Biểu mẫu

5 Mẫu thông báo đòi nợ 2022 mới nhất

Tải xuống

Xử lý công nợ là một trong những vấn đề đau đầu nhất đối với các cá nhân và doanh nghiệp. Hầu hết các cá nhân và doanh nghiệp đều muốn thu hồi nợ sớm nhưng lại sợ làm phật lòng khách hàng. Dưới đây Tasscare xin chia sẻ mẫu thông báo đòi nợ 2022 để mọi người có thể thông báo cho con nợ một cách tế nhị nhất.

Không chỉ trong kinh doanh, nếu bạn có nhà cho thuê mà người thuê không trả tiền thuê thì bạn có thể gửi cho người thuê một mẫu thông báo đòi nợ để người thuê biết. Mẫu thông báo đòi nợ mà Tasscare chia sẻ dưới đây rất chi tiết. Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về thông báo thu tiền thuê nhà tại đây.

Mẫu thông báo nhắc nợ thanh toán 2022

 • 1. Mẫu Giấy Báo Nợ là gì?
 • 2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán nợ mới nhất
 • 3. Mẫu đơn xin trả nợ 2022
 • 4. Thông báo công nợ cho khách hàng
 • 5. Thông báo nhắc nợ
 • 6. Mẫu thông báo đòi nợ doanh nghiệp ngắn gọn nhất
 • 7. Những lưu ý khi soạn công nợ / đòi nợ / nhắc nợ

1. Mẫu Giấy Báo Nợ là gì?

Tình trạng nợ đọng giữa các tổ chức, cá nhân diễn ra ngày càng phức tạp. Vì vậy, khi đi đòi nợ, các cá nhân, doanh nghiệp không thể thiếu mẫu thông báo nợ gửi đối tác, khách hàng để nắm rõ các khoản nợ và thời gian thanh toán. Dưới đây là các mẫu thông báo thu tiền dành cho cá nhân và doanh nghiệp. Bạn có thể tải về máy rất tiện lợi, chỉnh sửa và sử dụng cho công việc của mình một cách chính xác và nhanh chóng.

2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán nợ mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

….., ngày …. tháng …. năm

GIẤY THANH TOÁN NỢ
(Rev / yêu cầu thanh toán nợ)

Thân mến: Công ty ……

– Căn cứ hợp đồng kinh tế số: ……. ngày ……, Phụ lục hợp đồng:…. ngày ….. giữa Công ty. …………. và Công….

– Căn cứ Biên bản …

– Căn cứ Biên bản thanh lý hợp đồng ngày:….

-Cơ sở …

Công ty… xin chân thành cảm ơn sự hợp tác tốt đẹp của Quý khách hàng trong thời gian qua.

Thực hiện hợp đồng kinh tế số: ……. ngày .., ký giữa Công ty …… .. và Công ty. …… về việc: …… .Chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hóa và các tài liệu quy định tại điều… của hợp đồng. Đại diện hai bên ký Biên bản bàn giao, nghiệm thu thiết bị ngày… tháng… năm….

Theo điều khoản thanh toán Hợp đồng (điều…), Bên mua sẽ thanh toán cho Bên bán…% giá trị hợp đồng trong vòng… ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu.

Theo thanh lý và nghiệm thu (… ..) công ty bạn đã thanh toán chậm… .ngày (… tháng… ngày) so với tiến độ quy định tại Hợp đồng này.

Vì vậy, kính đề nghị Công ty … trả nợ theo đúng quy định của

Điều …

Hợp đồng kinh tế số: ……

Ký ngày ….. cụ thể:

Số tiền phải trả là: ………… đồng.

Chữ: ……

Tên tài khoản: Công ty…

Số tài khoản: …. Tại: Ngân hàng ……., Chi nhánh…

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi của Quý khách về việc thanh toán số tiền trên.

Trân trọng!

CÔNG TY……………

3. Mẫu đơn xin trả nợ 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

….., ngày ……. tháng …… năm 20….…

ĐƠN XIN THANH TOÁN TIỀN GỬI
(V / V yêu cầu thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết)

Kính gửi ông bà …………

CMND / CCCD số: ….. do Công an tỉnh / thành phố …… cấp ngày… /… / 20.…;

Hộ khẩu thường trú tại: Số…, đường …… .., tỉnh / thành phố ………………

Thực hiện theo hợp đồng ………… ngày…. /…. / 20…. được ký kết giữa Ông / Bà …… (Bên A) và Tôi (Bên B), Bên B đã đảm bảo thực hiện đúng theo thỏa thuận của hai bên. Và trước đó, hai bên cũng đã xác nhận việc thực hiện trên …

Theo điều khoản thanh toán hợp đồng (Điều …….), Bên A phải thanh toán cho Bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản với số tiền là ……. Thời gian hoàn thành việc thanh toán là ……. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn trên nhưng Bên A, Ông… vẫn không thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng nêu trên.

