Game online

Bản cập nhật 8.11: Pyke xuất hiện, trang bị cho xạ thụ lại thay đổi đến mức chóng cả mặt

Trong bạn dạng 8.11 này tâm điểm vẫn là sự hiện ra của Support Pyke

TƯỚNG MỚI

Pyke – Sát Thủ Vùng Nước Đỏ

CÂN BẰNG TƯỚNG

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Quả Cầu Băng (Q)

Thời gian hồi chiêu giảm từ 12/11/10/9/8 xuống 10/9.5/9/8.5/8 giây.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

STVL hoàn trả từ 51 về 53.04.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

STVL giảm từ 69 xuống 66.

Đạn Nổ Thần Công (R)

Thời gian hồi chiêu tăng từ 110/85/60 lên 120/90/60 giây.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Đột Kích Hư Không (R)

Thời gian hồi chiêu giảm từ 100/90/80 xuống 90/80/70 giây.

Thời gian duy trì hiện trạng Vô Hình lúc kích hoạt giảm từ 1.5 xuống 1.25 giây.

(Hiệu ứng chỉnh sửa) Đột Kích Hư Không có thể sử dụng lại trong khoảng 10 giây sau lần trước nhất kích hoạt, tổng cộng 2 lần.

Tiến Hóa Ẩn Thân:

(Hiệu ứng chỉnh sửa) “Số lần sử dụng Đột Kích Hư Không nâng cao 3 lân trong khoảng 10 giây, và thời kì tàng hình nâng cao 2 giây

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Biến Ảnh (W/RW)

Lướt 2 lần sẽ mượt nhưng mà hơn trước.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

STVL giảm từ 68 xuống 66.

Vận tốc đánh tăng từ 0.679 lên 0.733.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

STVL giảm từ 67.25 xuống 65.

Vận tốc đánh tăng từ 0.658 lên 0.721.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Phi Tiêu Lấp Lánh (Q)

Lượng máu hồi lại giảm từ (22.5 – 150) xuống (18 – 120).

Chi tiết: 18/24/30/36/42/48/54/60/66/72/78/84/90/96/102/108/114/120

Điệu Nhảy Tiếp Viện (E)

Lớp giáp giảm từ 50/75/100/125/150 xuống 40/65/90/115/140.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Vận tốc đánh tăng từ 0.658 lên 0.71.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Máu tăng từ 502 lên 532.

Vận tốc vận động tăng từ 325 lên 340.

Lướt Tường (Nội tại)

Vận tốc vận động tối đa tăng từ (20%-40%) lên 40%.

Thời gian chức năng sau giao đấu giảm từ 5 xuống 2 giây.

Phi Thạch (Q)

Thời gian hồi chiêu giảm từ 11/9/7/5/3 xuống 9/7.5/6/4.5/3 giây.

Năng lượng hồi lại lúc kích hoạt kĩ năng trên vùng Đất Biến Đổi tăng từ 50% lên 100%.

(Loại bỏ) Taliyah ko còn nhận thêm vận tốc vận động lúc kích hoạt kĩ năng trên vùng Đất Biến Đổi.

(Loại bỏ) Phi Thạch ko còn gây sát thương trên diện rộng.

(Hiệu ứng chỉnh sửa) Quân lính ko còn giảm sát thương lúc nhận phải những viên đá tiếp theo.

Cập nhật miêu tả:

“Ném 5 viên đá theo hướng đã chọn, mỗi viên gây 70/95/120/145/170 (+45% SMPT) sát thương phép. Trúng liên tục tướng địch giảm 60% sát thương. Tạo ra vùng Đất Biến Đổi trong khoảng 120 giây. Kích hoạt Phi Thạch trên vùng Đất Biến Đổi chỉ ném độc nhất 1 viên đá mà hồi lại 100% năng lượng đã mất.”

Quăng Địa Chấn (W)

Thời gian hồi chiêu giảm từ 16/15/14/12/11 xuống 12 giây.

Tấm Thảm Bất Ổn (E)

Sát thương lúc đầu và lúc phát nổ giảm từ 70/90/110/130/150 xuống 50/75/100/125/150.

