Đáp án chính thức của Bộ Giáo dục về các môn thi Tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án chính thức các môn thi Tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ

Công tác chấm thi Tốt nghiệp THPT 2021

Sáng 10/7, Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án chính thức môn văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021. Các môn: toán, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, vật lý, hóa dự kiến sẽ công bố cùng ngày.

Hiện tại, các hội đồng chấm thi trên cả nước bắt đầu làm việc, dự kiến kết thúc chấm thi muộn nhất vào ngày 24/7.

Theo quy định, các hội đồng chấm thi sẽ phải chấm chung ít nhất 10 bài thi để thống nhất với hướng dẫn chấm và để khách quan sẽ chấm kiểm tra ít nhất 5% số bài thi theo rút ngẫu nhiên.

Dự kiến ngày 26/7, các địa phương sẽ công bố kết quả thi và gửi dữ liệu điểm thi về Bộ GD-ĐT trước ngày 30/7.

Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ

Dưới đây là danh sách toàn bộ đáp án chính thức của Bộ của tất cả các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021. Để tiện theo dõi, mời độc giả lựa chọn link môn cần kiểm tra để xem từng môn củ thể

Đáp án chính thức môn Văn tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ

Đáp án chính thức môn Toán tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ

Đáp án chính thức môn Lý tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ

Đáp án chính thức môn Hóa tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ

Đáp án chính thức môn Sinh tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ

Đáp án chính thức môn Sử tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ

Đáp án chính thức môn Địa tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ

Đáp án chính thức môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ

Đáp án chính thức môn Anh tốt nghiệp THPT 2021 của Bộ

Thông tin xét Tốt nghiệp THPT 2021

Theo quy chế của Bộ GD-ĐT đưa ra, điểm xét tốt nghiệp THPT gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.

Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. Điểm xét tốt nghiệp sẽ bao gồm: 70% điểm thi THPT và 30% điểm trung bình lớp 12.

Điểm xét tốt nghiệp sẽ được lấy đến 2 chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021 (sửa đổi) do Bộ GD-ĐT ban hành, sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, mỗi thí sinh được thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học tối đa 3 lần.