Biểu mẫu

Cách tổ chức đại hội chi Đoàn 2022

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết khác trong mục Thu hoạch, các bài dự thi trong mục Tài liệu.

Những bài viết liên can:

  • Con trên 18 tuổi có được chia lúc cha mẹ ly hôn ko?
  • Nộp đơn ly hôn 2022 ở đâu?
  • Nên hay ko lập chúc thư phân chia của cải lúc còn lành mạnh 2022?

Xem chi tiết bài viết

Cách tổ chức đại hội chi Đoàn 2022

#Cách #tổ #chức #đại #hội #chi #Đoàn

Cách tổ chức đại hội chi Đoàn 2022Hướng dẫn tổ chức đại hội chi Đoàn cụ thể (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chương trình tổ chức Đại hội Đoàn chi tiết1. Đại hội chi đoàn là gì?2. Ban chấp hành chi đoàn, lớp gồm những người nào?3. Quy trình tổ chức đại hội chi đoànĐại hội chi Đoàn là buổi lễ quan trọng đối với mỗi chi đoàn nhằm bầu ra ban chấp hành mới và đưa ra phương hướng hoạt động của chi Đoàn. Sau đây là mẫu chỉ dẫn cách tổ chức đại hội chi Đoàn đầy đủ nhất Tasscare.vn xin san sẻ các bạn tham khảo.Kĩ năng cần có của bí thơ chi đoànLời dẫn chương trình Đại hội chi đoàn giáo viênBài phát biểu trong Đại hội chi Đoàn1. Đại hội chi đoàn là gì?Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, chỉ huy và đoàn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên hiện đại, quyết tâm vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bình, tiến bộ.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân cốt cán kết đoàn, thanh thiếu nhi. Chi đoàn sinh hoạt định kỳ 1 tháng 1 lần; đối với các đơn vị đặc trưng tiến hành theo chỉ dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Đơn vị có 3 sum vầy trở lên được thành lập chi đoàn. Nếu chưa đủ 3 sum vầy thì Đoàn cấp trên giới thiệu tới sinh hoạt ở 1 tổ chức cơ sở Đoàn phù hợp. Chi đoàn có thể thành lập các phân đoàn.Nhiệm kỳ Đại hội của chi đoàn như sau:- Đại hội chi đoàn khu vực địa bàn dân cư, chi đoàn trong trường học, Đoàn trường trung học phổ biến, Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên là 1 5 1 lần.- Đại hội chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, công ty; Đoàn trường trung cấp là 5 5 2 lần.Đại hội bàn luận và biểu quyết phê duyệt các báo cáo của Ban Chấp hành; quyết định phương hướng, nhiệm vụ công việc nhiệm kỳ; bầu Ban Chấp hành; góp quan điểm vào các văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên (nếu có)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tựu chung lại, Đại hội chi đoàn là việc tổng kết lại những kết quả đã đạt được trong 1 nhiệm kỳ hoạt động của ban chấp hành chi đoàn, trên cơ sở ấy sẽ đưa ra được những phương hướng và nhiệm vụ chi tiết để tăng lên chất lượng hoạt động của đoàn trong những nhiệm kỳ tiếp theo.2. Ban chấp hành chi đoàn, lớp gồm những người nào?Những thông tin căn bản cần biết đối với những người nào chưa phải là Sum vầy hoặc mới kết nạp Sum vầy, những ai được bầu vào Ban Chấp hành Chi đoàn?Ban Chấp hành Chi đoàn là cơ quan gồm có các thành phần như bí thơ, phó bí thơ và các ủy viên, mỗi tháng họp 1 lần (trước thời kì họp Chi đoàn) nhằm bình chọn công tác của tháng trước và xây dựng kế hoạch công việc của tháng tiếp theo. Ban Chấp hành chi đoàn mỗi