Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu
GIỚI THIỆU VỀ TASSCARE

GIỚI THIỆU VỀ TASSCARE

Trung tâm xét nghiệm y khoa Tass Care thuộc công ty TNHH Tass Care, tiền thân là trung tâm xét nghiệm 198 được thành lập vào năm 2009 tại địa chỉ 198A Cách Mạng Tháng Tám phường 10 quận 3. Trong những ngày đầu mới thành lập, Trung tâm hoạt động với vỏn vẹn 2 nhân sự, thiết bị chủ yếu làm thủ công và bán tự động. ...
TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ

​“To passionately bring the most completed testing capability and products to the healthcare industry by providing accurate, safe, secure and most cost effective solutions to our clients and patients.” “Bằng đam mê, chúng tôi có sứ mệnh đem đến những phương thức và sản phẩm xét nghiệm cho ngành Y tế với các giải pháp chính xác, an toàn, bảo mật...
6