Mặt Đất Dậy Sóng (R)

Thời gian còn đó của bức tường giảm từ 6/7/8 xuống 5 giây mọi cấp.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Chuyển Hóa Năng Lượng (Q)

Sát thương của đòn đánh thường kế tiếp tăng từ 20/40/60/80/100 lên 20/50/80/110/140.

Bão Điện Từ (R)

SMPT cộng thêm lúc cơn bão vận động tăng từ 60% lên 70%.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

STVL hoàn trả từ 66 về 68.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

STVL cộng thêm mỗi cấp giảm từ 3.3 xuống 3.

Can Trường (E)

Khả năng làm chậm giảm từ 50% xuống 30%.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Rễ Cây Trói Buộc (E)

Thời gian trói chân tăng từ 0.75/1/1.25/1.5/1.75 lên 1/1.25/1.5/1.75/2 giây.

CÂN BẰNG TRANG BỊ

Cờ Lệnh Hiệu Triệu

(Loại bỏ) Không còn tăng 10% giảm thời kì hồi chiêu.

(Loại bỏ) Không còn tạo điều kiện cho lính tráng miễn dịch sát thương phép.

(Hiệu ứng mới) Tăng cho lính tráng các chỉ số cộng thêm.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Găng Tay Gai

Tỷ lệ chí mạng giờ là Nội tại DUY NHẤT.

Giá tiền tăng từ 400 lên 600.

Phù Phép: Thần Vọng

SMPT tăng từ 60 lên 80.

Công thức mới: Sách Quỷ + Lam Ngọc + Trang bị Đi rừng + 375 Vàng.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Vương Miện Shurelya

Công thức mới: Hỏa Ngọc + Linh Hồn Lạc Lõng + Bùa Tiên + 475 Vàng.

Tổng tiền tăng từ 2100 lên 2250 Vàng.

(Mới) Giờ +100% bản lĩnh hồi năng lượng gốc.

Nội tại DUY NHẤT: Vận tốc vận động giảm từ 8% xuống 5%.

Kích hoạt DUY NHẤT: Thời gian hồi lại tăng từ 60 lên 90 giây.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Giáp Máu Warmog

Không còn trong ARAM.

Bão Kiếm (Mới)

Công thức: Kiếm B.F + Cuốc Chim + Dao Găm + 725 Vàng.

Tổng tiền: 3200 Vàng. +70 SMCK, +30% vận tốc đánh.

Nội tại DUY NHẤT Nếu bạn ko tấn công trong khoảng 3 giây (giảm dần dựa trên vận tốc đánh), nhận hiệu ứng Storms Edge.

Nội tại DUY NHẤT– Storms Edge: Đòn đánh thường kế tiếp sẽ gây chí mạng bằng với 160% (+1% với mỗi 1.5% tỷ lệ chí mạng, tối đa 200%) sát thương và tăng 10% vận tốc vận động trong khoảng 1.75 giây.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Cung Xanh

Xuyên giáp chỉnh sửa từ 35% giáp cộng thêm thành 10% tổng giáp.

Nỏ Thần Dominik

Công thức mới: Cung Xanh + Cuốc Chim + 625 Vàng.

Tổng tiền tăng từ 2600 lên 2800 Vàng.

SMCK giảm từ 50 xuống 40.

Xuyên giáp chỉnh sửa từ 35% giáp cộng thêm thành 35% tổng giáp.

Diệt Khổng Lồ đã bị gỡ bỏ.

Diệt Khổng Lồ

Bị gỡ bỏ khỏi Cửa Hàng.

Lời Nhắc Tử Vong

Tổng tiền tăng từ 2600 lên 2800 Vàng.

SMCK giảm từ 50 xuống 40.

Xuyên giáp chỉnh sửa từ 35% giáp cộng thêm thành 25% tổng giáp.

Song Kiếm

Tổng tiền tăng từ 1200 lên 1300 Vàng.

Tỷ lệ chí mạng giảm từ 20% xuống 15%.

Giá tiền hợp thành giảm từ 600 xuống 400 Vàng.

Đại Bác Liên Thanh

Tổng tiền tăng từ 2600 lên 2900 Vàng.

Dao Điện Statikk

Tổng tiền tăng từ 2600 lên 2900 Vàng.

Cuồng Cung Runaan

Tổng tiền tăng từ 2600 lên 2900 Vàng.