tháng họp chí ít 1 kỳ.3. Quy trình tổ chức đại hội chi đoànĐể tổ chức 1 kỳ đại hội chi đoàn thành công, Ban tổ chức cần lên kế hoạch tổ chức đại hội 1 cách cụ thể và kỹ càng. Dưới đây là bản kế hoạch tổ chức đại hội chi đoàn chuẩn nhất, mời độc giả tham khảo.I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:1. Chuẩn bị các văn bản của Đại hội:1.1. Báo cáo Đại hội:Báo cáo Đại hội: cần phải được sẵn sàng tốt và đảm bảo đúng thứ tự nguyên lý của Đại hội Đoàn.Cách viết 1 báo cáo Đại hội Đoàn như sau:- Tiêu đề báo cáo: Báo cáo của BCH chi đoàn …………tại Đại hội nhiệm kỳ 20… – 20….- Bố cục báo cáo có 2 phần chính:+ Phần bình chọn tình hình công việc Đoàn và Phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 20… – 20…;+ Phần phương hướng hoạt động công việc đoàn nhiệm kỳ 20… – 20…. Chi đoàn có thể gắn phần kiểm điểm BCH thành 1 mục trong phần bình chọn tình hình hoặc xếp thành 1 mục riêng.- Cơ cấu báo cáo cần đảm bảo hợp lý giữa phần bình chọn tình hình và phần phương hướng, tránh trạng thái phần bình chọn thì dài nhưng mà phương hướng lại ngắn.Cách viết từng phần căn bản như sau:* Phần bình chọn tình hình:+ Tình hình đặc điểm của đơn vị, đặc điểm của chi đoàn.+ Kết quả đạt được trên các mặt chính, bao gồm: học tập đoàn luyện, công việc giáo dục chính trị tư tưởng; các phong trào hành động cách mệnh; công việc củng cố, xây dựng tổ chức.+ Nêu những giảm thiểu, còn đó, yếu kém, thiếu sót và những kinh nghiệm.* Phần phương hướng và nhiệm vụ: Cách viết cũng theo từng mặt công việc nói trên mà ko nên dàn trải nhưng mà cần có trọng điểm, xây dựng được chỉ tiêu, mục tiêu quyết tâm chi tiết và đề ra những biện pháp tiến hành có hiệu quả.1.2. Diễn văn mở màn Đại hội :Nội dung của 1 bài mở màn Đại hội phải cần có những nội dung căn bản sau đây:+ Những căn cứ thực hiện Đại hội (thường gọi là tuyên bố lý do).+ Giới thiệu đại biểu.+ Những nhiệm vụ chính của Đại hội.+ Nêu phận sự, tinh thần của Sum vầy tham gia Đại hội.+ Tuyên bố mở màn Đại hội.1.3. Diễn văn bế mạc:Cần có các ý chính sau: Khái quát ý thức và kết quả các nội dung công tác đã làm được của Đại hội; Kêu gọi ý thức của cán bộ sum vầy, thanh niên ra công thi đua tiến hành nghị quyết Đại hội; Cám ơn sự ân cần lãnh, lãnh đạo của cấp ủy và của Đoàn cấp trên đối với Đại hội.1.4. Nghị quyết Đại hội:Nghị quyết Đại hội khác với biên bản Đại hội. Nghị quyết Đại hội là văn bản ghi tóm lược những nội dung chính sau đây:+ Thời gian diễn ra Đại hội.+ Đại hội đã hợp nhất báo cáo của BCH chi đoàn trình Đại hội.+ Đại hội nhấn mạnh hoặc bổ sung những vấn đề gì.+ Đại hội xác định những chỉ tiêu, mục tiêu nào là trọng điểm và biện pháp tiến hành cho các chỉ tiêu.+ Đại hội ủy quyền BCH khóa mới hoàn chỉnh theo ý thức bàn luận của Đại hội và khai triển tiến hành nghị quyết.+ Đại hội kêu gọi tất cả sum vầy, thanh niên quyết tâm tiến hành chiến thắng nghị quyết. (Nghị quyết Đại hội chi đoàn chỉ nên viết trong khuôn khổ 1 trang giấy)Ngoài báo cáo, diễn văn mở màn, bế mạc, văn bản trong Đại hội chi đoàn cần sẵn sàng gồm: Chương trình Đại hội, biên bản kiểm phiếu, vv…2. Chuẩn bị nhân sự BCH, Bí thơ, Phó bí thơ:- BCH Chi đoàn có 3 uỷ viên, trong ấy có 01 Bí thơ và 01 Phó Bí thơ.- BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 20…- 20… cần bàn luận và đề nghị nhân sự dự định cho BCH Chi đoàn khóa mới (bao gồm dự định chức danh chi tiết) về cho BCH Đoàn khoa trước Đại hội. Danh sách dự định ứng cử vào BCH nhiệm kỳ 20… – 20… nên có số dư.3. Tổ chức hội nghị BCH hoặc toàn bộ chi đoàn lần cuối để hợp nhất nội dung, công tác Đại hội:Vì BCH là cơ quan chỉ huy giữa 2 kỳ Đại hội nên trước lúc Đại hội nhất quyết phải họp Ban chấp hành chi đoàn hoặc họp toàn bộ chi đoàn để phê duyệt các nội dung, chương trình, điều kiện thực hiện Đại hội. Nội dung hội nghị gồm: Thông qua dự thảo báo cáo Đại hội; dự định nhân sự BCH khóa mới; chương trình Đại hội; dự định chủ tịch; thư ký Đại hội; cắt cử công việc sẵn sàng, quản lý Đại hội và các công tác khác cấp thiết trong Đại hội.- Chủ tịch đoàn: 3 người gồm 1 đại diện đoàn cấp trên (Đại diện Ban Thường vụ Đoàn khoa)- Thư ký Đại hội sắp đặt 2 người: tạo điều kiện cho chủ tịch đoàn ghi biên bản, dự thảo nghị quyết Đại hội và đếm số sum vầy biểu quyết lúc Đại hội quyết định các mục tiêu hoặc vấn đề của Đại hội.4. Duyệt Đại hội:Sau lúc họp BCH lần cuối, Bí thơ Chi đoàn phải sẵn sàng kỹ các nội dung sau đây để báo cáo xin quan điểm lãnh đạo của chi ủy cùng cấp (nếu có), Giáo viên chủ nhiệm và Đoàn cấp trên:+ Toàn văn báo cáo Đại hội.+ Chương trình Đại hội.+ Danh sách trích ngang dự nguồn nhân sự BCH, trong ấy nêu rõ từng chức danh dự định.Khi duyệt Đại hội ở cấp ủy (nếu có) và Đoàn cấp trên, nếu căn bản hợp nhất như dự định của chi đoàn thì ko cần họp chi đoàn. Nếu có quan điểm khác, nhất là về nhân sự thì phải họp BCH hoặc chi đoàn để tiến hành đúng quan điểm lãnh đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên.5. Trang trí Đại hội:Trang trí Đại hội chi đoàn cần được coi trọng để trình bày tính nghiêm chỉnh của tổ chức Đoàn. Bí quyết trang hoàng như sau:- Trên cùng có khẩu hiệu: Đảng cộng sản Việt Nam vinh quang muôn 5.- Phông chính giữa: (nhìn từ dưới lên), sắp đặt như sau: Ở giữa là tượng, hoặc ảnh Bác Hồ. Bên trái trên ảnh (hoặc tượng) là cờ Đảng; bên phải ảnh (hoặc tượng) Bác là cờ Đất nước (nếu có cờ xếp thì búa liềm thay cờ Đảng, sao vàng thay cờ non sông). Bên phải (treo thấp hơn) là huy hiệu Đoàn (hay cờ Đoàn). Dưới huy hiệu Đoàn (hay cờ Đoàn) là hàng chữ:ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN………..NHIỆM KỲ 20.. – 20…….…, ngày …… tháng ….. 5 20..- Phía dưới phông trang hoàng sắp đặt bàn chủ tọa chính giữa, bàn thư ký chếch về 1 bên (để có thể quan sát toàn bộ đại hội).II. NHỮNG VẤN ĐỀ NHẤT THIẾT PHẢI THỰC HIỆN ĐÚNG NGUYÊN TẮC CỦA ĐẠI HỘI.1. Việc bầu cử BCH :- Theo điều lệ Đoàn quy định, việc bầu cử BCH nhất quyết phải bầu bằng bỏ thăm kín.- Đại hội chi đoàn bầu BCH trước, sau ấy BCH họp phiên thứ nhất với đại diện cấp ủy cùng cấp (nếu có) và đoàn cấp trên để bầu (hoặc chỉ định) Bí thơ, Phó bí thơ.2. Phiếu hợp thức và ko hợp thức:Phiếu bầu hợp thức là phiếu:- Do BTC Đại hội phát hành và phải có mộc của Đoàn khoa.- Phiếu viết rõ ràng tên người bầu, ko có ký tên, ko ghi lại ký hiệu.Phiếu bầu ko hợp thức là:- Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được đại hội quyết định.