Biểu mẫu

Giấy xác nhận vay vốn sinh viên

Tải xuống Bản in

Giđó công nhận vay vốn sinh viên là mẫu giấy công nhận dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp lúc muốn vay vốn theo đúng thủ tục và trình tự, giúp sinh viên và gia đình khắc phục, cắt bớt gian khổ về vốn đầu tư cho sinh viên. Bạn có thể tải mẫu giấy công nhận vay vốn sinh viên và sử dụng ngay nhưng ko cần biên tập. Vui lòng xem cụ thể và tải về tại đây.

 • Đơn xin cung cấp chi tiêu học tập
 • Đơn xin học bổng
 • Mẫu giấy cam kết trả nợ
 • Đơn xin miễn, giảm học phí

Đơn vay sinh viên

 • 1. Mẫu công nhận vay vốn sinh viên
 • 2. Chỉ dẫn chung về khoản vay cho sinh viên
 • 3. Thủ tục vay vốn sinh viên

1. Mẫu công nhận vay vốn sinh viên

Xác nhận khoản vay sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—————

TRƯỜNG HỌC …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————-

CHỨNG NHẬN

Họ và tên sinh viên: ……………………………………………………. ……….

Sinh ngày: …… / …… / ……………… ..Người: Nam Nữ

Số CMND: …………….. ngày cấp …… / ……. / ……… Nơi cấp : ……………………………

Mã trường theo học (mã quy ước trong tuyển sinh đại học, cao đẳng, TCCN): …………………

Tên trường: ……………………………………….. …………………………………

Chuyên ngành:……………………………………………………………………………………….. .

Hệ huấn luyện (Đại học, cao đẳng, dạy nghề): ………………………………… …………………………………………………. ………

Khóa học: …………………… .Loại hình huấn luyện: ……………………………

Lớp: ……………………… .Số học trò: ……………………………………………………. .

Phòng:………………………………………………………………………………………….. …….

Nhập học ngày:… ../… ../….…. Thời gian tốt nghiệp (tháng / 5): …… / …… / ……

(Thời gian học tại trường: ………… .. tháng)

– Số tiền đóng học phí hàng tháng: …………………….

Trong danh mục của:

– Không miễn trừ

– Giảm học phí

– Học phí không tính phí

Theo chủ đề:

– Mồ côi

– Không mồ côi

– Trong thời kì học tập tại trường, ông …… ko bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: đánh bạc, nghiện ma tuý, ăn cắp, buôn lậu.

– Số nick của trường: ………… .., tại nhà băng ……………………. ..

.………, tháng ngày 5……..
TL. HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

2. Chỉ dẫn chung về khoản vay cho sinh viên

Vay tín chấp huấn luyện là vẻ ngoài vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội dành cho sinh viên có tình cảnh gian khổ đang theo học tại các trường huấn luyện thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

1. Quy định

1.1. Phạm vi vận dụng

Chính sách tín dụng đối với sinh viên được vận dụng nhằm cung cấp sinh viên có tình cảnh gian khổ giúp trang trải chi tiêu học tập và sinh hoạt chỉ cần khoảng theo học tại trường, bao gồm: học phí; chi tiêu sách vở, công cụ học tập, ăn, ở, vận động.

1.2. Người đi vay

Sinh viên có tình cảnh gian khổ học đại học (hoặc tương hiện đại học), cao đẳng, trung cấp nhiều năm kinh nghiệm và tại các cơ sở dạy nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của luật pháp Việt Nam. Nam giới:

Học trò có tình cảnh gian khổ bao gồm:

– Học trò mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng mà người còn lại ko có bản lĩnh lao động.

– Học trò thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của luật pháp.

– Sinh viên thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tới 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của luật pháp.

– Sinh viên nhưng gia đình gặp trắc trở về vốn đầu tư do tai nạn, ốm đau, thiên tai, dịch bệnh chỉ cần khoảng học tập có công nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi trú ngụ.

1.3. Phương thức cho vay:

– Việc cho vay đối với sinh viên được tiến hành theo phương thức hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn, có bổn phận trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội.

– Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ còn cha hoặc mẹ ko còn bản lĩnh lao động được vay vốn trực tiếp tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi Trường đặt hội sở.

1.4. Điều kiện cho vay

Sinh viên đang sinh sống tại hộ gia đình trú ngụ hợp lí tại địa phương nơi được vay vốn phải phục vụ các tiêu chuẩn sau:

– Đối với sinh viên 5 thứ nhất, phải có giấy nhập học hoặc giấy công nhận nhập học của trường.

– Đối với sinh viên từ 5 thứ 2 trở đi phải có công nhận của Trường đang học tại trường và chưa bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: đánh bạc, nghiện ma tuý, ăn cắp, buôn lậu.

1.5. Số tiền vay

Mức cho vay tối đa đối với sinh viên là 1.100.000đ / tháng từ khi ngày 01/08/2013.

Ngân hàng cơ chế xã hội nơi cho vay căn cứ vào mức thu học phí của từng trường, sinh hoạt phí và nhu cầu của người vay để quyết định mức cho vay chi tiết đối với từng học trò.

1.6. Lãi suất

– Theo dõi Quyết định số 872 / QĐ-TTg ngày 06/06/2014 lãi suất cho vay sinh viên là 0,6% / tháng vận dụng cho các khoản vay từ khi lúc Quyết định này có hiệu lực thi hành.

– Lãi nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất cho vay.

1.7. Ngày đáo hạn khoản vay

Là khoảng thời kì từ khi ngày sinh viên mở đầu được vay vốn cho tới ngày trả hết nợ (gốc và lãi) ghi trong giao kèo tín dụng.

– Thời hạn giải ngân khoản vay là khoảng thời kì từ khi ngày sinh viên thu được khoản vay trước tiên cho tới lúc sinh viên chấm dứt khóa học.

Trong thời hạn giải ngân khoản vay, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi tiền vay; Lãi tiền vay được tính từ ngày người vay thu được khoản vay trước tiên tới ngày trả hết nợ gốc.

– Thời hạn trả nợ là khoảng thời kì từ khi ngày sinh viên được vay trả khoản vay trước tiên tới ngày trả đủ (gốc và lãi). Thời hạn trả nợ được phân thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định.

 • Đối với học trò, sinh viên có thời kì huấn luyện tới 1 5: Thời gian trả nợ tối đa bằng 2 lần thời kì giải ngân khoản vay.
 • Đối với học trò, sinh viên có thời kì huấn luyện trên 01 5: Thời gian trả nợ tối đa bằng thời kì giải ngân vốn vay.

1.8. Trả nợ gốc và lãi vay

– Trong thời kì giải ngân khoản vay, sinh viên được vay vốn nhưng không hề trả gốc và lãi; Lãi tiền vay được tính từ ngày sinh viên nhận khoản vay trước tiên tới ngày trả hết nợ gốc.

– Sinh viên được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi vay lần đầu ngay lúc sinh viên có việc làm và có thu nhập nhưng mà chậm nhất là 12 tháng từ khi ngày sinh viên chấm dứt khóa học.

2. Quy trình tiến hành

Việc công nhận cho sinh viên về việc đăng ký vay vốn tại địa phương được tiến hành như sau:

 • Học trò có tình cảnh gian khổ nộp giấy má Mẫu thư chấp nhận cho vay sinh viên.
 • Sinh viên sẽ nộp tại Văn phòng Khoa, Văn phòng Khoa sau lúc phê chuẩn và sau ấy sẽ CTCT & SV.
 • Phòng CTCT & SV sẽ rà soát, ký công nhận lần cuối và gửi lại giấy má cho Văn phòng Khoa.
 • Học trò nhận lại giấy theo lịch hứa, sau ấy học trò hoặc gia đình học trò làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương nơi học trò, sinh viên trú ngụ.

Xem xét: Sinh viên ko thuộc 4 nhân vật trên, Trường ko cấp giấy chứng thực để làm thủ tục vay vốn tín chấp tại địa phương.