Vì vậy, kính đề nghị Quý… (Bên A) thanh toán đúng số tiền theo hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu Bên A…. Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Tôi (Bên B) sẽ dựa vào pháp luật để buộc Ông… thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Mr.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ký xác nhận

4. Thông báo công nợ cho khách hàng

CÔNG TY …CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————
Con số:…./….-…….

….., ngày…. có thể……….

THÔNG BÁO
Về thời hạn nợ ……………….

Kính gửi: – Y. Công ty

Công ty X thông báo cho Công ty Y về số nợ …… .. với các chi tiết sau:

BẢNG TỔNG QUÁT VỀ NỢ CÔNG

(kỳ..năm….)

NgàySố lượng chứng từNội dung giải thíchSố tiềnSố dưGiấy báo nợ

Công ty X xin thông báo để Công ty Y biết và thực hiện việc thanh toán khoản nợ kỳ… năm…. kịp thời./.

Người nhận:

Như trên;

Tiết kiệm:………….

CÔNG TY THƯƠNG MẠI
NGƯỜI QUẢN LÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Thông báo nhắc nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—– oOo —–

….., ngày ……. tháng …… năm 20….…

THÔNG BÁO LỜI NHẮC NHỞ NỢ
(V / V yêu cầu thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết)

Thân mến: Ông bà …………

CMND / CCCD số: ….. do Công an tỉnh / thành phố …… cấp ngày… /… / 20.…;

Đăng ký thường trú tại: Số…, đường ……., Tỉnh / thành phố ………………

Tuân thủ hợp đồng thuê nhà ngày…. /…. / 20…. ký giữa anh …… và tôi đã giao nhà đúng chất lượng theo thỏa thuận của hai bên. Hai bên cũng đã xác nhận quá trình bàn giao nhà vào ngày …..

Theo điều khoản thanh toán của hợp đồng (Điều 3: tiền thuê và phương thức thanh toán), bên thuê phải thanh toán tiền thuê cho Bên A bốn tháng một lần trong năm thuê đầu tiên và từ năm thứ hai trở đi. Thanh toán sáu tháng một lần. Thanh toán đến hạn trong vòng mười ngày đầu tiên của mỗi kỳ thanh toán. Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn trên nhưng bên thuê là ông … vẫn chưa thanh toán đúng số tiền theo quy định tại hợp đồng thuê nhà ở nêu trên.

Vậy kính đề nghị Quý công ty … thanh toán đúng số tiền đã quy định trong hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, Ông…. Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý phù hợp với yêu cầu của pháp luật để buộc Ông… thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ký xác nhận

6. Mẫu thông báo đòi nợ doanh nghiệp ngắn gọn nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Thân mến: ……

Thực hiện hợp đồng kinh tế số… ký ngày… giữa… và Công ty …………. về việc…, chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hóa và các tài liệu quy định tại điều… của hợp đồng. Đại diện hai bên ký Biên bản bàn giao, nghiệm thu thiết bị ngày… tháng… năm….

Theo điều khoản thanh toán Hợp đồng (điều…), Bên mua sẽ thanh toán cho Bên bán…% giá trị hợp đồng trong vòng… ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu.

Vì vậy, kính đề nghị Quý công ty thanh toán…% giá trị hợp đồng tương đương với số tiền:… đồng (…) theo quy định của hợp đồng.

tên tài khoản: Công ty……………………………………………………………

Số tài khoản: …… .. tại Ngân hàng ………… ..Chi nhánh …………….

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã được ký và đóng dấu)

7. Những lưu ý khi soạn công nợ / đòi nợ / nhắc nợ

Mẫu giấy báo nợ, giấy báo đòi nợ, giấy báo nhắc nợ thường có những nội dung sau:

 • Ngày chi tiết cho từng khoản nợ.
 • Số hóa đơn chi tiết cho từng công nợ.
 • Số tiền chi tiết cho từng khoản nợ.
 • Tổng số tiền khách hàng phải trả.
 • Các khoản thanh toán.
 • Ngày cuối cùng để thanh toán.
 • Mức phạt chậm nộp (nếu cần).
 • Xác nhận của hai bên.

Tài liệu này không phải là mệnh lệnh, vì vậy không sử dụng những từ ngữ uy quyền mà hãy sử dụng những từ ngữ tế nhị, nhẹ nhàng nhưng cũng trang trọng.

