Dota 7.03: Xuất hiện Juggernaut Arcana – The Bladeform Legacy

Những điểm nổi bật của Juggernaut Arcana

Bộ skin hoàn toàn mới cho Juggernaut đã xuất hiện và mang đến những hiệu ứng đặc biệt như sau:

 • Tư thế đứng, Loadout, hiệu ứng di chuyển, hiệu ứng sử dụng bùa teleport, tư thế khi chiến thắng đã được thay đổi hoàn toàn.
 • Hiệu ứng mới được thêm khi gây sát thương chí mạng hoặc khi sử dụng Ulti, hoặc đạt triple kill trở lên.
 • Hiệu ứng rồng cổ xưa được bổ sung vào trong khoảng thời gian cố định.
 • Câu nói của Juggernaut cũng đã được thay đổi.
 • Và còn nhiều cập nhật khác nữa.

Dota 7.03: The Bladeform Legacy - Juggernaut Arcana đã xuất hiện

Các thay đổi khác

Thêm Monkey King vào Captains Mode

Monkey King đã được thêm vào chế độ Captains Mode.

Kết quả hình ảnh cho monkey king dota

Thay đổi về kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm yêu cầu để lên cấp đã tăng 15% từ cấp 1 -> cấp 6 (tổng cộng 300 exp – lên cấp sẽ lâu hơn ở giai đoạn ban đầu của trò chơi).
 • Lượng kinh nghiệm yêu cầu từ cấp 9 -> cấp 13 đã được phân phối lại: 700/720/740/1200 đã trở thành 800/820/840/900 (lên cấp sẽ lâu hơn ở những cấp đầu).

Thay đổi về tiền và kinh nghiệm

 • Giảm 10% phạm vi nhận tiền và kinh nghiệm khi giết một anh hùng đối phương.
 • Giảm Tier 1 Team Bounty từ 160 xuống còn 120.
 • Giảm 10% lượng tiền nhận được theo thời gian.
 • Giảm 2 gold trên mỗi creeps bạn giết được khi đi lane.
 • Tăng 1 gold cho melee creep và giảm 1 gold cho ranged creep mỗi khi tới chu kỳ nâng cấp creeps (trước đây tăng 2 gold mỗi chu kỳ upgrade, giờ tăng 3 gold cho melee và 1 gold cho range).

Thay đổi về Shrines và trụ nhà

 • Giảm lượng hồi máu tại Shrines từ 120 máu/giây xuống còn 100 máu/giây.
 • Giảm 4 giáp trên tất cả các trụ nhà.
 • Thay vào đó, trụ nhà sẽ nhận được 2 giáp trên mỗi anh hùng địch đứng gần trong bán kính 1200 AoE.
 • Tăng máu cho trụ ngoài cùng từ 1300HP -> 1400HP.

Thay đổi về thời gian và item

 • Giảm cooldown cho kỹ năng soi map (Scan) từ 270 giây xuống còn 210 giây.
 • Giảm thời gian pick hero ở chế độ Ranked All Pick từ 35 giây xuống còn 30 giây.

Thay đổi về item

 • Battle Fury: Tăng khả năng chém lan từ 35% lên 40%.
 • Blight Stone (ngọc trừ giáp): Không còn bán từ shop bên ngoài.
 • Bloodthorn: Tăng cooldown từ 13 lên 14 giây.
 • Drum of Endurance (trống): Giảm giá công thức từ 700 xuống còn 575 gold.
 • Daedalus (crit 2): Tăng lượng sát thương khi crit từ 230 lên 235%.
 • Dragon Lance: Giảm Agi nhận được từ 13 xuống còn 12.
 • Echo Sabre: Không còn làm chậm tốc đánh của đối thủ.
 • Helm of Dominator: Giảm tất cả chỉ số từ +4 xuống còn +2. Tăng giá công thức từ 725 lên 800 gold.
 • Headdress: Tăng giá công thức từ 200 lên 300 gold.
 • Hood of Defiance: Giảm khả năng kháng phép từ 30 xuống còn 25%.
 • Hurricane Pike: Tăng cooldown từ 14 lên 15 giây.
 • Mask of Madness: Tăng tốc đánh từ 100 lên 120 khi kích hoạt.
 • Moonshard: Có thể buff lên người đồng đội.
 • Necromicon: Giảm cooldown từ 95 xuống còn 90 giây.
 • Rod of Atos: Tăng khoảng cách cast từ 1000 lên 1150.
 • Silver Edge: Giảm lượng damage bonus khi tàng hình từ 200 xuống còn 175 (tương tự Shadow Blade).
 • Teleport Scroll: Tăng cooldown từ 70 lên 80 giây.
 • Ultimate Orb: Tăng giá từ 2100 lên 2150 gold.