3. Thủ tục vay sinh viên

Khách hàng vay vốn tại NHCSXH: Chủ hộ là người trực tiếp vay vốn của đại diện hộ và có bổn phận trả nợ NHCSXH, là cha, mẹ hoặc người đại diện cho gia đình nhưng mà đã thành niên (đủ 18 tuổi) được UBND xã chấp nhận. (Uỷ ban quần chúng). ) có công nhận của cấp xã sở tại.

Theo Chỉ dẫn số 2162A / NHCS-TD của Ngân hàng Chính sách xã hội:

Giấy tờ khoản vay:

 • Đơn vay vốn kiêm Hiệp đồng nhận nợ (mẫu số 01 / TD) kèm theo giấy công nhận của trường (bản chính) hoặc Giđó báo nhập học (bản chính hoặc bản sao có công chứng).
 • Danh sách cô đỡ viên vay vốn NHCSXH (mẫu số 03 / TD).
 • Biên bản họp Tổ TK&VV (mẫu số 10 / TD).
 • Thông báo kết quả xem xét khoản vay (mẫu số 04 / TD)

Để tham dự gói tín dụng, bạn cần tiến hành thủ tục vay vốn sinh viên theo trình tự quy định. Quá trình này bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị giấy má vay vốn bao gồm các hồ sơ như: sổ hộ khẩu, chứng minh quần chúng, giấy báo nhập học / công nhận của trường.
 • Bước 2: Sinh viên vay vốn nhà băng điền đầy đủ thông tin tư nhân vào đơn vay vốn theo mẫu.
 • Bước 3: Khách hàng đợi trong vài ngày để nhà băng giám định giấy má và rà soát thông tin đã hỗ trợ. Đây là căn cứ quan trọng để đơn vị xem xét khoản vay cho người đề nghị.
 • Bước 4: Ngân hàng các hồ sơ trong giấy má vay vốn sinh viên để trình UBND. Cơ quan này sẽ rà soát và công nhận lại nhu cầu vay vốn của ứng cử viên.
 • Bước 5: Ngân hàng tiếp thu có công nhận của UBND và trình Ngân hàng Chính sách xã hội phê chuẩn cấp vốn.

Mời các độc giả thêm tại phân mục giáo dục trong phần vẻ ngoài Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Giđó công nhận vay vốn sinh viên

