CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động là điều bắt buộc đối với các đơn vị sử dụng lao động. Trong trường hợp gặp khó khăn, doanh nghiệp có thể nộp đơn xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội được không? Điều kiện hay quy định nào cần được đảm bảo để thông qua mẫu đơn xin tạm dừng đóng BHXH đó?

Doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì để tạm dừng đóng BHXH

Doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì để tạm dừng đóng BHXH

1. Đơn xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội là gì?

Đơn xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội là văn bản được lập ra bởi người lao động hoặc người sử dụng lao động để gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo về việc tạm dừng đóng BHXH cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

1.1 Trường hợp nào cần nộp đơn xin tạm dừng đóng BHXH?

Theo quy định trong Chương II, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, người sử dụng lao động có đủ điều kiện sẽ được miễn đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất một cách tạm thời.

Trong thời gian được tạm ngưng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, lao động và người sử dụng lao động vẫn cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng tiền vào các quỹ Bảo hiểm Xã hội khác như Quỹ ốm đau, thai sản và Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động liên quan đến hưu trí và tử tuất sẽ không được xác định.

Quy định tại Điều 16, Nghị định 115/2015/NĐ-CP nêu rõ các trường hợp được tạm dừng đóng Bảo hiểm Xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất là:

1. Tạm dừng sản xuất, kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp từ 01 tháng trở lên do các nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan. Cụ thể:

(1) Nguyên nhân chủ quan do ảnh hưởng của con người:

  • Gặp khó khăn trong việc thay đổi cơ cấu, công nghệ.

  • Chịu ảnh hưởng của nền kinh tế bị suy thoái, khủng hoảng.

  • Thực hiện chính sách của Nhà nước trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

(2) Nguyên nhân khách quan do môi trường, thiên nhiên:

  • Gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh,…

Các nguyên nhân trên trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng hoạt động và vận hành của doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh.

2. Người lao động đi công tác, đi học, nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ chế độ hoặc nghỉ không lương từ 14 ngày trở lên.

Khi xảy ra các khó khăn, người sử dụng lao động đã triển khai các biện pháp ngăn chặn và khắc phục tuy nhiên không thể đảm bảo công việc cho người lao động và duy trì hoạt động của doanh nghiệp thì có thể nộp hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất.

1.3 Điều kiện được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Ngoài các nguyên nhân đã đề cập, cơ quan Bảo hiểm Xã hội cần phải xem xét thực tế của hoạt động doanh nghiệp để quyết định liệu trường hợp đó có đủ cơ sở để được chấp nhận hay không. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi làm việc của người lao động trong điều kiện bình thường và đảm bảo rằng việc điều chỉnh lại sự phân công lao động cho doanh nghiệp có căn cứ hợp lý và thuyết phục.

Người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng từ một trong các nguyên nhân trên sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi thoả mãn một trong các điều kiện sau đây:

– Không có khả năng bố trí việc làm cho người lao động trong một khoảng thời gian nhất định, trong thời gian đó mong muốn tạm dừng đóng Bảo hiểm Xã hội. Số lao động phải tạm thời nghỉ việc mà thuộc diện tham gia BHXH chiếm từ 50% trên tổng số lao động có mặt trước khi sản xuất, kinh doanh bị gián đoạn.

– Gánh chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng và tác động lớn đến hoạt động kinh doanh ổn định trước đó của doanh nghiệp.

– Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra. Giá trị tài sản chỉ tính trên các tài sản khác của doanh nghiệp, không bao gồm đất. Tổn thất này khiến doanh nghiệp phải tiến hành khắc phục thay vì sử dụng người lao động theo kế hoạch ban đầu.

Mẫu đơn xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2023

Mẫu đơn xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội mới nhất

2. Mẫu đơn xin tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2023

Để xin tạm dừng đóng BHXH, người sử dụng lao động cần viết một đơn theo mẫu và gửi kèm các giấy tờ chứng minh lý do tạm dừng. Doanh nghiệp có thể tham khảo và tải về mẫu đơn xác nhận điều kiện tam dừng đóng BHXH bắt buộc được đính kèm tại Phụ lục I, Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

  • Tải về máy file Word > Tại đây

  • Tải về máy file PDF > Tại đây

Sau khi tải mẫu đơn trên về máy, doanh nghiệp thực hiện điền đầy đủ các thông tin cần thiết theo yêu cầu để gửi kèm hồ sơ xin tạm dừng đóng BHXH theo đúng quy định.

Thủ tục nộp hồ sơ xin tạm dừng đóng BHXH

Thủ tục nộp hồ sơ xin tạm dừng đóng BHXH

3. Thủ tục tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp thực hiện các bước sau để tiến hành thủ tục xin tạm dừng đóng Bảo hiểm Xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ theo các thành phần sau:

– Mẫu đơn xin tạm dừng đóng Bảo hiểm Xã hội.

– Danh sách lao động trước thời điểm hoạt động kinh doanh sản xuất bị gián đoạn.

– Danh sách lao động tại thời điểm đề nghị tạm dừng.

– Danh sách lao động phải tạm thời nghỉ việc mà thuộc diện đóng BHXH.

– Hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại, được gửi đến cơ quan Bảo hiểm Xã hội.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp tổng hợp và gửi văn bản đề nghị tạm dừng đóng BHXH và các giấy tờ khác chứng minh đến cơ quan Bảo hiểm Xã hội để tiến hành xem xét và giải quyết.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị từ đơn vị, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội tiếp nhận đơn và tiến hành xác minh các nguyên nhân, điều kiện mà doanh nghiệp đưa ra đồng thời thông báo quyết định phê duyệt. Trường hợp không thể thông qua hồ sơ, cơ quan phải trả lời bằng văn bản và giải thích rõ nguyên nhân.

Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được tính từ tháng mà người sử dụng lao động có văn bản đề nghị. Việc tạm dừng cũng áp dụng cho khoảng thời gian người lao động tạm nghỉ làm việc. Sau đó, doanh nghiệp phải đảm bảo bố trí lại công việc cho người lao động.

3.1 Hết thời hạn tạm dừng đóng BHXH có cần đóng bù không?

Theo quy định tại Điều 7, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, sau khi hết thời gian tạm dừng đóng quy định, lao động và người sử dụng lao động sẽ tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả người lao động ngừng việc hưởng tiền lương theo Điều 99, Bộ luật Lao động). Số tiền đóng bù này sẽ không tính lãi chậm đóng theo quy định tại Khoản 3, Điều 122 của Luật Bảo hiểm Xã hội.

Do đó, nếu sau khi hết thời gian tạm dừng đóng quy định mà đơn vị không thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, sau 30 ngày mà đơn vị chưa thực hiện đóng, số tiền này sẽ phải tính lãi.

Tổng kết lại, Chính quyền luôn có chính sách ưu tiên, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khi gặp tình trạng khó khăn. Sau khi xin tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội và đi vào hoạt động ổn định trở lại, người sử dụng lao động vẫn cần có trách nhiệm tham gia BHXH đầy đủ và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trên đây là những thông tin tổng hợp của Phần mềm bảo hiểm xã hội eBH về mẫu đơn xin tạm dừng đóng Bảo hiểm xã hội dành cho doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động. EBH hy vọng bài viết này sẽ cung cấp những kiến thức hữu ích cho bạn.