Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động

Hoạt động
TASSCARE ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN

TASSCARE ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN

Ngày 2,3,4/9/2016 vừa qua, được sự quan tâm của Hiệp hội người Việt tại Singapore (VAS) kết hợp với nhà tài trợ từ Trung Tâm Xét Nghiệm TASS CARE đã phát động chương trình "Ánh trăng vùng cao" nhằm hỗ trợ các trẻ em nghèo tại hai bản Co Sung và bản Chấm Cháy để các em có một tết Trung Thu thật ý nghĩa và chuẩn bị...

6