#Giđó #xác #nhận #vay #vốn #sinh #viên

Giđó công nhận vay vốn sinh viênMẫu giấy công nhận dành cho sinh viên vay vốn Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Giđó công nhận vay vốn sinh viên là mẫu giấy công nhận dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp lúc muốn tham dự vay vốn, tiến hành đúng thủ tục và trình tự, giúp cung cấp vốn đầu tư sinh viên và gia đình các bạn khắc phục, giảm nhẹ các gian khổ về vốn đầu tư cho sinh viên. Các bạn có thể tải về mẫu giấy công nhận vay vốn sinh viên và dùng luôn nhưng ko cần biên tập lại. Mời các bạn cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.Đơn đề xuất cung cấp chi tiêu học tậpĐơn xin học bổngMẫu giấy cam kết trả nợMẫu đơn đề xuất miễn, giảm học phíĐơn xin vay vốn sinh viên1. Mẫu giấy công nhận vay vốn sinh viên2. Chỉ dẫn chung vay vốn sinh viên3. Thủ tục vay vốn sinh viên(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Mẫu giấy công nhận vay vốn sinh viên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO—————TRƯỜNG …..CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————————-GIẤY XÁC NHẬNHọ và tên sinh viên:………………………………………………………………………………..Ngày sinh:……/……/………………..Giới tính: Nam NữCMND số: ………………………… ngày cấp ……/……./……… Nơi cấp: …………………………..Mã trường theo học (mã quy ước trong tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN): ……………………..Tên trường: ……………………………………………………………………………………………………..Ngành học:…………………………………………………………………………………………Hệ huấn luyện (Đại học, cao đẳng, dạy nghề): …………………………………………………………..Khoá:………………………Loại hình huấn luyện: ………………………………………………………..Lớp:……………………….Số hiệu SV:………………………………………………………….Khoa:…………………………………………………………………………………………………Ngày nhập học:…../…../….…. Thời gian ra trường (tháng/5):……/……/……(Thời gian học tại trường: ………….. tháng)- Số tiền học phí hàng tháng:……………………….đồng.Thuộc diện:- Không miễn giảm- Giảm học phí- Miễn học phíThuộc nhân vật:- Mồ côi- Không mồ côi- Trong thời kì theo học tại trường, anh (chị) …………………………………….ko bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: bài bạc, nghiện hút, ăn cắp, buôn lậu.- Số nick của nhà trường :……………………….., tại nhà băng…………………………………, ngày…….tháng……..5……..TL. HIỆU TRƯỞNG(Ký tên, đóng dấu)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Chỉ dẫn chung vay vốn sinh viênVay vốn tín dụng huấn luyện là vẻ ngoài cho vay của Ngân hàng cơ chế xã hội đối với học trò, sinh viên có tình cảnh gian khổ đang theo học tại các trường huấn luyện thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.1. Quy định1.1. Phạm vi vận dụngChính sách tín dụng đối với sinh viên được vận dụng để cung cấp cho sinh viên có tình cảnh gian khổ góp phần trang trải chi tiêu cho việc học tập, sinh hoạt của sinh viên chỉ cần khoảng theo học tại trường bao gồm: tiền học phí; chi tiêu sắm sửa sách vở, công cụ học tập, chi tiêu ăn, ở, vận động.1.2. Nhân vật được vay vốnSinh viên có tình cảnh gian khổ theo học tại các trường đại học (hoặc tương hiện đại học), cao đẳng, trung cấp nhiều năm kinh nghiệm và tại các cơ sở huấn luyện nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của luật pháp Việt Nam:Học trò, sinh viên có tình cảnh gian khổ bao gồm:- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng mà người còn lại ko có bản lĩnh lao động.- Sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của luật pháp.- Sinh viên là thành viên của hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của luật pháp.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Sinh viên nhưng gia đình gặp trắc trở về vốn đầu tư do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, dịch bệnh chỉ cần khoảng theo học có công nhận của UBND xã phường, thị trấn nơi trú ngụ.1.3. Phương thức cho vay:- Việc vay vốn đối với sinh viên được tiến hành theo phương thức phê chuẩn hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có bổn phận trả nợ Ngân hàng cơ chế xã hội.- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng mà người còn lại ko có bản lĩnh lao động được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng cơ chế xã hội nơi Nhà trường đóng hội sở.1.4. Điều kiện vay vốnSinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình trú ngụ hợp lí tại địa phương nơi cho vay phải có đủ các tiêu chuẩn quy định về nhân vật được vay vốn:- Đối với sinh viên 5 thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy công nhận được vào học của Nhà trường.