TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y KHOA TASSCARE

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y KHOA TASSCARE

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y KHOA TASSCARE

DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG

GÓI CHĂM SÓC: Tass Care Deluxe

Bạn muốn kiểm tra sức khỏe để kịp thời phát hiện dấu hiệu của những bệnh phổ biến nhằm có biện pháp phòng tránh bệnh tật trong tương lai. Gói chăm sóc “Tass Care Deluxe” – Tầm soát sớm bệnh trong giai đoạn sung mãn nhất sẽ hoàn toàn giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống!

GÓI CHĂM SÓC: "TASS CARE DELUXE PLUS"

Gói chăm sóc “Tass Care Deluxe Plus” – Tầm soát chuyên sâu cho nam và nữ sẽ hoàn toàn giúp bạn yên tâm và tự tin hơn trong cuộc sống.

GÓI CHĂM SÓC: “Tass Care Excutive”

Bạn luôn bận rộn với công việc cùng nhiều mối quan hệ xã hội. Uống nhiều rượu bia, công việc căng thẳng áp lực chồng chất mỗi ngày là điều không thể tránh khỏi. Bạn đã bước sang tuổi trung niên, là giai đoạn bạn cần kiểm tra sức khỏe để kịp thời phát hiện và phòng tránh bệnh tật trong giai đoạn này....
6