Ma Vũ Song Kiếm

Tổng tiền tăng từ 2600 lên 2800 Vàng.

Vô Cực Kiếm

Công thức mới: Kiếm B.F + Kiếm B.F + 1100 Vàng.

Tổng tiền: 3700 Vàng.

SMCK tăng từ 70 lên 80.

(Loại bỏ) Không còn tăng sát thương chí mạng.

(Hiệu ứng mới) Nội tại DUY NHẤT: Tăng gấp đôi tỷ lệ chí mạng.

(Hiệu ứng mới) Nội tại DUY NHẤT: 15% sát thương chí mạng gây lên tướng được chuyển hóa thành sát thương chuẩn.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Hỏa Cực Kiếm (upgrade Vô Cực Kiếm nhờ Ornn)

SMCK tăng từ 100 lên 110.

(Loại bỏ) Không còn tăng 20% tỷ lệ chí mạng.

(Loại bỏ) Không còn tăng sát thương chí mạng thêm 50%.

(Mới) Nội tại DUY NHẤT của Vô Cực Kiếm giờ được chuyển cho Hỏa Cực Kiếm:

– Nội tại DUY NHẤT: Gấp đôi tỷ lệ chí mạng

– Nội tại DUY NHẤT: 15% sát thương chí mạng được chuyển thành sát thương chuẩn

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Áo Choàng Tím

Gỡ bỏ khỏi Cửa Hàng.

Lưỡi Hái Tử Thần

Công thức mới: Kiếm B.F + Búa Chiến Caulfield + Lam Ngọc + 450 Vàng.

Tổng tiền: 3200 Vàng.

Giảm thời kì hồi chiêu tăng từ 10% lên 20%.

(Mới) Giờ +300 năng lượng.

(Loại bỏ) Không còn tăng tỷ lệ chí mạng.

(Loại bỏ) Không còn tăng giảm thời kì hồi chiêu dựa trên tỷ lệ chí mạng.

(Hiệu ứng chỉnh sửa) Chế độ hồi năng lượng chỉnh sửa: Giờ hồi lại 1% năng lượng đã mất trên đòn đánh.

(Hiệu ứng mới) Nội tại DUY NHẤT: Sau lúc kích hoạt chiêu cuối, đòn đánh thường kế tiếp trong khoảng 10 giây cho bạn hiệu ứng Essence Flare trong khoảng 8 giây (30 giây hồi lại).

-Essence Flare: Tăng 30% vận tốc đánh, và đòn đánh thường hồi lại 20% thời kì hồi chiêu của các kĩ năng chẳng hề chiêu cuối

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Gươm của Vua Vô Danh

Tổng tiền giảm từ 3400 xuống 3200 Vàng.

Huyết Kiếm

Tổng tiềm giảm từ 3700 xuống 3500 Vàng.

Chùy Gai Malmortius

Kháng phép tăng từ 45 lên 50.

Lớp giáp chỉnh sửa từ [300 + 100% kháng phép cộng thêm] thành [lên tới 350 sát thương phép trong vòng 3 giây].

Giáp Thiên Thần

Công thức mới: Kiếm B.F + Giáp Lưới + Đồng Hồ Ngưng Đọng + 100 Vàng.

Tổng tiền: 2800 Vàng.

SMCK tăng từ 40 lên 45.

Giáp tăng từ 30 lên 40.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

CÂN BẰNG NGỌC BỔ TRỢ

Hệ Kiên Định + Hệ Chuẩn Xác

Máu tăng từ +15 lên (+15 – 135 lệ thuộc vào cấp độ).

Ngọc Siêu Cấp Bước Chân Thần Tốc (hệ Chuẩn Xác)

SMPT cộng thêm ở đòn đánh tích điện tăng từ 0.4 lên 0.5.

Vận tốc vận động giảm từ 30% xuống 20%.

Hiệu ứng phục hồi trên tướng đánh xa với lính giảm từ 30% xuống 20%. (Loại bỏ) “Phục hồi 60% hiệ ứng với linh”.