- Phiếu ko bầu người nào (phiếu trắng) hoặc phiếu gạch hết tên danh sách ứng cử.- Phiếu gạch giữa 2 dòng chữ ghi họ tên người trong phiếu (ko rõ bầu người nào, để người nào).- Phiếu viết tên người dưng danh sách bầu cử đã được đại hội phê duyệt.- Phiếu có ký hiệu riêng, phiếu ký tên người bầu.- Phiếu chẳng hề là phiếu do BTC Đại hội phát hành.- Cách tính kết quả bầu cử:Người đắc cử phải có số phiếu được bầu hợp thức > 1/2 so với số người tham dự bầu cử (tính theo số phiếu thu vào, mà phải tính từ cao xuống thấp).Tỉ dụ: Chi đoàn có 20 sum vầy. Dự Đại hội có 19 sum vầy tham dự bầu cử. Danh sách bầu cử có 4 người; số lượng BCH định bầu là 3 người.Kết quả kiểm phiếu là:Số phiếu phát ra = 19; số phiếu thu vào 18. (vì có thể 1 sum vầy nhận phiếu mà vì lý do đột xuất nào ấy lại ko bỏ).Số phiếu hợp thức =16; phiếu ko hợp thức = 2Như vậy, người đắc cử phải có số phiếu hợp thức ghi tên người ấy tối thiểu phải có 10/18. Còn phiếu ko hợp thức có ghi tên người nào thì cũng ko được tính. Tuy vậy, phiếu ko hợp thức vẫn có tác động đến kết quả vì nó vẫn nằm trong tổng số để tính tỉ lệ. (Tỉ dụ có người được 10 phiếu bầu mà lại nằm ở 2 phiếu ko hợp thức thì chỉ được (tính 8/18 phiếu, tương tự ko đắc cử).- Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng đã quyết định bầu, thì việc có tiếp tục bầu nữa hay ko do đại hội quyết định.- Nếu đại hội tiến hành bầu lần thứ 2 mà vẫn thiếu số lượng định bầu thì ko tiến hành bầu tiếp nữa. Nếu là bầu các chức danh chủ chốt của Đoàn thì 3́o cáo với cấp uỷ và Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định, nếu là bầu đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên thì 3́o cáo để Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội quyết định.3. Họp phiên thứ nhất- BCH mới họp phiên thứ nhất để bầu Bí thơ, Phó bí thơ và cắt cử nhiệm vụ đối với từng ủy viên.- Thành phần dự họp: cuộc họp này phải mời đại diện cấp ủy (nếu có), đại diện Đoàn cấp trên, Giáo viên chủ nhiệm và Bí thơ chi đoàn nhiệm kỳ …..-…… lãnh đạo.III. TRÌNH TỰ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN:Đại hội chi đoàn thông thường ko thực hiện họp trù bị, nên trình tự như sau:1.Bất biến tổ chức.2.Chào cờ.3.Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Bí thơ hoặc người dẫn chương trình tiến hành).4.Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội (Bầu bằng biểu quyết giơ tay hoặc giơ thẻ sum vầy). Chủ tịch đoàn giới thiệu Đoàn thư ký.5.Chủ tịch đoàn phê duyệt chương trình đại hội. Đại hội biểu quyết.6.Báo cáo của Ban thẩm tra về nhân cách của đại biểu tham gia ĐH.7.Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ ….-….., Phương hướng công việc Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ ….-….. và bản tự kiểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ cũ.8.Đại hội bàn luận về dự thảo báo cáo, phương hướng hoạt động và bản tự kiểm.9.Phát biểu lãnh đạo đại hội:+ Chi ủy (nếu có)+ Đoàn cấp trên.