HS dựa trên sự tổng hợp các kết quả ĐGTX và kết quả ĐGĐK.Việc bình chọn cần xem xét những điểm sau– Bình chọn năng lực tin học trên diện rộng phải căn cứ YCCĐ đối với các chủ đề buộc phải; tránh xây dựng dụng cụ bình chọn dựa vào nội dung của chủ đề chọn lọc chi tiết.– Cần tạo thời cơ cho HS bình chọn chất lượng thành phầm bằng cách khuyến khích HS giới thiệu phổ thông thành phầm số của mình cho bằng hữu, thầy cô và người nhà để thu được nhiều nhận xét góp ý.– Để bình chọn chuẩn xác và khách quan hơn, GV tích lũy thêm thông tin bằng cách tổ chức các buổi giới thiệu thành phầm số do HS làm ra, cổ vũ HS tự do thảo luận bàn luận với nhau hoặc với GV.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Đặc điểm của rà soát, bình chọn trong dạy học môn Tin học theo hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực học sinhĐặc điểm chungỞ cấp THPT, rà soát bình chọn trong môn Tin học phải dựatrên các nguyên lý sau:(1) Phối hợp ĐGTX với ĐGĐK, phối hợp nhận xét và chấm điểm để HS điều chỉnh việc học tập của mình nhằm đạt kết quả học tập tốt hơn. Tôn trọng đúng mức ĐGTX và những nhận xét. Kết quả bình chọn phải giúp HS tự so sánh được thành công của bản thân với đề nghị về năng lực.(2) Khiến cho HS nhận thấy sự công bình trong bình chọn, chuẩn bị thảo luận, giảng giải với HS về kết quả bình chọn. Đề nghị và khuyến khích HS tự bình chọn, bình chọn bình đẳng.(3) Sử dụng phối hợp nhiều cách thức ĐGTX và định kì như bình chọn thành phầm, bình chọn qua dự án, bình chọn qua giấy má học tập, bình chọn qua quan sát hoạt động học tập, qua bài tập, bình chọn qua giải đáp câu hỏi hoặc hội thoại.(4) Bình chọn cao những ý nghĩ thông minh về thành phầm, đặc thù những thành phầm dùng cho được học tập và cuộc sống 1 cách thiết thực. Bình chọn cao bản lĩnh chủ động mày mò, học hỏi thêm để hoàn thiện tri thức và kỹ năng trong môn học của HS. Khuyến khích các em san sớt ý nghĩ hoặc tri thức mới cho bằng hữu.Biểu hiện của năng lực Tin học của học trò ở cấp THPTChương trình môn Tin học ở cấp THPT trình bày sự phân hoá sâu hơn về định hướng nghề nghiệp. Do vậy, chương trình có các YCCĐ chung về năng lực tin học buộc phải đối với mọi HS và có các đề nghị bổ sung riêng tương ứng với HS chọn định hướng Tin học phần mềm hoặc Khoa học máy tính.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Câu hỏi tương tác modul 3 tin học thptMột số điểm dị biệt giữa bình chọn tiếp cận nội dung (tri thức, kỹ năng) và bình chọn tiếp cận năng lựcĐánh giá theo hướng tiếp cận nội dungCác bài rà soát trên giấy được tiến hành vào cuối 1 chủ đề, 1 chương, 1 học kì,…Nhấn mạnh sự cạnh tranhQuan tâm tới chỉ tiêu rốt cuộc của việc dạy họcChú trọng vào điểm sốTập trung vào tri thức hàn lâmĐánh giá được tiến hành bởi các đơn vị quản lý quản lí và do thầy cô giáo là chủ chốt, còn tự bình chọn của học trò ko hoặc ít được công nhậnĐánh giá đạo đức học trò chú trọng tới việc chấp hành nội quy nhà trường, tham dự phong trào thi đua…Bình chọn theo hướng tiếp cận năng lực.Nhiều bài rà soát nhiều chủng loại (giấy, thực hành, thành phầm dự án, tư nhân, nhóm…) trong suốt công đoạn học tậpNhấn mạnh sự hiệp tácQuan tâm tới tới cách thức học tập, cách thức đoàn luyện của học tròChú trọng vào công đoạn tạo ra thành phầm, để ý tới ý nghĩ thông minh, tới các cụ thể của thành phầm để nhận xétTập trung vào năng lực thực tiễn và thông minhGiáo viên và học trò chủ động trong bình chọn, khuyến khích tự bình chọn và bình chọn chéo của học sinhĐánh giá nhân phẩm của học trò toàn diện, chú trọng tới năng lực tư nhân, khuyến khích học trò trình bày phong cách và năng lực bản thânMời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho thầy cô giáo của mục Tài liệu.Ngân hàng câu hỏi Mô đun 3 môn Tin học THPT(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button