(Loại bỏ) “Phục hồi tăng 40% với đòn đánh chí mạng gây sát thương”

Ngọc Siêu Cấp Hail of Blades (Mới – hệ Áp Đảo)

Tăng 50-100% vận tốc đánh trong 3 đòn đánh trước nhất gây lên tướng địch.

Các đòn tấn công ko cách nhau quá 1.5 giây hoặc hiệu ứng sẽ chấm dứt.

Hail of Blades cho phép bạn tạm bợ vượt ngưỡng vận tốc đánh tối đa.

Thời gian hồi lại: 5 giây ngoài giao đấu.

– Buộc phải phải ngoài giao đấu và mất khoảng 5 giây để hồi lại

– Đây là Ngọc Siêu Cấp thứ tư thuộc hệ Áp Đảo

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Ngọc Ultimate Hunter (Mới – hệ Áp Đảo)

Chiêu cuối của bạn giảm 5% thời kì hồi chiêu, thêm 2% với mỗi điểm tốt dồn Bounty Hunter.

Mỗi điểm tốt dồn Bounty Hunter tích lại lần đầu ngay lúc bạn tham dự hạ gục 1 tướng địch.

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Ngọc Nimbus Cloak (Mới – hệ Pháp Thuật)

Thay thế cho Mũ Tối Thượng.

Ngay lúc kích hoạt chiêu cuối, nhận thêm vận tốc vận động giảm dần theo thời kì trong khoảng 2.5 giây và cho phép bạn đi xuyên qua các đơn vị.

– Tăng 100 vận tốc vận động

– Thời gian hồi lại 60 giây, chịu tác động bởi chỉ số giảm thời kì hồi chiêu

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Ngọc Cao Câp Mũ Tối Thượng (hệ Pháp Thuật)

Đã bị gỡ bỏ.

Máy Dọn Lính (hệ Cảm Hứng)

Thời gian hồi chiêu đầu trận tăng từ 155 giây lên 240 giây

TRANG PHỤC MỚI

Pyke Hoàng Tử Ba Tư

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Vladimir Hắc Thủy

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Diana Hắc Thủy

Chi tiết cập nhật 8.11: Pyke xuất trận, trang bị dành cho xạ thủ thay đổi chóng mặt

Xem chi tiết bài viết

Bản cập nhật 8.11: Pyke hiện ra, trang bị cho xạ thụ lại chỉnh sửa tới mức chóng cả mặt

#Bản #cập #nhật #Pyke #xuất #hiện #trang #bị #cho #xạ #thụ #lại #thay #đổi #tới #mức #chóng #cả #mặt

Trong bạn dạng 8.11 này tâm điểm vẫn là sự hiện ra của Support Pyke

TƯỚNG MỚI
Pyke – Sát Thủ Vùng Nước Đỏ

CÂN BẰNG TƯỚNG

Quả Cầu Băng (Q)
Thời gian hồi chiêu giảm từ 12/11/10/9/8 xuống 10/9.5/9/8.5/8 giây.

STVL hoàn trả từ 51 về 53.04.

STVL giảm từ 69 xuống 66.
Đạn Nổ Thần Công (R)
Thời gian hồi chiêu tăng từ 110/85/60 lên 120/90/60 giây.

Đột Kích Hư Không (R)
Thời gian hồi chiêu giảm từ 100/90/80 xuống 90/80/70 giây.
Thời gian duy trì hiện trạng Vô Hình lúc kích hoạt giảm từ 1.5 xuống 1.25 giây.
(Hiệu ứng chỉnh sửa) Đột Kích Hư Không có thể sử dụng lại trong khoảng 10 giây sau lần trước nhất kích hoạt, tổng cộng 2 lần.
Tiến Hóa Ẩn Thân:
(Hiệu ứng chỉnh sửa) “Số lần sử dụng Đột Kích Hư Không nâng cao 3 lân trong khoảng 10 giây, và thời kì tàng hình nâng cao 2 giây

Biến Ảnh (W/RW)
Lướt 2 lần sẽ mượt nhưng mà hơn trước.

STVL giảm từ 68 xuống 66.
Vận tốc đánh tăng từ 0.679 lên 0.733.

STVL giảm từ 67.25 xuống 65.
Vận tốc đánh tăng từ 0.658 lên 0.721.

