Gifdcode

Cookie Run Kingdom – Tổng hợp Giftcode tháng 1 năm 2022 và cách nhập Giftcode chi tiết


CRK1STBIRTHDAYD7

Tình trạng Code Quà tặng
Còn hoạt động 2021KRGAMEAWARDS 1,000 Rainbow Cubes, 1000 Cold Crystals & 5,000 Crystals
Còn hoạt động 30MILLIONKINGDOM 3,000 Rainbow Cubes & 3,000 Crystals
Còn hoạt động SAMSUNGCRKINGDOM 1.000 Crystals
Còn hoạt động GETUR5SUGARGNOME 5 Gnomes
Còn hoạt động GETUR3SUGARGNOME 3 Gnomes
Còn hoạt động GETUR1SUGARGNOME 1 Gnomes
Còn hoạt động GETUR7SUGARGNOME 7 Gnomes
Hết hạn KINGDOMWITHSONIC  
Hết hạn REALTOUGHCOOKIES  
Hết hạn KINGDOMNBLUECLUB  
 • REALTOUGHCOOKIES (Reward: 500 Crystals) – Cập nhật game rồi thử code mới
 • KINGDOMWITHSONIC (Reward: 1000 Crystals) 
 • GETUR5SUGARGNOME 
 • GETUR3SUGARGNOME 
 • GETUR1SUGARGNOME 
 • GETUR7SUGARGNOME
 • PARFAITSUBSCRIBE (Phần thưởng: 1000 Kim Cương)
 • BESTGAMEAWARDTHX (Phần thưởng: 3000 Kim Cương)
 • COOKIERUNTWITTER (Phần thưởng: 1000 Kim Cương)
 • XYOKSPZLLUJYFKJN (Phần thưởng: 12.000 EXP)
 • CHIMNPERLKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • TIYSVCUKYDPPHTNP (Phần thưởng: 50000 Xu)
 • COOKIECHICKENRUN (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • HAPPY100DAYSGIFT (Phần thưởng: 1000 Kim Cương, Thạch nổ và một số phần thưởng khác)
 • IELLBHSLKSKZHBGD (Phần thưởng: 3 Máy cắt bánh quy)
 • POONGDENGKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • KINGDOMIAMSIXTAN (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • KINGDOMBERYLLULU (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • 2CHAMCOOKINGDOM2 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • KINGDOMYUNIKO720 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • WELCOMETOKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • KINGDOMWELOVEYOU (Phần thưởng: 3000 Kim Cương và 100 Stamina)
 • COOKIEFOOLSDAYS2 (Phần thưởng: 401 Kim Cương)
 • TAMAGIFT500TOYOU (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • SOQCESWVJWEKZDVB (Phần thưởng: 1000 Kim Cương)
 • RUSWKGMLKINGDOM6 (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
 • 12THBRAVEDAY0612
 • JJONDEUKEECOOKIE (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
 • COOKANGJIKINGDOM (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
 • DOMINOCOOKINGDOM (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • WELCOMETOCRKMATT (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
 • WELCOMETOCRKJACE (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
 • OPENSILVERBUTTON (Phần thưởng: 1.000 Kim Cương, 20 Chìa khóa tháp & 200 Sừng)
 • WELCOMETOCKSANNA (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
 • KINGDOMOKING5927 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • KINGDOMSWAMP0130 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • KINGDOMSUNBA0128 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • KINGDOMYANGDDING (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • KINGDOMLILKA2021 (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • KINGDOMNAMDOBLUE (Phần thưởng: 500 Kim Cương)
 • 50CAFEREWARD1000 (Phần thưởng: Không xác định)
 • COOSEBOMEKINGDOM (Phần thưởng: 300 Kim Cương)
 • TK2PO5GA87DBJALQ (Phần thưởng: 500 Kim Cương)

Bước 1: ĐĐể người chơi nhập Giftcode Cookie Run Kingdom, bạn hãy chọn vào biểu tượng 3 vạch ngang nằm ở góc trên bên phải của màn hình.

Chọn Settings.

Bước 2: Bạn hãy chọn tiếp Tab Info và lựa chọn Copy phần email của mình vào

Cookie Run Kingdom - Tổng hợp Giftcode tháng 1 năm 2022 và cách nhập Giftcode chi tiết 2Bạn sẽ nhận được thông báo Email đã được copy như ở dưới hình.

Bước 3: Sau đó bạn quay trở lại  màn hình này và chọn Coupons

Bước 4: Game sẽ nhảy ra webpage để bạn nhập email của bạn và chỗ nhập Giftcode như hình dưới đây

Cookie Run Kingdom - Tổng hợp Giftcode tháng 1 năm 2022 và cách nhập Giftcode chi tiết 4]Copy Player ID bạn đã biết ở trên và Giftcode trong bài vào và nhận

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button