Hướng Dẫn

Cách Nạp Tiền Gọi Ta Là Quan Lão Gia IOS – Android Mới Nhất


Các thaÌ€nh viên của goÌ£i ta laÌ€ lão quản gia đâu nhỉ, cho miÌ€nh thấy cánh tay của các baÌ£n naÌ€o. Hôm nay miÌ€nh sẽ giới thiêÌ£u tới moÌ£i ngươÌ€i cách naÌ£p thẻ goÌ£i ta laÌ€ quan lão gia . Nếu có những ai quan tâm thì hãy cùng đón xem với Admin NẠP ngay nhé.

  • I. Hướng dẫn naÌ£p thẻ goÌ£i ta laÌ€ quan lão gia
  • II. NaÌ£p thẻ goÌ£i ta laÌ€ quan lão gia ios
  • III. Cách naÌ£p thẻ goÌ£i ta laÌ€ quan lão gia trên điêÌ£n thoaÌ£i Android

Các thaÌ€nh viên của goÌ£i ta laÌ€ lão quản gia đâu nhỉ, cho miÌ€nh thấy cánh tay của các baÌ£n naÌ€o. Hôm nay miÌ€nh sẽ giới thiêÌ£u tới moÌ£i ngươÌ€i cách naÌ£p thẻ goÌ£i ta laÌ€ quan lão gia. Nếu có những ai quan tâm thì hãy cùng đón xem với Admin NẠP ngay nhé.

I. Hướng dẫn naÌ£p thẻ goÌ£i ta laÌ€ quan lão gia

Chúng ta sẽ có hai cách naÌ£p thẻ goÌ£i ta laÌ€ quan lão gia. Các cách naÌ€y đươÌ£c chia theo hêÌ£ điêÌ€u haÌ€nh của điêÌ£n thoaÌ£i. Dưới đây laÌ€ hai phương thức nạp game gọi ta là quan lão gia cuÌ£ thể daÌ€nh cho điêÌ£n thoaÌ£i android vaÌ€ IOS.

II. NaÌ£p thẻ goÌ£i ta laÌ€ quan lão gia ios

Bước 1: Truy câÌ£p điện thoại tìm đến mục cài đặt lựa chọn “itunes và appstore”. Sau đó bấm vào đăng nhập tài khoản apple của bạn.

cách nạp thẻ gọi ta là quan lão gia

Tại đây bạn có thể đăng nhập bằng vân tay mật khẩu hoặc faceid. Nếu trước kia bạn đăng nhập rồi thì bấm xem id apple.

nạp tiền gọi ta là quan lão gia

Bước 2. Chọn “nạp game vào id apple” .

nạp tiền gọi ta là quan lão gia

Bước 3: . Sẽ có phương thức thiết lập nạp game thông qua thẻ tín dụng. Mọi người điền thông tin trên thẻ và lưu lại.

nạp knb gọi ta là quan lão gia

Bước 2: Đăng nhâÌ£p taÌ€i khoản, choÌ£n nhân vâÌ£t vaÌ€ vâÌ£t phẩm muốn mua.

Bước 3: ThưÌ£c hiêÌ£n thanh toán bằng cách bấm đồng ý laÌ€ hoaÌ€n thaÌ€nh naÌ£p thẻ goÌ£i ta laÌ€ quan lão gia rôÌ€i.

III. Cách naÌ£p thẻ goÌ£i ta laÌ€ quan lão gia trên điêÌ£n thoaÌ£i Android

Bước 1: VaÌ€o ứng duÌ£ng google play vaÌ€ choÌ£n muÌ£c ba gấu gaÌ£ch ngang.

hướng dẫn nạp thẻ gọi ta là quan lão gia

Bước 2:: Kéo xuống vaÌ€ choÌ£n muÌ£c thanh toán phía dưới.

nạp gọi ta là quan lão gia

Bước 3: Tiếp tuÌ£c choÌ£n phương thức thanh toán mới.

Bước 4: ChoÌ£n thanh toán qua nhaÌ€ maÌ£ng. Anh em có thể choÌ£n môÌ£t trong các nhaÌ€ maÌ£ng laÌ€ viettel, vinaphone, vietnammobile vaÌ€ mobifone. Hoặc có thể chọn thanh toán qua thẻ tín dụng.

nạp thẻ gọi ta là quan lão gia

Bước 5: Khi chọn bằng tin nhắn sms sẽ có tin nhắn xác nhận gửi về. Sau khi xác nhận xong để thực hiện nap the goi ta la quan lao gia thì làm theo bên dưới .

B6: Quay trở laÌ£i ứng duÌ£ng game, ChoÌ£n muÌ£c dấu côÌ£ng để chọn gói muốn nạp trong game .

B7: HêÌ£ thống yêu câÌ€u thanh toán, choÌ£n ok laÌ€ hoaÌ€n thaÌ€nh.

Với cách naÌ£p thẻ goÌ£i ta laÌ€ lão quản gia bằng tin nhắn sms naÌ€y moÌ£i ngươÌ€i lưu ý răÌ€ng taÌ€i khoản đang vaÌ€ đã hoaÌ£t đôÌ£ng trên 3 tháng. Thêm vaÌ€o đó số tiêÌ€n naÌ£p thẻ côÌ£ng thêm 10% thuế sẽ trưÌ€ thẳng vaÌ€o taÌ€i khoản gốc của baÌ£n. Cuối cuÌ€ng nếu anh em đang duÌ€ng máy 2 sim để thực hiện nạp knb game gọi ta là quan lão gia thiÌ€ tắt 1 sim đi tránh tình trạng gián đoạn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button