Phi Tiêu Lấp Lánh (Q)
Lượng máu hồi lại giảm từ (22.5 – 150) xuống (18 – 120).
Chi tiết: 18/24/30/36/42/48/54/60/66/72/78/84/90/96/102/108/114/120
Điệu Nhảy Tiếp Viện (E)
Lớp giáp giảm từ 50/75/100/125/150 xuống 40/65/90/115/140.

Vận tốc đánh tăng từ 0.658 lên 0.71.

Máu tăng từ 502 lên 532.
Vận tốc vận động tăng từ 325 lên 340.
Lướt Tường (Nội tại)
Vận tốc vận động tối đa tăng từ (20%-40%) lên 40%.
Thời gian chức năng sau giao đấu giảm từ 5 xuống 2 giây.
Phi Thạch (Q)
Thời gian hồi chiêu giảm từ 11/9/7/5/3 xuống 9/7.5/6/4.5/3 giây.
Năng lượng hồi lại lúc kích hoạt kĩ năng trên vùng Đất Biến Đổi tăng từ 50% lên 100%.
(Loại bỏ) Taliyah ko còn nhận thêm vận tốc vận động lúc kích hoạt kĩ năng trên vùng Đất Biến Đổi.
(Loại bỏ) Phi Thạch ko còn gây sát thương trên diện rộng.
(Hiệu ứng chỉnh sửa) Quân lính ko còn giảm sát thương lúc nhận phải những viên đá tiếp theo.
Cập nhật miêu tả:
“Ném 5 viên đá theo hướng đã chọn, mỗi viên gây 70/95/120/145/170 (+45% SMPT) sát thương phép. Trúng liên tục tướng địch giảm 60% sát thương. Tạo ra vùng Đất Biến Đổi trong khoảng 120 giây. Kích hoạt Phi Thạch trên vùng Đất Biến Đổi chỉ ném độc nhất 1 viên đá mà hồi lại 100% năng lượng đã mất.”
Quăng Địa Chấn (W)
Thời gian hồi chiêu giảm từ 16/15/14/12/11 xuống 12 giây.
Tấm Thảm Bất Ổn (E)
Sát thương lúc đầu và lúc phát nổ giảm từ 70/90/110/130/150 xuống 50/75/100/125/150.
Mặt Đất Dậy Sóng (R)
Thời gian còn đó của bức tường giảm từ 6/7/8 xuống 5 giây mọi cấp.

Chuyển Hóa Năng Lượng (Q)
Sát thương của đòn đánh thường kế tiếp tăng từ 20/40/60/80/100 lên 20/50/80/110/140.
Bão Điện Từ (R)
SMPT cộng thêm lúc cơn bão vận động tăng từ 60% lên 70%.

STVL hoàn trả từ 66 về 68.

STVL cộng thêm mỗi cấp giảm từ 3.3 xuống 3.
Can Trường (E)
Khả năng làm chậm giảm từ 50% xuống 30%.

Rễ Cây Trói Buộc (E)
Thời gian trói chân tăng từ 0.75/1/1.25/1.5/1.75 lên 1/1.25/1.5/1.75/2 giây.
CÂN BẰNG TRANG BỊ
Cờ Lệnh Hiệu Triệu
(Loại bỏ) Không còn tăng 10% giảm thời kì hồi chiêu.
(Loại bỏ) Không còn tạo điều kiện cho lính tráng miễn dịch sát thương phép.
(Hiệu ứng mới) Tăng cho lính tráng các chỉ số cộng thêm.

Găng Tay Gai

Tỷ lệ chí mạng giờ là Nội tại DUY NHẤT.
Giá tiền tăng từ 400 lên 600.
Phù Phép: Thần Vọng
SMPT tăng từ 60 lên 80.
Công thức mới: Sách Quỷ + Lam Ngọc + Trang bị Đi rừng + 375 Vàng.

Vương Miện Shurelya

Công thức mới: Hỏa Ngọc + Linh Hồn Lạc Lõng + Bùa Tiên + 475 Vàng.
Tổng tiền tăng từ 2100 lên 2250 Vàng.
(Mới) Giờ +100% bản lĩnh hồi năng lượng gốc.
Nội tại DUY NHẤT: Vận tốc vận động giảm từ 8% xuống 5%.
Kích hoạt DUY NHẤT: Thời gian hồi lại tăng từ 60 lên 90 giây.