+ Giáo viên chủ nhiệm.10.Ban chấp hành cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ.11.Thông qua danh sách ứng cử và đề cử vào BCH.12.Biểu quyết phê duyệt danh sách ban bầu cử.13.Ban bầu cử làm việc: ban bố thể lệ BC, ban bố thùng phiếu, phát phiếu và kiểm phiếu (có đại diện của Đoàn cấp trên giám sát).14.Ban bố kết quả bầu cử, BCH mới họp phiên thứ nhất, ra mắt và nhận nhiệm vụ.15.Thư ký đoàn phê duyệt Nghị Quyết Đại hội.16. Chào cờ bế mạc (ko hát Quốc ca).Xem xét:+ Để tạo ko khí tươi trẻ, BTC cần sắp đặt văn nghệ xen kẽ trong chương trình Đại hội.+ Chi đoàn có thể lồng ghép lễ trưởng thành đoàn cho Sum vầy hết tuổi đoàn.IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN1. Phương pháp quản lý bầu cử BCH:Khi Đại hội chuyển sang phần bầu cử BCH, Bí thơ là người quản lý phải ban bố BCH cũ hết nhiệm kỳ, báo cáo tiêu chuẩn, dự định cơ cấu, số lượng BCH khóa mới. Lấy biểu quyết Đại hội về số lượng BCH (ko lấy biểu quyết cơ cấu và tiêu chuẩn). Sau ấy thực hiện ứng cử, hết ứng cử chuyển sang đề cử.* Xem xét:- Những sum vầy vắng mặt có lý do thì đại biểu của Đại hội vẫn có quyền đề cử người ấy vào BCH và bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên.- Khi người được đề cử có quan điểm rút tên khỏi danh sách đề cử (hoặc người đề cử xin rút quan điểm đề cử người vắng mặt) thì việc rút tên hay ko rút tên khỏi danh sách bầu cử sẽ do Đoàn chủ tịch Đại hội hội ý và công bố. Nếu chủ tịch Đại hội có 1 người thì cần xin quan điểm lãnh đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên. Việc cho rút tên hay ko cho rút ko cần phải lấy biểu quyết Đại hội.- Chỉ nên cho rút những người dưng nguồn nhân sự sẵn sàng của BCH khóa cũ. Tuy nhiên những người trong nguồn vẫn cố ý xin rút thì xin quan điểm lãnh đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên.- Sau lúc chốt danh sách ứng cử, đề cử, phải lấy biểu quyết Đại hội về danh sách bầu cử. Sau ấy chủ tịch Đại hội dự định lập Ban kiểm phiếu và lấy biểu quyết Đại hội về Ban kiểm phiếu.- Ban kiểm phiếu công bố nguyên lý, thể lệ bầu cử, nói rõ như thế nào là phiếu hợp thức, ko hợp thức để đại biểu khỏi mắc phải, tiến hành việc công khai thùng phiếu, phát phiếu, sau ấy thu phiếu. Đại biểu bỏ thăm xong, rà soát lại để công bố với Đại hội về tổng số phiếu phát ra, phiếu thu vào ngay tại Đại hội, sau ấy mang phiếu tới nơi khác kiểm phiếu. Kiểm phiếu xong quay về công bố kết quả bầu cử.2. Các bước tiến hành sau Đại hội:- Gửi giấy tờ lên Đoàn cấp trên để Đoàn cấp trên xác nhận BCH.- Giấy tờ gồm:+ Biên bản Đại hội;+ Biên bản kiểm phiếu bầu BCH;+ Biên bản họp phiên thứ nhất của BCH+ Biên bản kiểm phiếu bầu Bí thơ và Phó bí thơ (nếu có);+ Danh sách trích ngang BCH.- BCH và các chức danh mới được bầu có quyền quản lý công tác ngay sau lúc được cắt cử và được xác nhận chính thức lúc có quyết định duyệt y của Đoàn cấp trên.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời độc giả tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Bài thu hoạch, bài dự thi thuộc mảng Tài liệu. Các bài viết liên can: Con trên 18 tuổi có được chia của cải lúc cha mẹ ly hôn ko 2022?Nộp đơn xin ly hôn ở đâu 2022?Nên hay ko việc lập chúc thư chia của cải lúc còn khỏe 2022?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button