Thay đổi về nhân vật

 • Abaddon: Cân bằng lại manacost của Aphotic Shield từ 100/105/110/115 xuống 115. Level 25 Talent: Tăng lượng máu của Aphotic Shield từ +200 lên +300.
 • Ancient Apparition: Level 25 Talent: Tăng lượng sát thương của Chilling Touch từ +80 lên +100. Level 25 Talent: Tăng số lần sử dụng Cold Feet từ +3 lên +4.
 • Arc Warden: Cân bằng lại manacost của Magnetic Field từ 110 xuống 80/90/100/110. Tăng thời gian tồn tại của Tempest Double từ 12/14/16 lên 14/16/18. Level 25 Talent: Tăng lượng sát thương của Spark Wraith từ +175 lên +250.
 • Bane: Tăng 4 damage vật lý cơ bản. Level 25 Talent: Tăng tốc chạy từ +75 lên +100.
 • Batrider: Level 25 Talent: Tăng Aoe Flamebreak từ +200 lên +300.
 • Beastmaster: Level 20 Talent: Tăng máu từ +350 lên +400.
 • Bloodseeker: Level 10 Talent: Tăng máu từ +200 lên +225.
 • Brewmaster: Level 15 Talent: Tăng kháng phép từ 10 lên 12%.
 • Bristleback: Level 10 Talent: Tăng lượng strength từ +7 lên +8. Level 20 Talent: Tăng tốc đánh từ +45 lên +50. Level 20 Talent: Giảm thời gian hồi sinh từ -35 xuống còn -40s.
 • Broodmother: Level 15 Talent: Tăng máu từ +250 lên +325. Level 20 Talent: Tăng tốc đánh từ +50 lên +70. Level 20 Talent: Tăng sát thương của nhện con từ +8 lên +12.
 • Centaur Warrunner: Giảm 1 giáp cơ bản. Giảm tỷ lệ nhận sát thương của Stampede khi có gậy xanh từ 60% xuống còn 50%.
 • Crystal Maiden: Level 25 Talent: Tăng sát thương Crystal Nova từ +250 lên +300.
 • Darkseer: Tăng cooldown Vacuum từ 28 lên 32 giây.
 • Death Prophet: Level 10 Talent: Tăng tỷ lệ sát thương phép từ +4 lên +5%. Level 10 Talent: Tăng kháng phép từ +8 lên +10%. Level 20 Talent: Tăng tốc chạy từ +25 lên +50. Level 25 Talent: Tăng máu từ +400 lên +600. Level 25 Talent: Tăng số hồn ma khi dùng Exorcism từ +6 lên +8.
 • Dragon Knight: Level 10 Talent: Tăng lượng strength từ +7 lên +9. Level 10 Talent: Tăng tốc đánh từ +20 lên +25. Level 25 Talent: Tăng tốc chạy từ +60 lên +75.
 • Earth Spirit: Giảm tốc độ chạy từ 295 xuống 290.
 • Earthshaker: Tăng sát thương của Aftershock từ 50/75/100/125 lên 75/100/125/150. Level 10 Talent: Tăng lượng strength từ +8 lên +10.
 • Elder Titan: Agility nhận mỗi cấp tăng từ 1.5 lên 1.8.
 • Ember Spirit: Level 10 Talent: Sát thương phép giảm từ +12% thành +10%. Level 10 Talent: Tăng sát thương từ +20 lên +25. Level 20 Talent: Tăng giáp từ +8 lên +10. Level 20 Talent: Đổi thành +500 Flame Guard Absorption thay vì +15% giảm cooldown. Level 25 Talent: Thay đổi từ +500 Flame Guard Absorption thành +20% giảm cooldown.
 • Enchantress: Tốc độ chạy gốc tăng từ 335 lên 340. Level 15 Talent: +10s thời gian cho Nature’s Attendants đổi thành +7 Nature’s Attendants Wisps. Level 20 Talent: +12% độ kháng phép tăng lên +15%. Level 25 Talent: +12 Nature’s Attendants Wisps thành Enchant có thể tác động lên Ancients.
 • Faceless Void: Level 10 Talent: Tăng lượng strength từ +7 lên +8.
 • Gyrocopter: Level 10 Talent: Tăng HP từ +200 lên +225. Level 15 Talent: +12% độ kháng phép tăng lên +15%.
 • Huskar: Level 25 Talent: +400 tầm xa cast Life Break tăng lên +500.
 • Invoker: Alacrity manacost tăng từ 45 lên 60.
 • IO: Relocate cooldown điều chỉnh từ 90/75/60 xuống 100/80/60.
 • Jakiro: Level 10 Talent: +20% XP nhận tăng lên +25%. Level 15 Talent: +25 sát thương Dual Breath Burn tăng lên +35.
 • Juggernaut: Phần thưởng khi phá Healing Ward tăng từ 25 gold lên 75 cả vàng và kinh nghiệm.
 • Keeper of the Light: Thời gian tồn tại của Mana Leak giảm từ 5/6/7/8 xuống 4/5/6/7. Mana Leak manacost tăng từ 150 lên 160.
 • Kunkka: Level 15 Talent: +15 tốc độ chạy tăng lên +20.
 • Legion Commander: Level 25 Talent: -8s cooldown cho Press The Attack thay vì +25% giảm cooldown.