Giáp Máu Warmog

Không còn trong ARAM.
Bão Kiếm (Mới)
Công thức: Kiếm B.F + Cuốc Chim + Dao Găm + 725 Vàng.
Tổng tiền: 3200 Vàng. +70 SMCK, +30% vận tốc đánh.
Nội tại DUY NHẤT Nếu bạn ko tấn công trong khoảng 3 giây (giảm dần dựa trên vận tốc đánh), nhận hiệu ứng Storms Edge.
Nội tại DUY NHẤT– Storms Edge: Đòn đánh thường kế tiếp sẽ gây chí mạng bằng với 160% (+1% với mỗi 1.5% tỷ lệ chí mạng, tối đa 200%) sát thương và tăng 10% vận tốc vận động trong khoảng 1.75 giây.

Cung Xanh

Xuyên giáp chỉnh sửa từ 35% giáp cộng thêm thành 10% tổng giáp.
Nỏ Thần Dominik
Công thức mới: Cung Xanh + Cuốc Chim + 625 Vàng.
Tổng tiền tăng từ 2600 lên 2800 Vàng.
SMCK giảm từ 50 xuống 40.
Xuyên giáp chỉnh sửa từ 35% giáp cộng thêm thành 35% tổng giáp.
Diệt Khổng Lồ đã bị gỡ bỏ.
Diệt Khổng Lồ
Bị gỡ bỏ khỏi Cửa Hàng.
Lời Nhắc Tử Vong
Tổng tiền tăng từ 2600 lên 2800 Vàng.
SMCK giảm từ 50 xuống 40.
Xuyên giáp chỉnh sửa từ 35% giáp cộng thêm thành 25% tổng giáp.
Song Kiếm
Tổng tiền tăng từ 1200 lên 1300 Vàng.
Tỷ lệ chí mạng giảm từ 20% xuống 15%.
Giá tiền hợp thành giảm từ 600 xuống 400 Vàng.
Đại Bác Liên Thanh
Tổng tiền tăng từ 2600 lên 2900 Vàng.
Dao Điện Statikk
Tổng tiền tăng từ 2600 lên 2900 Vàng.
Cuồng Cung Runaan
Tổng tiền tăng từ 2600 lên 2900 Vàng.
Ma Vũ Song Kiếm
Tổng tiền tăng từ 2600 lên 2800 Vàng.
Vô Cực Kiếm
Công thức mới: Kiếm B.F + Kiếm B.F + 1100 Vàng.
Tổng tiền: 3700 Vàng.
SMCK tăng từ 70 lên 80.
(Loại bỏ) Không còn tăng sát thương chí mạng.
(Hiệu ứng mới) Nội tại DUY NHẤT: Tăng gấp đôi tỷ lệ chí mạng.
(Hiệu ứng mới) Nội tại DUY NHẤT: 15% sát thương chí mạng gây lên tướng được chuyển hóa thành sát thương chuẩn.

Hỏa Cực Kiếm (upgrade Vô Cực Kiếm nhờ Ornn)

SMCK tăng từ 100 lên 110.
(Loại bỏ) Không còn tăng 20% tỷ lệ chí mạng.
(Loại bỏ) Không còn tăng sát thương chí mạng thêm 50%.
(Mới) Nội tại DUY NHẤT của Vô Cực Kiếm giờ được chuyển cho Hỏa Cực Kiếm:
– Nội tại DUY NHẤT: Gấp đôi tỷ lệ chí mạng
– Nội tại DUY NHẤT: 15% sát thương chí mạng được chuyển thành sát thương chuẩn