- Đối với sinh viên từ 5 thứ 2 trở đi phải có công nhận của Nhà trường về việc đang theo học tại trường và ko bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: bài bạc, nghiện hút, ăn cắp, buôn lậu.1.5. Mức vốn cho vayMức cho vay tối đa đối với 1 học trò, sinh viên là 1.100.000 đồng/tháng từ khi 01/8/2013.Ngân hàng cơ chế xã hội nơi cho vay căn cứ vào mức thu học phí của từng trường, sinh hoạt phí và nhu cầu của người vay để quyết định mức cho vay chi tiết đối với từng học trò, sinh viên.1.6. Lãi suất cho vay- Theo Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 lãi xuất cho vay đối với học trò, sinh viên là 0,6%/tháng được vận dụng cho các khoản vay từ khi lúc Quyết định này có hiệu lực thi hành.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất lúc cho vay.1.7. Thời hạn cho vayLà khoảng thời kì được tính từ ngày sinh viên mở đầu nhận vốn vay cho tới ngày trả hết nợ (gốc và lãi) được ghi trong giao kèo tín dụng.- Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời kì tính từ ngày sinh viên được nhận món vay trước tiên cho tới ngày sinh viên chấm dứt khoá học.Trong thời hạn phát tiền vay, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi tiền vay; lãi tiền vay được tính từ khi ngày người vay nhận món vay trước tiên tới ngày trả hết nợ gốc.- Thời hạn trả nợ là khoảng thời kì tính từ ngày sinh viên được vay vốn trả món nợ trước tiên tới ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Thời hạn trả nợ được phân thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng cơ chế xã hội quy định.Đối với học trò, sinh viên có thời kì huấn luyện tới 1 5: Thời gian trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay.Đối với học trò, sinh viên có thời kì huấn luyện trên 1 5: Thời gian trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay.1.8. Trả nợ gốc và lãi tiền vay- Trong thời hạn phát tiền vay sinh viên được vay vốn chưa phải trả nợ gốc và lãi; lãi tiền vay được tính từ khi ngày sinh viên được vay vốn nhận món vay trước tiên tới ngày trả hết nợ gốc.- Sinh viên được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần trước tiên ngay sau lúc sinh viên có việc làm, có thu nhập nhưng mà ko quá 12 tháng từ khi ngày sinh viên chấm dứt khoá học.2. Quy trình tiến hànhViệc công nhận cho sinh viên về làm thủ tục vay vốn ở các địa phương được thực hiện như sau:Sinh viên có tình cảnh gian khổ làm đơn theo Mẫu giấy công nhận dành cho sinh viên vay vốn.Sinh viên sẽ nộp tại Văn phòng Khoa, Văn phòng Khoa sau lúc xét duyệt rồi sẽ CTCT&SV.Phòng CTCT&SV sẽ rà soát, ký công nhận rốt cục và trả lại đơn về Văn phòng Khoa.Sinh viên nhận lại giấy theo lịch hứa sau ấy sinh viên hoặc gia đình sinh viên sẽ thực hiện thủ tục vay vốn tại Ngân hàng cơ chế xã hội của địa phương nơi mình trú ngụ.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Xem xét: Sinh viên ko thuộc 4 nhân vật trên, Nhà trường ko cấp giấy công nhận để làm thủ tục vay vốn tín dụng tại địa phương.3. Thủ tục vay vốn sinh viênNgười vay vốn tại NHCSXH: Chủ hộ là người đại diện cho hộ gia đình trực tiếp vay vốn và có bổn phận trả nợ NHCSXH, là cha hoặc mẹ hoặc người đại diện cho gia đình nhưng mà đã thành niên (đủ 18 tuổi) được Uỷ ban quần chúng (UBND) cấp xã sở tại công nhận.Theo Chỉ dẫn số 2162A/NHCS-TD của Ngân hàng Chính sách xã hội:Giấy tờ cho vay:Giđó đề xuất vay vốn kiêm Khế ước nhận nợ (mẫu số 01/TD) kèm Giđó công nhận của nhà trường (bản chính) hoặc Giđó báo nhập học (bản chính hoặc bản photo có công chứng).Danh sách hộ gia đình có HSSV đề xuất vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD).Biên bản họp Tổ TK&VV (mẫu số10/TD).Thông báo kết quả xem xét cho vay (mẫu số 04/TD)Để được tham dự gói tín dụng bạn cần thực hiện thủ tục vay vốn sinh viên theo trình tự quy định. Quy trình này bao gồm các bước như sau:Bước 1: Chuẩn bị giấy má vay vốn bao gồm các loại chứng từ như: Sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng minh nhân thân, giấy báo nhập học/giấy công nhận của trường.Bước 2: Sinh viên vay vốn nhà băng điền đầy đủ thông tin tư nhân vào giấy đề xuất vay vốn theo mẫu.Bước 3: Khách hàng hy vọng trong vài ngày để nhà băng giám định giấy má và rà soát thông tin được hỗ trợ. Đây là cơ hữu quan trọng để đơn vị xem xét khoản vay cho người có đề nghị.Bước 4: Ngân hàng các loại chứng từ trong giấy má sinh viên vay vốn nhà băng để trình lên UBND. Cơ quan này sẽ rà soát và công nhận lại nhu cầu vay vốn của người đứng đơn.Bước 5: Ngân hàng tiếp thu giấy má mang giấy công nhận của UBND trình cho Ngân hàng cơ chế xã hội để phê chuẩn việc cấp vốn.Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục huấn luyện trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button