Bộ câu hỏi hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp Tiểu học

Câu hỏi Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ khối 4, 5

Câu 1: Bác Hồ sinh vào ngày nào và ở đâu?

Trả lời: Bác Hồ sinh ngày 19/5/1890 tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Câu 2: Tên của bố và mẹ của Bác Hồ là gì?

Trả lời: Bố của Bác Hồ là Nguyễn Sinh Sắc, mẹ là Hoàng Thị Loan.

Câu 3: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày nào?

Trả lời: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5/6/1911.

Câu 4: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ đâu? Bác lấy tên là gì lúc đó?

Trả lời: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng. Lúc đó Bác lấy tên là Văn Ba.

Câu 5: Bác Hồ đã trở lại miền Nam bao nhiêu lần sau khi ra đi tìm đường cứu nước?

Trả lời: Bác Hồ chưa bao giờ trở lại miền Nam.

Câu 6: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày nào?

Trả lời: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 2/9/1945.

Câu 7: Nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội là nơi Bác Hồ viết tác phẩm nào?

Trả lời: Nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội là nơi Bác Hồ viết tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập”.

Câu 8: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ở tuổi bao nhiêu?

Trả lời: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ở tuổi 21.

Câu 9: Bác Hồ qua đời vào lúc 9 giờ 47 phút sáng ngày nào?

Trả lời: Bác Hồ qua đời vào ngày 2/9/1969.

Câu 10: Từ khi trở về nước từ năm 1941 cho đến khi qua đời năm 1969, Bác Hồ đã về thăm quê hương Nghệ An bao nhiêu lần?

Trả lời: Bác Hồ đã về thăm quê hương Nghệ An 2 lần.

Câu hỏi phụ Chúng em kể chuyện Bác Hồ khối 1, 2, 3

Câu 1: Chăm sóc mộ liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, và tham gia giữ gìn các di tích lịch sử của địa phương là thể hiện việc làm gì trong 5 điều Bác dạy?

Trả lời: Thể hiện việc yêu tổ quốc.

Câu 2: Giúp đỡ cụ già neo đơn, thương yêu em nhỏ, và không phân biệt đối xử với những người tàn tật là ý nào trong 5 điều Bác dạy?

Trả lời: Thể hiện việc yêu đồng bào.

Câu 3: Học và làm bài đầy đủ, giúp đỡ bạn trong học tập, và học đi đôi với thực hành là ý nào trong 5 điều Bác dạy?

Trả lời: Thể hiện việc học tập tốt.

Câu 4: Tham gia vệ sinh trường lớp, vệ sinh nơi công cộng, và luôn áp dụng những điều đã học vào cuộc sống hằng ngày là ý nào trong 5 điều Bác dạy?

Trả lời: Thể hiện việc lao động tốt.

Câu 5: Không gây gổ, đánh nhau với bạn bè và luôn giúp bạn khi gặp khó khăn là ý nào trong 5 điều Bác dạy?

Trả lời: Thể hiện việc đoàn kết tốt.

Câu 6: Thực hiện đúng nội quy của nhà trường và lớp học là ý nào trong 5 điều Bác dạy?

Trả lời: Thể hiện việc kỷ luật tốt.

Câu 7: Giữ gìn trường lớp, nơi công cộng, luôn giữ gìn nhà vệ sinh không có mùi hôi, ăn uống hợp vệ sinh, và quần áo luôn sạch sẽ là ý nào trong 5 điều Bác dạy?

Trả lời: Thể hiện việc giữ gìn vệ sinh thật tốt.

Câu 8: Một bạn học sinh học giỏi nhưng coi thường bạn bè, luôn cho là mình hơn mọi người, không thể hiện được ý nào trong 5 điều Bác dạy?

Trả lời: Không thể hiện được ý khiêm tốn.

Câu 9: Biết trung thực, không gian dối trong cuộc sống và học tập. Phải có lối sống trung thực với mọi người, với thầy cô, với bạn bè và đặc biệt là với ông bà, cha mẹ. Thể hiện được ý nào trong 5 điều Bác dạy?

Trả lời: Thể hiện việc thật thà.

Câu 10: Một bạn học sinh đánh lộn với bạn và được cô giáo nhắc nhở, bạn ấy thẳng thắn nhận khuyết điểm và hứa sẽ sửa sai. Thể hiện ý nào trong 5 điều Bác dạy?

Trả lời: Thể hiện việc dũng cảm.

Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ ILC – Blog Giáo dục.