Áo Choàng Tím

Gỡ bỏ khỏi Cửa Hàng.
Lưỡi Hái Tử Thần
Công thức mới: Kiếm B.F + Búa Chiến Caulfield + Lam Ngọc + 450 Vàng.
Tổng tiền: 3200 Vàng.
Giảm thời kì hồi chiêu tăng từ 10% lên 20%.
(Mới) Giờ +300 năng lượng.
(Loại bỏ) Không còn tăng tỷ lệ chí mạng.
(Loại bỏ) Không còn tăng giảm thời kì hồi chiêu dựa trên tỷ lệ chí mạng.
(Hiệu ứng chỉnh sửa) Chế độ hồi năng lượng chỉnh sửa: Giờ hồi lại 1% năng lượng đã mất trên đòn đánh.
(Hiệu ứng mới) Nội tại DUY NHẤT: Sau lúc kích hoạt chiêu cuối, đòn đánh thường kế tiếp trong khoảng 10 giây cho bạn hiệu ứng Essence Flare trong khoảng 8 giây (30 giây hồi lại).
-Essence Flare: Tăng 30% vận tốc đánh, và đòn đánh thường hồi lại 20% thời kì hồi chiêu của các kĩ năng chẳng hề chiêu cuối

Gươm của Vua Vô Danh

Tổng tiền giảm từ 3400 xuống 3200 Vàng.
Huyết Kiếm
Tổng tiềm giảm từ 3700 xuống 3500 Vàng.
Chùy Gai Malmortius
Kháng phép tăng từ 45 lên 50.
Lớp giáp chỉnh sửa từ [300 + 100% kháng phép cộng thêm] thành [lên tới 350 sát thương phép trong vòng 3 giây].
Giáp Thiên Thần
Công thức mới: Kiếm B.F + Giáp Lưới + Đồng Hồ Ngưng Đọng + 100 Vàng.
Tổng tiền: 2800 Vàng.
SMCK tăng từ 40 lên 45.
Giáp tăng từ 30 lên 40.

CÂN BẰNG NGỌC BỔ TRỢ

Hệ Kiên Định + Hệ Chuẩn Xác
Máu tăng từ +15 lên (+15 – 135 lệ thuộc vào cấp độ).
Ngọc Siêu Cấp Bước Chân Thần Tốc (hệ Chuẩn Xác)
SMPT cộng thêm ở đòn đánh tích điện tăng từ 0.4 lên 0.5.
Vận tốc vận động giảm từ 30% xuống 20%.
Hiệu ứng phục hồi trên tướng đánh xa với lính giảm từ 30% xuống 20%. (Loại bỏ) “Phục hồi 60% hiệ ứng với linh”.
(Loại bỏ) “Phục hồi tăng 40% với đòn đánh chí mạng gây sát thương”
Ngọc Siêu Cấp Hail of Blades (Mới – hệ Áp Đảo)
Tăng 50-100% vận tốc đánh trong 3 đòn đánh trước nhất gây lên tướng địch.
Các đòn tấn công ko cách nhau quá 1.5 giây hoặc hiệu ứng sẽ chấm dứt.
Hail of Blades cho phép bạn tạm bợ vượt ngưỡng vận tốc đánh tối đa.
Thời gian hồi lại: 5 giây ngoài giao đấu.
– Buộc phải phải ngoài giao đấu và mất khoảng 5 giây để hồi lại
– Đây là Ngọc Siêu Cấp thứ tư thuộc hệ Áp Đảo

Ngọc Ultimate Hunter (Mới – hệ Áp Đảo)

Chiêu cuối của bạn giảm 5% thời kì hồi chiêu, thêm 2% với mỗi điểm tốt dồn Bounty Hunter.
Mỗi điểm tốt dồn Bounty Hunter tích lại lần đầu ngay lúc bạn tham dự hạ gục 1 tướng địch.

Ngọc Nimbus Cloak (Mới – hệ Pháp Thuật)

Thay thế cho Mũ Tối Thượng.
Ngay lúc kích hoạt chiêu cuối, nhận thêm vận tốc vận động giảm dần theo thời kì trong khoảng 2.5 giây và cho phép bạn đi xuyên qua các đơn vị.
– Tăng 100 vận tốc vận động
– Thời gian hồi lại 60 giây, chịu tác động bởi chỉ số giảm thời kì hồi chiêu

Ngọc Cao Câp Mũ Tối Thượng (hệ Pháp Thuật)

Đã bị gỡ bỏ.
Máy Dọn Lính (hệ Cảm Hứng)
Thời gian hồi chiêu đầu trận tăng từ 155 giây lên 240 giây
TRANG PHỤC MỚI
Pyke Hoàng Tử Ba Tư

Vladimir Hắc Thủy

Diana Hắc Thủy

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button