Trên đây Tasscare.vn đã gửi đến bạn đọc mẫu thông báo đòi nợ cá nhân và doanh nghiệp, thông báo nhắc nợ nhà, thông báo khách hàng trả nợ …. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

5 Mẫu thông báo đòi nợ 2022 mới nhất

#Mẫu #thông #báo #đòi #nợ #mới #nhất

5 Mẫu thông báo đòi nợ 2022 mới nhấtMẫu đòi nợ thiếu tiền thuê nhà Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Xử lý nợ là một trong những vấn đề khiến các cá nhân, doanh nghiệp đau đầu nhất. Đa số các cá nhân, doanh nghiệp đều muốn thu hồi được nợ về sớm, nhưng lại sợ làm mất lòng khách hàng. Dưới đây, Tasscare xin chia sẻ Mẫu thông báo đòi nợ 2022 để mọi người có thể thông báo nợ đến người nợ một cách tinh tế nhất.Không chỉ trong doanh nghiệp, trường hợp bạn có nhà cho thuê, nhưng người thuê nhà không trả tiền thuê nhà cho bạn, thì bạn có thể gửi đến người thuê nhà mẫu thông báo đòi nợ để báo cho người thuê nhà biết. Mẫu Thông báo đòi nợ rất Tasscare chia sẻ dưới đây rất đầy đủ thông tin chi tiết. Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về mẫu thông báo đòi nợ tiền thuê nhà tại đây.Mẫu thông báo nhắc nhở thanh toán nợ 20221. Mẫu thông báo nợ là gì?2. Giấy yêu cầu thanh toán công nợ mới nhất3. Mẫu giấy đề nghị thanh toán nợ 20224. Giấy thông báo công nợ cho khách hàng5. Giấy thông báo nhắc nợ tiền thuê nhà6. Mẫu thông báo đòi nợ doanh nghiệp ngắn nhất7. Lưu ý khi soạn thông báo công nợ/đòi nợ/nhắc nợ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Mẫu thông báo nợ là gì?Việc nợ đọng giữa các tổ chức, cá nhân diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp. Vì vậy các cá nhân, doanh nghiệp khi đòi nợ không thể thiếu Mẫu thông báo nợ gửi tới đối tác, khách hàng để nắm được các khoản nợ và thời gian cần phải thanh toán. Dưới đây là các mẫu thông báo đòi nợ dành cho cá nhân và doanh nghiệp. Các bạn có thể tải về rất tiện lợi chỉnh sửa và sử dụng cho công việc của mình một cách chính xác, nhanh chóng.2. Giấy yêu cầu thanh toán công nợ mới nhấtCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————….., ngày …. tháng …. nămGIẤY YÊU CẦU THANH TOÁN CÔNG NỢ(V/v đề nghị thanh toán công nợ)Kính gửi: Công Ty ……- Căn cứ hợp đồng kinh tế số: ……. ngày ……, Phụ lục hợp đồng: …. ngày ….. giữa Công ty . ………. và Công ….- Căn cứ Biên bản …- Căn cứ biên bản thanh lý hợp đồng ngày: ….-Căn cứ …Công Ty … chân thành cảm ơn sự quan tâm hợp tác tốt đẹp của Quý Công Ty trong thời gian qua.Thực hiện hợp đồng kinh tế số: ……. ngày …., được ký giữa Công ty ……….. và Công Ty . …… về việc: …….Chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ quy định tại điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày … tháng … năm ….Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.Theo thanh lý và nghiệm thu (…..) quý công ty đã thanh toán chậm ….ngày (… tháng … ngày) so với tiến độ quy định tại Hợp đồng này.Vậy, chúng tôi kính đề nghị Công ty….. thanh toán công nợ theo đúng quy định tạiĐiều …Hợp đồng kinh tế số: ……Ký ngày ….. cụ thể:Số tiền còn phải thanh toán là: ………đồng.Bằng chữ: ……Tên tài khoản: Công Ty…Số tài khoản: …. Tại: Ngân hàng …….., chi nhánh …Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan và có thông tin phản hồi lại cho chúng tôi về việc thanh toán số tiền trên.Trân trọng!CÔNG TY……………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Mẫu giấy đề nghị thanh toán nợ 2022CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc….., ngày ……. tháng …… năm 20 ….…GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN NỢ(V/V yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết)Kính gửi: Ông/Bà …………CMND/CCCD số: ….. do Công an tỉnh/thành phố ……cấp ngày …/…/20.…;Hộ khẩu thường trú tại đăng ký tại: Số …,đường …….., tỉnh/TP ……………Thực hiện theo hợp đồng ……… ngày …./…./20…. ký giữa Ông/bà …… (bên A) và tôi (bên B), bên B đã đảm bảo thực hiện đúng theo thỏa thuận hai bên. Và trước đó, hai bên cũng đã xác nhận về việc thực hiện vào ngày…..Dựa theo điều khoản thanh toán hợp đồng (Điều ……….) thì bên A phải thanh toán tiền cho bên B bằng tiền mặt hoặc theo hình thức chuyển khoản với số tiền là…… Thời gian hoàn thành thanh toán là …….. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà bên A là ông ….. vẫn không thanh toán đúng theo như thỏa thuận của hợp đồng được nêu ở trên.Vì vậy tôi kính đề nghị ông … (bên A) thanh toán đúng số tiền theo quy định của hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu bên A …. Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo đúng hợp đồng. Tôi (bên B) sẽ dựa vào pháp luật để buộc Ông….phải thực hiện đúng nghĩa vụ.Rất mong nhận được sự hợp tác từ Ông!Tôi xin chân thành cảm ơn.Ký xác nhận(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})4. Giấy thông báo công nợ cho khách hàngCÔNG TY …CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————Số:…./….-…….….., ngày…. tháng ……..năm……….THÔNG BÁOVề công nợ kỳ ……năm….. Kính gửi: – Công ty YCông ty X thông báo cho Công ty Y được biết về công nợ kỳ … năm….. kèm văn bản chi tiết sau đây:BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ(Kỳ…. năm…..)NgàySố chứng từNội dung diễn giảiSố tiềnSố dưGhi chú hạn nợCông ty X trân trọng thông báo để Công ty Y được biết và thực hiện việc thanh toán công nợ kỳ… năm…. đúng hạn./.Nơi nhận:– Như trên;– Lưu:………….TM CÔNG TYGIÁM ĐỐC(Ký và ghi rõ họ tên)5. Giấy thông báo nhắc nợ tiền thuê nhàCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc—– oOo —–….., ngày ……. tháng …… năm 20 ….…THÔNG BÁO NHẮC NỢ(V/V yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết)Kính gửi: Ông/Bà …………CMND/CCCD số: ….. do Công an tỉnh/thành phố ……cấp ngày …/…/20.…;Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Số …,đường …….., tỉnh/TP ……………Thực hiện theo hợp đồng thuê nhà ngày …./…./20…. ký giữa Ông …… và tôi, tôi đã giao đúng chất lượng ngôi nhà theo đúng thỏa thuận của hai bên. Hai bên cũng đã xác nhận về quá trình bàn giao nhà vào ngày…..Theo điều khoản thanh toán hợp đồng (Điều 3: giá thuê và phương thức thanh toán) thì bên thuê nhà phải thanh toán tiền thuê nhà cho bên A bằng tiền mặt bốn tháng một lần vào năm thuê đầu tiên và từ năm thứ hai trở đi thì thanh toán sáu tháng một lần. Thời gian để thanh toán là trong mười ngày đầu tiên của của mỗi kỳ thanh toán. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà bên thuê nhà là ông ….. vẫn không có thanh toán đúng khoản tiền theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở được nêu ở trên.Vậy tôi kính đề nghị ông … thanh toán đúng số tiền theo quy định trong hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, Ông…. Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp pháp lý phù hợp với yêu cầu của pháp luật để buộc Ông….phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng.Tôi xin chân thành cảm ơn.Ký xác nhận(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})6. Mẫu thông báo đòi nợ doanh nghiệp ngắn nhấtCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúcTHÔNG BÁOKính gửi: ……Thực hiện hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa … và Công ty ………..về việc …, chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ quy định tại điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày … tháng … năm ….Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan thanh toán …% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo đúng qui định trong hợp đồng.Tên tài khoản: Công ty……………………………………………………………Số tài khoản: …….. tại Ngân hàng………..Chi nhánh………………………….Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan.Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ(Ký và đóng dấu)7. Lưu ý khi soạn thông báo công nợ/đòi nợ/nhắc nợMẫu thông báo công nợ, thông báo đòi nợ, thông báo nhắc nợ thường có những nội dung sau:Ngày tháng năm chi tiết cho từng khoản nợ.Số hoá đơn chi tiết cho từng khoản nợ.Số tiền chi tiết cho từng khoản nợ.Tổng cộng số tiền khách hàng fải thanh toán cho mình.Hình thức thanh toán.Ngày cuối cùng fải thanh toán.Tỷ lệ phạt chậm trả (nếu cần).Xác nhận của 2 bên.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Văn bản này không phải là mệnh lệnh nên không sử dụng từ ngữ mang tính quyền uy mà phải sử dụng từ ngữ tế nhị, nhẹ nhàng, nhưng cũng phải trang trọng.Trên đây Tasscare.vn đã gửi tới các bạn Mẫu thông báo đòi nợ dành cho cá nhân, doanh nghiệp, thông báo nhắc nợ tiền nhà, thông báo khách hàng thanh toán tiền nợ…. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button